Algemeen advies:


Geheugensteuntjes bij het oplossen van foutcodes

Een foutcode is (vrijwel) altijd opgebouwd uit twee onderdelen:

 • waar  iets mee aan de hand is  (turbodruk, sensor, lamp, specifiek onderdeel bv. EGR, schakelaar, regelmodule, etc.)
 • wat  er mee aan de hand is  (kortsluiting, fout in circuit, controle verschil etc.)

Daarnaast zijn er nog een paar regelmatig voorkomende mededelingen:

 • Freeze Frame
 • Intermittent
 • MIL on

Waar   is iets aan de hand

Geen nadere uitleg nodig.

Wat   is er mee aan de hand

Onthoud:
"fout in circuit (malfunction in circuit)"  =  elektrische problemen: bedrading en/of het betreffende onderdeel; als een onderdeel intern defect is kan deze fout ook tevoorschijn komen
"kortsluiting naar massa (short to ground)"  =  elektrische problemen: bedrading en/of het betreffende onderdeel; als een onderdeel intern defect is kan deze fout ook tevoorschijn komen
"kortsluiting naar plus (short to plus)"  =  elektrische problemen: bedrading en/of het betreffende onderdeel; als een onderdeel intern defect is kan deze fout ook tevoorschijn komen
"weerstand te hoog (resistance to high)"  =  elektrische problemen: bedrading en/of het betreffende onderdeel; als een onderdeel intern defect is kan deze fout ook tevoorschijn komen; check de zekeringen
"open circuit"  =  elektrische problemen; bedrading en/of het betreffende onderdeel; als een onderdeel intern defect is kan deze fout ook tevoorschijn komen; check de zekeringen
"lek aanwezig (leaking)"  =  controle verschil (control difference); zijn altijd lekken in druk- en vacuümslangen
"onwaarschijnlijk signaal (implausible signal)"  =  w.s. problemen met het betreffende onderdeel; soms kan het losnemen van de stekkers van de desbetreffende module de oplossing zijn (de regelmodule heeft zich 'verslikt' en wordt op deze manier gereset)

Er zijn tientallen oorzaken bekend.

Freeze Frame   de bedrijfsomstandigheden op het moment van de registratie van de foutcode

Freeze Frame gegevens worden in foutcodes opgeslagen bij Regelmodules die het protocol KWP-2000 gebruiken en dat zijn er (voorjaar 2013) niet veel.

Fault Priority

 1. deze fout is van grote invloed op de rijkwaliteit;  dringend advies: zet de auto stil
 2. maak onmiddellijk een afspraak met de garage
 3. geen directe actie nodig, wel laten oplossen bij volgende servicebeurt
 4. binnenkort actie ondernemen, de rijkwaliteit zou slechter kunnen worden
 5. deze fout heeft geen invloed op de rijkwaliteit
 6. deze fout heeft op de lange duur invloed op de rijkwaliteit
 7. deze fout heeft invloed op de comfort-functionaliteit, niet op de rijkwaliteit
 8. algemene opmerking

Fault Frequency   Het aantal keren dat de fout optrad, nadat die fout voor het eerst is geregistreerd

Reset Counter   De Reset teller is een getal dat wordt toegewezen aan een fout op het moment van eerste registratie van die fout. Dat getal staat voor het aantal benodigde probleemloze (= de fout treedt niet op) rijcycli voordat de fout zich zelf wist. Treedt de fout niet op gedurende een rijcyclus dan wordt dat getal met 1 verlaagd. Als je een fout uitleest met een Reset Counter van 40, dan zal na één foutloze rijcyclus de Reset Counter op 39 staan.

Intermittent

Letterlijke vertaling van intermittent is:  'met tussenpozend verschijnend'.  De VAS testkast bij de dealer noemt dat 'sporadisch'.
De fout komt dus slechts af en toe voor. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat er iets ernstigs met de auto aan de hand is.
Oplossing:  autoscan saven, foutcode(s) wissen, een paar dagen rijden en dan opnieuw foutcode(s) scannen om te zien of ie is teruggekomen.
En als je geen klachten (functieverlies) hebt, en het storingslampje brandt niet, en de foutcode komt niet terug, dan niet meer over nadenken.

Achtergrond-info:
Het fout-geheugen slaat alle permanente en sporadische foutmeldingen op. Als een foutmelding voorkomt en blijft bestaan voor tenminste twee seconden, dan wordt hij geclassificeerd als een permanente foutmelding (foutmelding buiten-temperatuur tenminste 60 seconden, koelvloeistoftemperatuur tenminste 30 minuten bij draaiende motor). Als een foutmelding niet nogmaals optreedt, dan wordt hij geregistreerd als intermittent. Als het kontakt wordt aangezet dan worden alle bestaande foutmeldingen automatisch opnieuw ingedeeld als 'sporadisch' en zullen alleen dan als 'permanent' genoteerd worden als ze opnieuw verschijnen na het testen.
Sporadische fouten welke na 50x rijden (kontakt aan gedurende min. 5 minuten en voertuigsnelheid minimaal 30 kmh) niet meer voorkomen, worden automatisch gewist (behalve het falen van een Regelmodule).

MIL on

Eenvoudige uitleg:  dit is een belangrijke fout want het storingslampje (MIL) brandt op het dashboard.

Resetten van alle Regelmodules

Het kan best zijn dat een Regelmodule zich op een gegeven moment verslikt heeft en nu "in een andere taal staat te blaten". Wat je zou kunnen proberen is het resetten van die unit opdat hij weer leert in welke 'taal' hij moet communiceren. Probeer het volgende eens:

 • maak en save (!) een Autoscan, en wel hierom
 • verwijder alle foutcodes en haal de auto van contact
 • haal de minpool van de accu los, haal daarna de pluspool van de accu los en bevestig de minpool van de accu opnieuw (deze volgorde aanhouden om beschadiging van de elektronika te voorkomen)
 • laat de auto zo een uurtje of 12 staan
 • haal de minpool los, bevestig de pluspool en bevestig de minpool (deze volgorde aanhouden om beschadiging van de elektronika te voorkomen)
 • alle opgeslagen waarden zijn nu weg en de Regelmodules moeten weer met elkaar 'leren' te communiceren. Na deze aktie is ook de stand van je dagteller verdwenen [dus opschrijven wanneer je dat belangrijk vindt] en de instellingen van je radio/cd/dvd zijn ook pleite [dus voor het uitvoeren van de aktie eerst controleren of je alle codes en bedieningshandleidingen bij de hand hebt].

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 december 2014.

Verbeteringen / Aanvullingen      Zoeken      Bronvermelding      Pas op      Disclaimer      Privacy      Colofon      Copyright © 2002-  G. Speek      VAG-COM  home

Specialist in diagnoseapparatuur voor VAGSpecialist in diagnoseapparatuur voor alle automerken