Foutcodes lijst     VAG          

Deze foutcodelijst kent nu 12562 fouten,
9738 daarvan zijn in het Nederlands vertaald.
9212 hebben verschijnselen, oorzaken, oplossingen.
00000  t/m  00499 00500  t/m  00999 01000  t/m  01499 01500  t/m  01999 02000  t/m  02499
02500  t/m  04120 16000  t/m  16999
P0001  t/m  P0615
17000  t/m  17999
P0616  t/m  P1591
18000  t/m  18999
P1592  t/m  P2567
19000  t/m  24099
P2568  t/m  P39FF
28673  t/m  34000
U0001  t/m  U30FF
65280  t/m  65535 B0001  t/m  B30FF C0001  t/m  C30FF decimaal-hexadecimaal

  Let op:  de decimale VAG-foutcodes (VAG dec) verschijnen soms als hexadecimale waarde (VAG hex).  link
  Let op:  de hexadecimale OBD-foutcodes (OBD hex) verschijnen soms als decimale waarde (OBD dec).  link

Tips en advies  bij het oplossen van foutcodes.

De wir-war van foutcodes.  Een overzicht.
Let op: als je een VAG-auto aan een scanner hangt weet je nooit welke van de onderstaande versie foutcodes tevoorschijn komen.

Versie 1: de VAG-codes 00000 t/m 04120.

Het VAG-concern is in de begin negentiger jaren begonnen met het introduceren van foutcodes. Zij gaven elke foutcode een nummer, een 5-cijferig getal, beginnend bij 00000 en eindigend bij 04120 (?). Per foutcode konden er verschillende dingen aan de hand zijn. Veel voorkomende daarvan zijn (zie hieronder bij 'Additional Information - Extra code at end of error messages'): 'fout in circuit', 'onwaarschijnlijk signaal', 'signaal te laag', 'signaal te hoog', 'signaal intermittent'.
Let op: deze foutcodes zijn alleen van toepassing op VAG-auto's.

Versie 1a is de decimale weergave, dus 00000 t/m 04120.
Versie 1b is de hexadecimale weergave, dus 0 t/m 1018.

Versie 2: de VAG-codes 16343 t/m 65535.

In de loop van de negentiger jaren heeft het VAG-concern, zeer waarschijnlijk onder invloed van de SAE die een industrie-norm voor OBD codes aan het ontwikkelen was, de foutcodes 00000 t/m 04120 gesplitst. Bv. "00524 (Klopsensor 1) - fout in circuit" werd 16494; "00524 (Klopsensor 1) - onwaarschijnlijk signaal" werd 16495; "00524 (Klopsensor 1) - signaal te zwak" werd 16496; "00524 (Klopsensor 1) - signaal te sterk" werd 16497. Dat werden de foutcodes 16343 t/m 65535. En deze foutcodes komen, 1-op-1, overeen met de EODB foutcodes.
Let op: deze foutcodes zijn alleen van toepassing op VAG-auto's.

Versie 2a is de decimale weergave, dus 16343 t/m 65535.
Versie 2b is de hexadecimale weergave, dus 3FD8 t/m FFFF.

Versie 3: de OBD-foutcodes P/B/C/N 0xxx 1xxx 2xxx 3xxx

De (E)OBD-II foutcodes van de SAE, die ergens in de negentiger jaren zijn geïntroduceerd. Die EOBD nummers beginnen met één letter (P, C, B of U), gevolgd door één (1) cijfer, gevolgd door drie (3) hexadecimale getallen. Deze fouten zijn geordend naar het soort fout.
Let op: er zijn 'Generic' foutcodes (waar elke fabrikant zich aan moet houden) en 'Manufacturer Specific' foutcodes (specifiek per automerk).

Versie 3a is de hexadecimale weergave, dus hexadecimale P0001 t/m P3FFF, B0001 t/m B3FFF, C0001 t/m C3FFF, U0001 t/m U3FFF.
Versie 3b is de decimale weergave, dus 0 t/m 4095.

 Versie 1 foutcodes hebben 'additional information' - Extra code at end of error messages:
 01   Signal Shorted to B+
 02   Signal Shorted to Ground
 03   No Signal
 04   Mechanical Malfunction
 05   Input Open
 06   Signal too High
 07   Signal too Low
 08   Control Limit Surpassed
 09   Adaption Limit Surpassed
 10   Adaption Limit not Reached
 11   Control Limit not Reached
 12   Adaption Limit (Mul) Surpassed
 13   Adaption Limit (Mul) not Reached
 14   Adaption Limit (Add) Surpassed
 15   Adaption Limit (Add) not Reached
 16   Signal Outside Specifications
 17   Control Difference
 18   Upper stop spec
 19   Lower stop spec
 20   Malfunction in Basic settings
 21   Front Pressure Build-up time too long
 22   Front Pressure Reducing time too long
 23   Rear Pressure Build-up time too long
 24   Rear Pressure Reducing time too long
 25   Unknown switch condition
 26   Output Open
 27   Incorrect Signal
 28   Short to B+
 29   Short to Ground
 30   Open or Short to B+
 31   Open or Short to Ground
 32   Resistance too High
 33   Resistance too Low
 34   No Malfunction
 35   -
 36   Open Circuit
 37   Faulty
 38   Out won't Switch or Short to B+
 39   Out won't Switch or Short to Ground
 40   Short to another Output
 41   Blocked or no Voltage
 42   Speed Deviation too High
 43   Closed
 44   Short circuit
 45   Connector
 46   Leaking
 47   No Communication or Incorrectly connected
 48   Voltage supply
 49   No Communications
 50   Setting (Early) not reached
 51   Setting (Late) not reached
 52   Voltage Supply too High
 53   Voltage Supply too Low
 54   Incorrectly equipped
 55   Adaptation not successful
 56   In Limp-Home mode
 57   Electric circuit failure
 58   Can't Lock
 59   Can't Unlock
 60   Won't Safe
 61   Won't De-Safe
 62   No or Incorrect Adjustement
 63   Temperature Shut-Down
 64   Not Currently Testable
 65   Unauthorized
 66   Not Matched
 67   Set-Point not Reached
 68   Cilinder 1
 69   Cilinder 2
 70   Cilinder 3
 71   Cilinder 4
 72   Cilinder 5
 73   Cilinder 6
 74   Cilinder 7
 75   Cilinder 8
 76   Terminal 30 missing
 77   Internal Voltage Supply
 78   Missing Message
 79   Please Check Fault Codes
 80   Single Wire
 81   Open
 92 

Unknown Error Elaboration. It means that the 'wonderful' Hitachi ECU is sending a value in the 'Fault Type' byte which is not defined. Factory tools also don't know what to make of this. This is by far not the only 'unusual' thing which those particular ECUs do...

 Versie 3: De OBD foutcodes

De OBD-foutcode beslaat vijf posities:
   pos.1: een letter (B, C, P of U)
   pos.2: een cijfer (anno 2015 0, 1, 2 of 3)
   pos.3, 4 en 5: cijfers in het hexadecimale stelsel
en is geordend naar het soort fout.

Er zijn twee categoriën:
   Generic: elke autofabrikant moet zich houden aan de definities van deze foutcodes
   Manufacturer specific: elke autofabrikant mag zelf bepalen welke betekenis hij aan deze foutcode geeft

Powertrain Codes

P0xxx   Generic     totaal: 16x16x16= 4096 dtc's

P00xx

measurement of air and fuel and auxillary emission controls

P01xx

measurement of air and fuel

P02xx

measurement of air and fuel

P03xx

ignition system

P04xx

additional emission control

P05xx

speed and idle regulation

P06xx

computer and output signals

P07xx

transmission

P08xx

transmission

P09xx

control modules, input and output signals

P0Axx - P0Bxx - P0Cxx - P0Dxx - P0Exx - P0Fxx

P1xxx   Manufacturer Specific     totaal: 16x16x16= 4096 dtc's

P10xx

measurement of air and fuel

P11xx

measurement of air and fuel

P12xx

measurement of air and fuel

P13xx

ignition system

P14xx

additional emission control

P15xx

speed and idle regulation

P16xx

computer and output signals

P17xx

transmission

P18xx

transmission

P19xx

control modules, input and output signals

P1Axx - P1Bxx - P1Cxx - P1Dxx - P1Exx - P1Fxx

P2xxx   Generic     totaal: 16x16x16= 4096 dtc's

P20xx

measurement of air and fuel

P21xx

measurement of air and fuel

P22xx

measurement of air and fuel

P23xx

ignition system

P24xx - P25xx - P26xx - P27xx - P28xx - P29xx - P2Axx - P2Bxx - P2Cxx - P2Dxx - P2Exx - P2Fxx

P30xx - P33xx   Manufacturer specific     totaal: 4x16x16= 1024 dtc's

P30xx

measurement of air and fuel

P31xx

measurement of air and fuel

P32xx

measurement of air and fuel

P33xx

ignition system

P34xx - P3Fxx   Generic     totaal: 12x16x16= 3072 dtc's

P34xx - P35xx - P36xx - P37xx - P38xx - P39xx- P3Axx - P3Bxx - P3Cxx - P3Dxx - P3Exx - P3Fxx


Body Codes

B0xxx

Generic

16x16x16= 4096 dtc's

B1xxx

Manufacturer Specific

16x16x16= 4096 dtc's

B2xxx

Manufacturer Specific

16x16x16= 4096 dtc's

B3xxx

Generic

16x16x16= 4096 dtc's


Chassis Codes

C0xxx

Generic

16x16x16= 4096 dtc's

C1xxx

Manufacturer Specific

16x16x16= 4096 dtc's

C2xxx

Manufacturer Specific

16x16x16= 4096 dtc's

C3xxx

Generic

16x16x16= 4096 dtc's


Network Communication Codes

U0xxx

Generic

16x16x16= 4096 dtc's

U1xxx

Manufacturer Specific

16x16x16= 4096 dtc's

U2xxx

Manufacturer Specific

16x16x16= 4096 dtc's

U3xxx

Generic

16x16x16= 4096 dtc's


  Totaal Generic: 35840
Totaal Manufacturer specific: 29696
Groottotaal: 65536 = 216
Najaar 2021:  van die 65536 zijn mij van 12659 de betekenis bekend (en staan op mijn site).
Najaar 2021:  Van die 12659 zijn van 9256 de verschijnselen, oorzaken en oplossingen bekend (en staan op mijn site).

  ISO/SAE
 

De SAE (Society of Automotive Engineers) is de officiële instantie die bepaalt welke betekenis aan welke foutcode wordt toegekend.
De definities (format) voor die foutcodes worden vastgelegd in ISO normen. In Nederland worden die ISO standaarden beheerd door het NEN (Nederlands Normalisatie-instituut).

De SAE heeft de definities (format) van die foutcodes vastgelegd in haar standaard J2012.  Bij ISO en NEN bekend als ISO 15031-6:2010 (versie 6 uit het jaar 2010).
De specifieke omschrijving van de foutcodes (welke foutcode betekent wat) staat in J2012DA.

Versie 1, 2 en 3: overeenkomstige foutcodes.
Er zijn er waarschijnlijk nog veel meer dan in onderstaande lijst vermeld staan.

 oude VAG-code   nieuwe VAG-code  en  OBD-II (SAE)-code
00258

17137=P0753

00260

17142=P0758

00262

17147=P0763

00264

17152=P0768

00266

17157=P0773

00270

18186=P1778

00283

18119=P1711

00285

18124=P1716

00287

18129=P1721

00290

18134=P1726

00293

17089=P0705

00296

18112=P1704, P278A, P278B, P278C, P278D, P278E

00297

17106=P0722

00300

17094=P0710, 17095=P0711, 17096=P0712, 17097=P0713, 17098=P0714, 18120=P1712, 18121=P1713

00438

18487=P2065, 18498=P2066, 18499=P2067, 18500=P2068, 18501=P2069

00513

16704=P0320, 16705=P0321, 16706=P0322, 16707=P0323

00515

16724=P0340, 16725=P0341, 16726=P0342, 16727=P0343, 16728=P0344

00518

16504=P0120, 16505=P0121, 16506=P0122, 16507=P0123, 16508=P01254

00519

16489=P0105, 16490=P0106, 16491=P0107, 16492=P0108, 17563=P1155, 17564=P1156, 17565=P1157, 17566=P1158

00522

16499=P0115, 16500=P0116, 16501=P0116, 16502=P0118, 16503=P0119, 17663=P1255, 17664=P1256

00523

16494=P0110, 16495=P0111, 16496=P0112, 16497=P0113, 16498=P0114

00524

16709=P0325, 16710=P0326, 17711=P0327, 16712=P0328, 16713=P0329

00525

16514=P0130, 16515=P0131, 16516=P0132, 16517=P0133, 16518=P0134, 16519=P0135, 16520=P0136

00526

16955=P0571, 16956=P0572, 16957=P0573

00527

17568=P1160, 17569=P1161

00528

17959=P1551, 17960=P1552

00529

17109=P0725, 17110=P0726, 17112=P0727, 17113=P0728

00532

16944=P0560, 16945=P0561, 16946=P0562, 16947=P0563, 18158=P1750, 18159=P1751, 18160=P1752

00533

17915=P1507, 17916=P1508

00534

16579=P0195, 16580=P0196, 16581=P0197, 16582=P0198, 16583=P0199

00539

17570=P1162, 17571=P1163, 17572=P1164

00540

16714=P0330, 16715=P0331, 16716=P0332, 16717=P0333, 16718=P0334

00542

17653=P1245, 17654=P1246, 17655=P1247

00550

17656=P1248

00553

16484=P0100, 16485=P0101, 16486=P0102, 16487=P0103, 16488=P0104

00558

16555=P0171

00560

16784=P0400, 16785=P0401, 16786=P0402, 17811=P1403

00575

17958=P1550

00577

18768=P2336

00578

18769=P2337

00579

18770=P2338

00580

18771=P2339

00581

18772=P2340

00582

18773=P2341

00583

18774=P2342

00584

18775=P2343

00559

16556=P0172

00597

18136=P1728

00626

18024=P1616, 18025=P1617

00652

17114=P0730, 17115=P0731, 17116=P0732, 17117=P0733, 17118=P0734, 17119=P0735, 17120=P0736

00765

17762=P1354

00770

18614=P2182, 16615=P2183, 18616=P2184, 18617=P2185, 18618=P2186

00771

16844=P0461, 16845=P0462, 16846=P0463, 16847=P0464, 16848=P0465

00777

16609=P0225, 16610=P0226, 16611=P0227, 16612=P0228, 16613=P0229

00779

16454=P0070, 16455=P0071, 16456=P0072, 16457=P0073, 16458=P0074

00819

16914=P0530, 16915=P0531, 16916=P0532, 16917=P0533, 16918=P0534

01086

16884=P0500, 16885=P0501, 16886=P0502, 16887=P0503

01237

17945=P1537, 17946=P1538

01249

16585=P0201

01250

16586=P0202

01251

16587=P0203

01252

16588=P0204

01253

16589=P0205

01254

16590=P0206

01255

16591=P0207

01256

16592=P0208

01262

16627=P0243, 16628=P0244, 16629=P0245, 16630=P0246 / 17954=P1546, 17955=P1547, 17956=P1548, 17957=P1549

01265

17848=P1440, 17849=P1441

01266

18026=P1618, 18027=P1619, 19803=P3347

01268

17969=P1561, 17970=P1562, 17971=P1563

01269

17659=P1251, 17660=P1252

04120

P1018

17447

18579=P2147

17448

18578=P2146

17449

18582=P2150

17450

18581=P2149

17451

18585=P2153

17452

18584=P2152

17453

18588=P2156

17454

18587=P2155

 Deze lijst met foutcodes is niet 100% compleet.

Deze foutcodes zijn een onderdeel van het diagnosesysteem van het VAG concern. Het VAG concern heeft die codes uitsluitend voor intern gebruik ontwikkeld en stelt die niet ter beschikking voor 'openbaar' gebruik.
De Amerikaan Uwe Ross heeft door veel 'proberen' een groot deel van die foutcodes boven water gehaald, gebruikt die in zijn VAG-COM programma en ook hij stelt die foutcodes niet openbaar ter beschikking.
De foutcodes op deze website zijn bijeen 'gegraaid' van tientallen internet bronnen en deze lijst is dus niet compleet.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 09 maart 2023.

Verbeteringen / Aanvullingen      Zoeken      Bronvermelding      Pas op      Disclaimer      Privacy      Colofon      Copyright © 2002-  G. Speek      VAG-COM  home

Specialist in diagnoseapparatuur voor VAGSpecialist in diagnoseapparatuur voor alle automerken