klik hier om af te drukken

Inzicht in het aanpassen van de brandstoftoevoer m.b.v. de lambdasensor   brandstof trim  /  fuel-trim.
Inderdaad:  een hele pagina 'vol', maar als je iets wilt begrijpen van brandstof trim en de achterliggende fouten, dan deze pagina WEL lezen.

Samenvatting      Detail uitleg      VCDS komt te hulp      Foutcodes wissen = fueltrim resetten      Breedband sensor      Let op      Foutcodes

Samenvatting     lees dit eerst
De lambdasonde (G39) is een sensor die zich bevindt in de uitlaat van een auto met benzinemotor. Hij is voor de katalysator gemonteerd. De sonde meet het aandeel zuurstof in het uitlaatgas en geeft deze door aan het motormanagementsysteem als een voltage tussen 0.1 V (zuinig mengsel) en 0.9 V (rijk mengsel). De lambdawaarde is een indicator voor de effectiviteit van de verbranding. De ECU bewaakt dat voltage om te kunnen bepalen hoeveel brandstof er moet worden ingebracht. Kleine afwijkingen worden door het motormanagementsysteem bijgestuurd door de samenstelling van brandstof en lucht aan te passen door de brandstofinjectie bij te regelen. Als de ECU constateert dat het voltage te laag was gedurende meer dan 20 seconden (tijd variëert per auto-merk), dan wordt een foutcode opgeslagen. Sommige voertuigen hebben een tweede lambdasonde achter de katalysator (G130) om de effectiviteit van die katalysator te meten. Te grote waarden van de lambdasensor kunnen echter niet door de ECU gecorrigeerd worden en duiden onherroepelijk op een externe oorzaak (bougies, kabels, vacuümlek, LMM).
De lambdasensor meet het zuurstofgehalte in de uitlaatgassen en heet daarom ook vaak 'zuurstofsensor'. De lamdasensor werd in 1976 door Bosch uitgevonden.

Gedetaïlleerde uitleg
Enkele van de meest voorkomende foutcodes (DTC's) ( 16554 16555 16556 16557 16558 16559 17531 17532 17533 17534 17535 17536 17537 17538 ) hebben betrekking op het regelen van de brandstoftoevoer ('fuel trim', 'brandstof trim', rijk mengsel, mager mengsel, etc.). Deze pagina is een uitleg van de brandstof trim d.m.v. de lambdasensor (G39) en wat het betekent voor de auto. De ECU regelt het mengsel van lucht en brandstof (Air/Fuel mix = A/F) om vermogen, efficiency en emissies optimaal te houden. A/F wordt uitgedrukt ofwel als een verhouding (ratio), bijvoorbeeld 14.7:1, of als een lambdawaarde. Met iso-octaan ('ideale' benzine) is de lambdawaarde 1,0 gelijk aan 14.7:1 Air/Fuel. Dit staat bekend als 'Stoichiometrisch', een toestand waarbij er een perfecte balans is tussen de zuurstofmoleculen en de verschillende op waterstof en koolstof gebaseerde moleculen in aardolie. Met de zuurstofrijke benzine die de meesten van ons gebruiken is een Air/Fuel mix van 15:1 dichter bij stoichiometric. Als de lambdawaarde groter is dan 1,0, dan is er een overschot aan lucht, dus het lucht-brandstofmengsel is mager. Als de lambdawaarde kleiner is dan 1,0, dan is er een overschot aan brandstof, dus het lucht-brandstofmengsel is rijk. De ratio's zijn gebaseerd op massa en niet op volume.

Waarom rijden we dan niet de hele tijd op een Air/Fuel mix van 1.0? Dat doen we meestal wel. Tijdens stationair en kruissnelheid wordt het mengsel nauwkeurig op 1.0 gehouden om de katalysator optimaal te laten werken en op die manier de emissies zo laag mogelijk te houden. Wanneer we echter willen versnellen hebben we een rijker mengsel nodig. Maximaal vermogen wordt gemaakt met een lambdawaarde van 0,85 tot 0,95 (12,5 tot 14,0 A/F met iso-octaan). Dus bij het accelereren wordt het mengsel rijker. Soms wil je zelfs een nog rijker mengsel krijgen bij acceleratie om detonatie (te vroeg ontbranden = pingelen) te voorkomen. De VAG 1.8T heeft, voor een turbomotor, een relatief hoge compressieverhouding die, vooral onder veel turbodruk, gevoelig is voor pingelen.

Dus nu weten we dat de ECU de Air/Fuel verhouding moet kunnen regelen. De ECU vertelt dus, aan de hand van voorgeprogrammerde gegevens, bij elk toerental en belasting hoeveel milliseconden de injectoren brandstof moeten in te spuiten om de juiste Air/Fuel mix te krijgen. En om te controleren of die gewenste Air/Fuel mix inderdaad wordt bereikt zijn er een paar sensoren, meestal de voorste zuurstofsensor en de LMM. De achterste zuurstofsensor (G130) wordt meestal gebruikt om de toestand van de katalysator te controleren, maar in sommige toepassingen heeft het ook een functie in het bepalen van de brandstof trim.

Op basis van de terugkoppeling van die sensoren leert de ECU dat hij een correctie toe moet passen op zijn opdrachten aan de injectoren. Deze geleerde waarden worden opgeslagen in de ECU en staan bekend als 'trim'. Dus als je 'trim' ziet staan dan betekent dat 'compensatie' / 'aanpassing'.

'Toevoegen' ('add') betekent een additieve trim die een onbalans moet wegwerken bij stationair draaien. Als de ECU een additieve trim toepast dan laat de ECU de injectoren een bepaalde tijd langer of korter openstaan. Een storing hierin (bv. door een vacuüm lek) wordt minder belangrijk als het toerental hoger wordt. Bij een additieve aanpassing wordt de injectie timing een vaste waarde veranderd. Deze waarde is niet afhankelijk van het basis-inspuitmoment.

'Mult' betekent meervoudige (multiplicatieve) trim, dat is het aanpakken van een onbalans bij alle toerentallen. Een storing hierin (bijv. verstopte injector) wordt erger met een verhoogd toerental. Bij meervoudige trim is er een procentuele verandering van het inspuitmoment. Deze verandering is afhankelijk van het basis-inspuitmoment.

Nu komt VCDS te hulp.

U kunt uw huidige staat (stand, mate) van trim inzien door gebruik te maken VCDS (of gelijkwaardig). Meestal zie je dat in de [Module-01], [Meetwaardeblokken-08], [Groep 032]. Als het daar niet aanwezig is check dan uw Factory Repair Manual waar het wel staat. Nullen in beide (!) velden geeft aan dat je óf de foutcodes zojuist hebt gewist, want het wissen van de foutcodes (of er foutcodes in stonden of niet) reset ook de fuel trim, óf iets in de brandstof trim werkt niet goed.

De additieve trim ('additive trim') staat in het eerste veld en geeft de brandstof-trim bij stationair toerental.   De waarde wordt aangegeven in een percentage.

Negatieve waarden geven aan dat het lucht-brandstofmengsel te rijk is en dat de regeling m.b.v. de zuurstofsensor bezig is het armer te maken door de tijdsduur te verminderen dat de injectoren open staan.  Positieve waarden geven aan dat het lucht-brandstofmengsel te arm is en dat de regeling m.b.v. de zuurstofsensor bezig is het rijker te maken door de tijdsduur te verhogen dat de injectoren open staan.  Het is heel normaal, voor zowel het eerste als tweede veld, dat er iets anders wordt aangegeven dan nul. Als waarden te ver van nul afwijken dan zal dat leiden tot een foutcode en gaat het storingslampje branden (MIL - Check Engine Light - CEL). Waarden tot +/- 10% (5% ?) worden als normaal beschouwd, maximaal te meten waarde is geloof is 25%.
Een waarde in het eerste veld (additieve trim) die buiten zijn specificatie ligt betekent meestal dat er een vacuüm lek is., want het is vooral aanwezig bij stationair toerental, wanneer vacuüm het hoogst is.

De meervoudige trim ('multiplicative trim') staat in het tweede veld en geeft de brandstof-trim bij verhoogde toerentallen.   De waarde wordt aangegeven in een percentage.

Negatieve waarden geven aan dat het lucht-brandstofmengsel te rijk is en dat de regeling m.b.v. de zuurstofsensor bezig is het armer te maken door de tijdsduur te verminderen dat de injectoren open staan.  Positieve waarden geven aan dat het lucht-brandstofmengsel te arm is en dat de regeling m.b.v. de zuurstofsensor bezig is het rijker te maken door de tijdsduur te verhogen dat de injectoren open staan.  Het is heel normaal, voor zowel het eerste als tweede veld, dat er iets anders wordt aangegeven dan nul. Als waarden te ver van nul afwijken dan zal dat leiden tot een foutcode en gaat het storingslampje branden (MIL - Check Engine Light - CEL). Waarden tot +/- 10% (5% ?) worden als normaal beschouwd, maximaal te meten waarde is geloof is 25%.
Een waarde in het tweede veld (meervoudige trim) die buiten zijn specificatie ligt betekent dat er een fout is bij hogere toerentallen, en kan wijzen op een defecte LMM.

screenshot:  dank aan Vagtechniek.nl

Foutcodes resetten  =  Brandstof trim resetten
Nullen in beide (!) velden geeft aan dat je óf de foutcodes zojuist hebt gewist, want het wissen van de foutcodes (of er foutcodes in stonden of niet) reset ook de fuel trim (!), óf iets in de brandstof trim werkt niet goed.

Meer info

Breedband lambdasensor
Breedband-lambdasondes worden bij benzinemotoren als regelsonde gebruikt en worden ook in toenemende mate bij dieselvoertuigen ingezet. Met de eis naar vermindering van het verbruik en de emissie kwam ook de noodzaak op om motoren buiten het stoichiometrische werkpunt geregeld te laten lopen. Om die reden werden zogenaamde breedbandsondes ontwikkeld. Deze lineaire lambdasondes kunnen een signaal afgeven dat in directe verhouding staat met het restzuurstofgehalte van het uitlaatgas. Dit signaal staat via een brede lucht-brandstofverhouding ter beschikking. Het uitgangssignaal komt overeen met de pompstroom die noodzakelijk is om in een meetkamer een constant zuurstofgehalte (lambda = 1 komt overeen met 450 mV) in te stellen. Hoe verder het indringende uitlaatgas van deze waarde afwijkt, hoe groter de pompstroom is en daardoor ook het uitgangssignaal van de sonde. De breedband-lambdasonde biedt de volgende voordelen:
- snel bedrijfsklaar
- monolithisches element met ge´ntegreerde verwarmer
- hermetische structuur betekent zelf gegenereerde zuurstofreferentie
- temperatuurbestendigheid
- hoge betrouwbaarheid
Het planaire element van een NTK breedband-lambdasonde bestaat uit meerdere lagen. In dit element bevindt zich behalve een pompcel en een meetcel ook een ge´ntegreerde verwarmer. Breedbandsondes hebben twee cellen - een meetcel en een pompcel. Met behulp van de meetcel wordt het zuurstofgehalte van het uitlaatgas dat zich in de detectiekamer bevindt, gemeten en met een gewenste waarde van 450 mV vergeleken. Als deze waarde afwijkt, wordt een pompstroom geschakeld en daardoor worden dan zoveel zuurstofionen in of uit de detectiekamer gepompt, totdat de spanningswaarde van de meetcel weer 450 mV bedraagt. Deze pompstroom is de meetwaarde die de exacte lambdawaarde van het mengsel vrijwel lineair beschrijft. Bij een stoichiometrisch mengsel is de pompstroom gelijk aan nul, omdat de partiŰle zuurstofdruk van de detectiekamer overeenkomt met de hierboven genoemde gewenste waarde. NTK breedband-lambdasondes beschikken over vijf kabelverbindingen. Het verwarmingselement wordt via de gele en de blauwe kabel van stroom voorzien. Het signaal van de pompstroom (Ip+) vloeit door de witte kabel, het signaal van de meetcel (Vs+) door de grijze kabel. De zwarte kabel is de massaverbinding voor de pomp- en meetcel.   bron

Let op:
Defecte Lambdasensoren (en/of kortsluiting in de bedrading ervan) kunnen de ECU onherstelbaar beschadigen. Dat komt nogal eens tot uiting in foutcodes betreffende de Gaspedaalpositiesensor. Check dat VOOR je de ECU en/of de Gaspedaalpositiesensor vervangt.

  00559      Instelling Mengselregeling te rijk 
  00561      Mengselregeling 
  16554   P0170   Regeling Brandstofmengsel, Bank 1, fout in circuit 
  16555   P0171   Regeling Brandstofmengsel, Bank 1, systeem te arm / mager / zuinig 
  16556   P0172   Regeling Brandstofmengsel, Bank 1, systeem te rijk 
  16557   P0173   Regeling Brandstofmengsel, Bank 2, fout in circuit 
  16558   P0174   Regeling Brandstofmengsel, Bank 2, systeem te arm / mager / zuinig 
  16559   P0175   Regeling Brandstofmengsel, Bank 2, systeem te rijk 
  17483   P1075   Lambda-Regeling Uitlaatgas Bank 3, systeem is te mager 
  17484   P1076   Lambda-Regeling Uitlaatgas Bank 3, systeem is te rijk 
  17485   P1077   Lambda-Regeling Uitlaatgas Bank 4, systeem is te mager 
  17486   P1078   Lambda-Regeling Uitlaatgas Bank 4, systeem is te rijk 
  17489   P1081   Uitlaatgas-Bank 3, Mengselaanpassing Range 1, magergrens onderschreden 
  17490   P1082   Uitlaatgas-Bank 3, Mengselaanpassing Range 2, magergrens onderschreden 
  17491   P1083   Uitlaatgas-Bank 3, Mengselaanpassing Range 1, te rijk-grens overschreden 
  17492   P1084   Uitlaatgas-Bank 3, Mengselaanpassing Range 2, te rijk-grens overschreden 
  17493   P1085   Uitlaatgas-Bank 4, Mengselaanpassing Range 1, magergrens onderschreden 
  17493   P1085   Uitlaatgas-Bank 4, Mengselaanpassing Range 2, magergrens onderschreden 
  17494   P1086   Uitlaatgas-Bank 4, Mengselaanpassing Range 2, magergrens onderschreden 
  17495   P1087   Uitlaatgas-Bank 4, Mengselaanpassing Range 1, te rijk-grens overschreden 
  17496   P1088   Uitlaatgas-Bank 4, Mengselaanpassing Range 2, te rijk-grens overschreden 
  17497   P1089   Mengselregeling Bank 2 Bereik 1, magergrens onderschreden  
  17498   P1090   Mengselregeling Bank 2 Bereik 2, magergrens onderschreden  
  17499   P1091   Mengselregeling Bank 2 Bereik 1, te rijk-grens overschreden  
  17500   P1092   Mengselregeling Bank 2 Bereik 2, te rijk-grens overschreden  
  17519   P1111   Lambda-regeling, cilinderrij 1, systeem te arm 
  17520   P1112   Lambda-regeling, cilinderrij 1, systeem te rijk 
  17531   P1123   Brandstof-trim (additief) lange termijn, Bank 1 - systeem te rijk 
  17532   P1124   Brandstof-trim (additief) lange termijn, Bank 1 - systeem te arm / mager / zuinig 
  17533   P1125   Brandstof-trim (additief) lange termijn, Bank 2 - systeem te rijk 
  17534   P1126   Brandstof-trim (additief) lange termijn, Bank 2 - systeem te arm / mager / rijk 
  17535   P1127   Brandstof-trim (multipl.) lange termijn, Bank 1, systeem te rijk 
  17536   P1128   Brandstof-trim (multipl.) lange termijn, Bank 1, systeem te arm 
  17537   P1129   Brandstof-trim (multipl.) lange termijn, Bank 2, systeem te rijk 
  17538   P1130   Brandstof-trim (multipl.) lange termijn, Bank 2, systeem te arm 
  17544   P1136   Brandstofaanpassing (add.) Bank 1, systeem te mager 
  17545   P1137   Brandstofaanpassing (add.) Bank 1, systeem te rijk 
  17546   P1138   Brandstofaanpassing (add.) Bank 2, systeem te mager 
  17547   P1138   Brandstofaanpassing (add.) Bank 2, systeem te rijk 
  17555   P1147   Verwarmde lambda-sensor 1, cilinderrij 2, systeem te arm 
  17556   P1148   Verwarmde lambda-sensor 1, cilinderrij 2, systeem te rijk 
  17559   P1151   Bank 1, Mengselregeling Bereik 1, arm-grens onderschreden 
  17560   P1152   Bank 1, Mengselregeling Bereik 2, arm-grens onderschreden 
  18528   P2096   Lambdacorrectie na de Kat bank-1, te arm grens onderschreden 
  18529   P2097   Lambdacorrectie na de Kat bank-1, te rijk grens overschreden 
  18530   P2098   Lambdacorrectie na de Kat bank-2, te arm grens onderschreden 
  18531   P2099   Lambdacorrectie na de Kat bank-2, te rijk grens overschreden 
  18609   P2177   Brandstofverdeling Bank 1, systeem te mager vanaf stationair 
  18610   P2178   Brandstofverdeling Bank 1, systeem te rijk vanaf stationair 
  18611   P2179   Brandstofverdeling Bank 2, systeem te mager vanaf stationair 
  18612   P2180   Brandstofverdeling Bank 2, systeem te rijk vanaf stationair 
  18619   P2187   Brandstofverdeling Bank 1, systeem te mager bij stationair 
  18620   P2188   Brandstofverdeling Bank 1, systeem te rijk bij stationair 
  18621   P2189   Brandstofverdeling Bank 2, systeem te mager bij stationair 
  18622   P2190   Brandstofverdeling Bank 2, systeem te rijk bij stationair 
  18623   P2191   Brandstofverdeling Bank 1, systeem te mager bij volle belasting 
  18624   P2192   Brandstofverdeling Bank 1, systeem te rijk bij volle belasting 
  18625   P2193   Brandstofverdeling Bank 2, systeem te mager bij volle belasting 
  18626   P2194   Brandstofverdeling Bank 2, systeem te rijk bij volle belasting 
  18627   P2195   Lambda-sensor Sensor-1 Bank-1, signaal te mager 
  18628   P2196   Lambda-sensor Sensor-1 Bank-1, signaal te rijk 
  18629   P2197   Lambda-sensor Sensor-1 Bank-2, signaal te mager 
  18630   P2198   Lambda-sensor Sensor-1 Bank-2, signaal te rijk 
  18702   P2270   Lambda-sensor Sensor-2 Bank-1, signaal te mager 
  18703   P2271   Lambda-sensor Sensor-2 Bank-1, signaal te rijk 
  18704   P2272   Lambda-sensor Sensor-2 Bank-2, signaal te mager 
  18705   P2273   Lambda-sensor Sensor-2 Bank-2, signaal te rijk 
  18706   P2274   Lambda-sensor Sensor-3 Bank-1, signaal te mager 
  18707   P2275   Lambda-sensor Sensor-3 Bank-1, signaal te rijk 
  18708   P2276   Lambda-sensor Sensor-3 Bank-2, signaal te mager 
  18709   P2277   Lambda-sensor Sensor-3 Bank-2, signaal te rijk 
  19806   P3350   Brandstof Mengselregeling bereik 1, ondergrens onderschreden 
  19807   P3351   Brandstof Mengselregeling bereik 1, bovengrens overschreden 
  19808   P3352   Brandstof Mengselregeling bereik 2, ondergrens onderschreden 
  19809   P3353   Brandstof Mengselregeling bereik 2, bovengrens overschreden 
  19810   P3354   Brandstof Mengselregeling bereik 3, ondergrens onderschreden 
  19811   P3355   Brandstof Mengselregeling bereik 3, bovengrens overschreden 
  19824   P3368   Lambda-sensor Sensor-1 Bank-3, signaal te mager 
  19825   P3369   Lambda-sensor Sensor-1 Bank-3, signaal te rijk 
  19826   P3370   Lambda-sensor Sensor-1 Bank-4, signaal te mager 
  19827   P3371   Lambda-sensor Sensor-1 Bank-4, signaal te rijk 
   P117C   Verwarmde Zuurstof Sensor (HO2S) 2, bank 3, boven arm-grens 
   P117D   Verwarmde Zuurstof Sensor (HO2S) 2, bank 3, boven rijk-grens 
   P117E   Verwarmde Zuurstof Sensor (HO2S) 2, bank 4, boven arm-grens 
   P117F   Verwarmde Zuurstof Sensor (HO2S) 2, bank 4, boven rijk-grens 
   P118C   Verwarmde Zuurstof Sensor (HO2S) 2, bank 3, onder arm-grens 
   P118D   Verwarmde Zuurstof Sensor (HO2S) 2, bank 3, boven rijk-grens 
   P118E   Verwarmde Zuurstof Sensor (HO2S) 2, bank 4, onder arm-grens 
   P118F   Verwarmde Zuurstof Sensor (HO2S) 2, bank 4, boven rijk-grens 
   P335A   Lambda controle, gas fuel operation - system te arm 
   P335B   Lambda controle, gas fuel operation - system te rijk 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20 juni 2015.

Verbeteringen / Aanvullingen      Zoeken      Bronvermelding      Pas op      Disclaimer      Privacy      Colofon      Copyright © 2002-  G. Speek      VAG-COM  home

Specialist in diagnoseapparatuur voor VAGSpecialist in diagnoseapparatuur voor alle automerken