klik hier om af te drukken

klik hier om af te drukken

De Climatronic als boordcomputer.
Uitlezen van foutcodes met de climatronic (VW Golf IV, Bora en Passat).   Je kunt alleen foutcodes uitlezen die in de 08-ClimaModule staan.

Algemeen
Alle fouten en onregelmatigheden (in alle modules in de auto) worden door de boordcomputer opgeslagen. Maar alle fouten die betrekking hebben op de climatronic (!) zijn op de climatronic zelf aflezen. Het voordeel is dat er geen laptop met VAG-COM en een OBD-II kabel nodig is. De fouten in de clima zijn opgeslagen als hexadecimale waarden. Deze zijn eenvoudig om te zetten (zie hieronder) naar vertrouwde decimale waarden m.b.v. van de rekenmachine welke standaard aanwezig is op elk windows systeem.


foto: xius

Praktijk
 • zet de auto op contact
 • druk gedurende minstens drie seconden tegelijkertijd op de knoppen 'Luchtcirculatie' (zie plaatje hierboven: knop 2 = links onder) en 'ECON' (zie plaatje hierboven: knop 9 = rechts onder)
 • er verschijnt nu links in het venster een hexadecimale waarde (drie cijfers en/of letters) en rechts een twee-cijferige decimale combinatie
 • er zijn nu twee mogelijkheden:
  • de auto is foutvrij (lucky you) en dan verschijnt er '444  00' op het display
  • de auto bevat wél fouten en staat links op het scherm de hexadecimale waarde van die fout (noteer die waarde !)

geen fouten aanwezig:
geen fouten aanwezig
foto: xius
   wel fout(en) aanwezig:
wel fout(en) aanwezig
foto: xius

 • m.b.v. 'Temperatuur Plus' (knop 8, met het rode vierkantje) is de (eventuele) volgende foutcode te achterhalen; zodra de waarde '000  00' weergegeven wordt zijn alle fouten getoond
 • door kortstondig op 'ECON' (knop 9) te drukken verlaat je dit menu.

De twee-cijferige (rechtse) decimale waarde geeft het soort foutcode aan:

 • 01  signaal kortsluiting met de plus
 • 02  signaal kortsluiting met de massa
 • 03  geen of ontbrekend signaal
 • 04  mechanische hapering

Omzetten hexadecimale waarden naar decimale waarden
 • start de rekenmachine (calculator) van Windoos op
 • onder menu 'Beeld' (View) kies je voor 'Wetenschappelijk' (Scientific); kies in Windoos 7 'Programmeren'
 • activeer de radioknop naast 'Hex'
 • voer de gevonden hexadecimale waarde in,  zie op het plaatje hier rechtsboven:  '4FA'
 • activeer de radioknop naast 'Dec'
 • nu is de decimale waarde van de foutcode te zien:  '1274'
 • gebruik 'voorzetnullen' om het totaal aantal cijfers op 5 uit te laten komen:  01274
  • voorbeeld 1: de gevonden hexadecimale foutcode is 30b (let op de '6' en de 'b' worden vaak met elkaar verward); de omzetting van hexadecimaal naar decimaal levert een foutcode op van 779; gebruik twee 'voorzetnullen' om op een totaal van 5 cijfers te komen; de gevonden foutcode is dus '00779'
  • voorbeeld 2: de gevonden hexadecimale foutcode is 4b6; omzetting geeft 1206, plus voorzetnul[len] geeft 01206
 • zoek hier de betekenis op van de foutcode(s)

Resetten foutcodes climatronic
 • zet de auto op contact
 • druk gedurende minstens drie seconden tegelijkertijd op de knoppen 'Luchtcirculatie' (knop 2, links onder) en 'ECON' (knop 9, rechts onder)
 • druk nu minstens drie seconden op de 'ECON'-knop om de foutcodes te resetten

Eigendiagnose climatronic
 • auto NIET op contact
 • druk gelijktijdig gedurende minimaal drie seconden op de knoppen 'Luchtcirculatie' (zie bovenste plaatje: knop 2 = links onder) en 'Econ' (zie bovenste plaatje: knop 9 = rechts onder)
 • schakel de auto OP contact en houdt de knoppen tijdens deze actie ingedrukt
 • de eigendiagnose wordt nu uitgevoerd en de knoppen kunnen worden losgelaten

Veranderen temperatuurweergave °C (Celcius) - °F (Fahrenheit)
 • druk gelijktijdig de 'auto' en de 'econ' knop in. De temperatuur zal nu van °C naar °F overschakelen zowel op de climatronic als op de boordcomputer.

Vele meetwaarden bekijken

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 02 februari 2012.

Verbeteringen / Aanvullingen      Zoeken      Bronvermelding      Pas op      Disclaimer      Privacy      Colofon      Copyright © 2002-  G. Speek      VAG-COM  home

Specialist in diagnoseapparatuur voor VAGSpecialist in diagnoseapparatuur voor alle automerken