home  →  spelvormen  →  foursome / scotch foursome klik hier om te printen

Foursome  /  Scotch Foursome   matchplay en strokeplay (stableford)
USA:  Alternate Shot

Foursome is een officiële wedstrijdvorm, dus als er onduidelijkheid is: zie de Golfregels en kijk bij de Definities en Regel 29.

 •  Foursome: een wedstrijd waarbij twee spelers een team vormen en met één bal spelen. Er wordt altijd (!) om beurten afgeslagen van de afslagplaats. Speler A slaat af op de oneven genummerde holes en speler B op de even holes. Na de afslag wordt er om-en-om verder gespeeld (als B afslaat doet A de volgende slag, daarna weer speler B, etc) totdat de hole is beëindigd. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.
Let op: Europa: Foursome = Amerika: Alternate Shot
 •  Four Ball (Vierbal): twee spelers vormen een team, waarbij elke speler zijn eigen bal speelt en de beste score van de twee teamleden de teamscore vormt.
 •  Greensome is een variatie op foursome, het is dus een wedstrijd waarbij een team van twee spelers (soms meer) met één bal speelt. Echter alle teamleden slaan op elke hole hun eigen bal af, daarna zijn er een aantal spelvormen om met één van de ballen om-en-om verder te gaan.

Verwarring is er vaak door verschillend woordgebruik of verschillende betekenis van begrippen tussen Amerika en Europa. Dat treedt iedere keer weer op bij de Ryder Cup waar, volgense Britse terminologie, de wedstrijdvorm o.a. fourball en foursome is. Daarom hebben Amerikaanse schrijvers het Britse 'foursome' omgedoopt in 'Scotch foursome'.

  • Foursome in Groot Brittanië (Europa): twee partners spelen om beurt één bal; in de USA heet dat 'alternate shot'. Foursome in de USA is meestal Fourball (vierbal) in Europa. Dezelfde verwarring treedt ook op bij 'threesome'.
  • Fourball in de USA wordt nooit gespeeld, want in de USA betekent dat 'vier ballen in spel'; Fourball in Europa is gelijk aan Bestball in de USA. Dezelfde verwarring treedt ook op bij 'threeball'.
  • Stableford in de USA heeft een andere telling dan in Europa. Stableford in Europa heet in de USA 'British Stableford'.

Foursome matchplay.
De hole wordt gewonnen door de kant die op de hole de laagste score heeft. De wedstrijd is gewonnen als de voorsprong van een kant groter is dan het aantal holes wat nog te spelen is.
Handicap verrekening. Verrekend wordt 3/8 van het verschil van de gezamenlijke handicaps. Voorbeeld: speler A heeft hcp 14, B(18), C(8) en D(12). A en B samen 32; C en D samen 20. Verschil 32-20=12. A en B krijgen 3/8 x 12 = 5 (afgerond) slagen mee.

Foursome strokeplay.
Het team noteert het aantal slagen wat op elke hole wordt gemaakt. Na de ronde worden alle slagen van elke kant bij elkaar opgeteld. De kant met het minste aantal slagen heeft gewonnen. Handicapverrekening. Een team krijgt 3/8 van de gezamenlijke handicaps aan slagen mee. Voorbeeld: speler A heeft hcp 14, B heeft 18. Samen 14+18=32. Als team krijgen zij 3/8 x 32 = 12 slagen mee.
Carrousel. Dit wordt gespeeld in flights van zes (6) spelers; drie groepen (waarvan de samenstelling wisselt per drie holes) van elk twee spelers spelen foursome. De zes spelers vormen één team. De beste twee bruto scores van de drie foursomes vormen de teamscore. De eerste afslag wisselt ook per drie holes. Het is dus geschikt om een groot aantal spelers tegelijkertijd in de baan te hebben. Handicapverrekening: van de totaal score over de ronde van 18 holes wordt 2/6 van de gesummeerde handicaps van de zes spelers afgetrokken.

Foursome stableford.
Het aantal slagen dat een team maakt op een hole levert een aantal stableford punten op. Na de ronde worden alle punten van elke kant bij elkaar opgeteld. De kant met het meeste aantal stableford punten heeft gewonnen.
Handicapverrekening. Verrekend wordt 7/16 van de gesummeerde handicaps van de twee teamleden.

Foursome tegen par.
Dit is een vorm van strokeplay waarbij op elke hole tegen een bepaalde score wordt gespeeld. De regels van strokeplay zijn van toepassing, maar zie Regel 32. De telling vindt plaats zoals bij matchplay. Wanneer het team op een hole één of meer slagen onder hun (netto) par speelt, dan noteren zij als score een + (plus). Spelen ze de hole in (netto) par dan noteren ze een 0 (nul). Spelen ze de hole in meer dan hun (netto) par dan worden zij geacht de bal op te nemen (verhoogt de snelheid van het spel) en noteren zij voor die hole een - (min). Elke hole waarvoor het team geen score noteert is een verloren hole (een -). Scores worden alleen genoteerd als het team een + of een 0 kan noteren. Na het spelen van de vastgestelde ronde(s) telt het team het aantal plussen en minnen, De totaal score is dan bv. plus twee. Winnaar is het team dat het beste resultaat behaalt op de vastgestelde ronde(s).
Handicapverrekening. Verrekend wordt 3/8 van de gesummeerde handicaps van de twee teamleden.

Foursome tegen bogey.
Dit is een vorm van strokeplay waarbij op elke hole tegen een bepaalde score wordt gespeeld. De regels van strokeplay zijn van toepassing, maar zie Regel 32. De telling vindt plaats zoals bij matchplay. Wanneer het team op een hole één of meer slagen onder hun (netto) bogey speelt, dan noteren zij als score een + (plus). Spelen zij de hole in (netto) bogey dan noteren zij een 0 (nul). Spelen ze de hole in meer dan hun (netto) bogey dan worden zij geacht de bal op te nemen (verhoogt de snelheid van het spel) en noteren zij voor die hole een - (min). Elke hole waarvoor het team geen score noteert is een verloren hole (een -). Scores worden alleen genoteerd als het team een + of een 0 kan noteren. Na het spelen van de vastgestelde ronde(s) telt het team het aantal plussen en minnen, De totaal score is dan bv. plus twee. Winnaar is het team dat die het beste resultaat behaalt op de vastgestelde ronde(s).
Handicapverrekening. Verrekend wordt 3/8 van de gesummeerde handicaps van de twee teamleden.

Rohwer Foursome.
Zoals gebruikelijk bij foursome spreken de twee partners af wie op de oneven genummerde holes afslaat en wie op de even. Maar bij dit spel slaat ook de partner af met een zgn. hulpslag. Wordt met de 'reguliere' bal verder gespeeld dan wordt de hole volgens de regels van foursome uitgespeeld. Kiezen de partners om met de hulpslag verder te gaan, dan tellen beide afslagen.
Handicapverrekening. Verrekend wordt 3/8 van de gesummeerde handicaps van de twee teamleden.

Scotch Twosome.
Foursome spelvorm (twee spelers, 1 bal, om de beurt slaan), maar met twee spelers gespeeld. In tegenstelling tot officieel foursome wordt bij dit spel consequent om de beurt geslagen, dus niet om de beurt afslaan per hole.
Handicapverrekening. Verrekend wordt 3/8 van de gesummeerde handicaps van de twee spelers.

Ryder Cup Best Ball.
Is gelijk aan het Europese officiële Foursome.

Chicken Chase.
Chicken Chase is Foursome wat met drie spelers in een flight wordt gespeeld. De drie spelers vormen een team. Om beurten, in vaste volgorde, slaan de drie spelers af. Voorbeeld: speler A slaat af op hole 1, B op hole 2, C op hole 3, dan A weer op hole 4, etc t/m hole 18. Na de afslag wordt er strikt om beurten verder gespeeld totdat de hole is voltooid. Strafslagen beïnvloeden de volgende van spelen niet. De teamscore wordt per hole genoteerd en aan het einde van de ronde opgeteld voor een bruto score. Daarna wordt de handicap van het team eraf getrokken.
Dit spel speelt snel en is daarom geschikt voor slecht weer.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12 april 2011.


Colofon      Disclaimer      Privacy      Zoeken      Copyright © 2002-  G. Speek