home  →  spelvormen  →  greensome / modified scotch foursome klik hier om te printen

Greensome  /  Modified Scotch Foursome   matchplay en strokeplay (stableford).
USA: Bestball

 •  Foursome: twee spelers (soms meer) vormen een team, per team is er maar één bal; er wordt altijd om-en-om geslagen.
 •  Four Ball (Vierbal): twee spelers vormen een team, waarbij elke speler zijn eigen bal speelt en de beste score van de twee teamleden de teamscore vormt.
 •  Greensome is een variatie op foursome, het is dus een wedstrijd waarbij een team van twee spelers (soms meer) met één bal speelt. Echter alle teamleden slaan op elke hole hun eigen bal af, daarna zijn er een aantal spelvormen om met één van de ballen om-en-om verder te gaan.
Let op: Europa: Greensome = USA: Bestball

Verwarring door verschillend woordgebruik in Amerika en Europa.
In Groot Brittanië (Europa) is een foursome een wedstrijdvorm waarbij partners om beurt één bal spelen (in de USA 'alternate shot' genoemd). In de USA wordt het woord 'fourball' nooit gebruikt (fourball is het Britse equivalent voor bestball in de USA, fourball in de USA betekent vier ballen in spel). De verwarring treedt iedere keer weer op bij de Ryder Cup waar, volgense Britse terminologie, de wedstrijdvorm o.a. fourball en foursome is. Daarom hebben Amerikaanse schrijvers het Britse foursome omgedoopt in Scotch foursome.

Alle teamleden slaan op elke hole hun bal af. Daarna zijn er een aantal spelvormen om met één van beide ballen om-en-om verder te gaan:

 1. Standaard. Op elke hole slaan beide teamleden af. Dan (dus voor de tweede slag) moet er gekozen met welke bal de teamleden om-en-om de hole uitspelen.
 2. American / Chapman / Pinehurst. Op elke hole slaan beide teamleden af, vanaf dat moment beslist het team met welke bal ze om-en-om de hole uitspelen. Voorbeeld: spelers A en B slaan beiden af, daarna slaat A de bal van B en andersom; nu wordt gekozen met welke van de twee ballen verder wordt gespeeld. Als dat de bal is die het laatst door speler B werd geslagen, dan doet A de volgende slag, enz. Strafslagen beïnvloeden de volgorde van spelen niet. Handicapverrekening. Verrekend wordt 3/8 (ook wel 3/4) van de gezamenlijke handicap van het team. Voorbeeld: speler A heeft handicap 13, speler B heeft 24. Samen is dat 13+24=37. 3/8 x 37 = 14 (afgerond). Het team krijgt dus 14 slagen mee.
 3. Modified Pinehurst / Secsome. Op elke hole slaan beide teamleden af, dan speelt A de bal van B en andersom, daarna, wordt er met één bal om en om verder gespeeld.
 4. Switch. Gespeeld met teams van elk 2 personen. Op elke hole slaan beide teamleden af, daarna wordt er van bal gewisseld en met die bal speelt elke persoon de hole uit.
 5. Switcheroo. Op elke hole slaan beide teamleden af en slaan verder met hun eigen bal totdat de bal binnen 100 meter van de green ligt. Dan wisselen de twee speler van bal. Switcheroo wordt gespeeld als matchplay waarbij alleen de laagste score van de twee teamleden telt. De handicap voor het team van twee is de helf van de twee gesummeerde handicaps.
 6. Canadian. Op elke hole slaan beide teamleden af en slaan daarna hun eigen bal nog een keer. Pas dan beslissen de partners met welke bal wordt verder gespeeld. De speler wiens bal niet wordt gekozen pakt zijn bal op en doet de volgende slag, daarna wordt de hole om en om slaand uitgespeeld. Handicapverrekening. Een team krijgt 3/8 van de gezamenlijke handicaps aan slagen mee. Voorbeeld: speler A heeft hcp 14, B heeft 18. Samen 14+18=32. Als team krijgen zij 3/8 x 32 = 12 slagen mee.
 7. Rye. Op elke hole slaan beide teamleden af, maar van te voren moeten ze beslissen wie het volgende schot doet. Voorbeeld: speler A en B slaan beiden af op hole 1 en hebben tevoren besloten dan op hole 1 speler B het volgende schot doet (daarna spelen ze om en om de hole uit). Op hole 2 moet dan speler A het tweede schot doen, etc. Handicapverrekening. Een team krijgt 3/8 van de gezamenlijke handicaps aan slagen mee. Voorbeeld: speler A heeft hcp 14, B heeft 18. Samen 14+18=32. Als team krijgen zij 3/8 x 32 = 12 slagen mee.
 8. Australian / Scottish. Op elke hole slaan beide teamleden af. Ook de tweede slag doen de teamleden elk met hun eigen bal vanaf de plek waar hij ligt. Pas daarna (dus voor de derde slag) beslist het team met welke bal ze om-en-om de hole uitspelen.
 9. Chinese / Yellowsome / Gruesome. Op elke hole slaan beide teamleden af, maar de tegenstanders kiezen met welke bal ze om-en-om verder moet spelen.
 10. Bloodsome.
 11. Fensome. Op elke hole slaan beide teamleden af en kiezen dan met welke bal ze verder gaan. Echter in dit format speelt speler A de 2e bal op de oneven holes en speler B speelt de 2e bal op de even holes. Daarna wordt de hole om de beurt uit gespeeld.
 12. St. Andrews Foursome = Fensome.

Bovenstaande spelvormen van greensome kunnen elk worden gespeeld tegen de volgende doelen:

 1. Matchplay. Verrekend wordt 3/8 van het verschil van de gezamenlijke handicaps. Voorbeeld: speler A heeft handicap 14, B heeft 18, C 8 en D 12. A en B hebben samen 32; C en D samen 20. het verschil is 32-20=12. A en B krijgen 3/8 x 12 = 5 (afgerond) slagen mee. N.B. de wedstrijdcommissie kan bepalen dat bij elke spelvorm de volledige handicap wordt verrekend.
 2. Strokepley. Elk team krijgt 3/8 van de gezamenlijke handicaps mee. Voorbeeld: speler A heeft handicap 14, B heeft 18. Als team krijgen zij 3/8 x 32 = 12 slagen mee. N.B. de wedstrijdcommissie kan bepalen dat bij elke spelvorm de volledige handicap wordt verrekend.
 3. Stableford. Elk team krijgt 3/8 van de gezamenlijke handicaps mee. Voorbeeld: speler A heeft handicap 14, B heeft 18. Als team krijgen zij 3/8 x 32 = 12 slagen mee. N.B. de wedstrijdcommissie kan bepalen dat bij elke spelvorm de volledige handicap wordt verrekend.
 4. Tegen Par. Dit is een vorm van strokeplay waarbij op elke hole tegen een bepaalde score wordt gespeeld. De regels van strokeplay zijn van toepassing, maar zie Regel 32. De telling vindt plaats zoals bij matchplay. Wanneer een speler op een hole één of meer slagen onder zijn (netto) par speelt, dan noteert hij als score een + (plus). Speelt hij de hole in (netto) par dan noteert hij een 0 (nul). Speelt hij de hole in meer dan zijn (netto) par dan wordt hij geacht de bal op te nemen (verhoogt de snelheid van het spel) en noteert hij voor die hole een - (min). Elke hole waarvoor de speler geen score noteert is een verloren hole (een -). Scores worden alleen genoteerd als u een + of een 0 kunt noteren. Na het spelen van de vastgestelde ronde(s) telt u het aantal plussen en minnen, Uw totaal score is dan bv. plus twee. Winnaar is de deelnemer die het beste resultaat behaalt op de vastgestelde ronde(s). Handicapverrekening. Verrekend wordt 3/4 van de individele handicap, tenzij de wedstrijdcommissie bepaalt dat de volledige handicap wordt verrekend (want bij 3/4 blijft er zelden een positief resultaat over).
 5. Tegen Bogey. Dit is een vorm van strokeplay waarbij op elke hole tegen een bepaalde score wordt gespeeld. De regels van strokeplay zijn van toepassing, maar zie Regel 32. De telling vindt plaats zoals bij matchplay. Wanneer een speler op een hole één of meer slagen onder zijn (netto) bogey speelt, dan noteert hij als score een + (plus). Speelt hij de hole in (netto) bogey dan noteert hij een 0 (nul). Speelt hij de hole in meer dan zijn (netto) bogey dan wordt hij geacht de bal op te nemen (verhoogt de snelheid van het spel) en noteert hij voor die hole een - (min). Elke hole waarvoor de speler geen score noteert is een verloren hole (een -). Scores worden alleen genoteerd als u een + of een 0 kunt noteren. Na het spelen van de vastgestelde ronde(s) telt u het aantal plussen en minnen, Uw totaal score is dan bv. plus twee. Winnaar is de deelnemer die het beste resultaat behaalt op de vastgestelde ronde(s). Handicapverrekening. Verrekend wordt 3/4 van de individele handicap, tenzij de wedstrijdcommissie bepaalt dat de volledige handicap wordt verrekend (want bij 3/4 blijft er zelden een positief resultaat over).

Alphabet.
Een wat specifiekere vorm van Greensome is Alphabet. Dit spel wordt gespeeld in een team van vier spelers (A, B, C en D). Op alle holes slaan alle vier spelers af. Dan wordt er gekeken welke twee ballen in de beste posities liggen. De andere twee ballen worden opgepakt. De twee geselecteerde ballen moeten dan in alfabetische volgorde worden gespeeld. Voorbeeld: als de twee geselecteerde ballen toebehoren aan speler A en C, dan wordt de bal van A gespeeld door B en de bal van C wordt gespeeld door D. Na deze twee schoten wordt er één bal gekozen, de andere wordt opgepakt en met de geselecteerde bal wordt de hole alfabetisch uitgespeeld. Voorbeeld: als de geselecteerde bal door speler B was geslagen, dan doet speler C de volgende slag, gevolgd door D, A, B, etc.
Handicapverrekening: 1/8 van de gesummeerde vier handicaps.

Mixed Greensome.
Elk team van twee spelers bestaat uit een vrouw en een man. Zie Jack & Jill.

KLM Bleusome
Deze wedstrijdvorm wordt uitsluitend gespeeld in door het KLM-golfteam georganiseerde wedstrijden. Hierbij wordt bij voorkeur een helicopter als vervoermiddel gebruikt, maar natuurlijk niet op en in de baan.
De basis is een Standaard Greensome (de twee teamleden slaan op elke hole hun eigen bal af, voor de tweede slag moet er gekozen met welke bal de teamleden om-en-om de hole uitspelen). Alleen op de par drieën spelen beide spelers met hun eigen bal de hole uit! Dat wil dus zeggen dat er dubbel gescoord wordt. De totaal telling gaat dus over 22 holes. Omdat het een KLM wedstrijd is telt een airshot niet als slag... Het putten gebeurt met luchtballetjes.
Handicapverrekening: 3/8 van de gezamenlijke handicaps.

Zie ook Chicken Chase, een Greensome Strokeplay met drie spelers.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 07 november 2012.


Colofon      Disclaimer      Privacy      Zoeken      Copyright © 2002-  G. Speek