homeDiversen

inleiding

inhoudsopgave

65+

aanhaalmoment

bank

blokkeer betaalkaarten

boeken

boeken sport

chocolade

denk na

diversen

dvd regio codes

ebay tips

eenheden

ergeren

etiquette

febreze

formats omzetten

gereedschap

geurtjes

glasreiniger

god

groot-brittannie

grotten in frankrijk

gulden - euro

homofonen

homografen

homoniemen

ice

identificatie

ip codes

isbn

kleding-maten

koningshuis

kopen

larry

leeftijd beslissingen

legitimatie bezoeker

loctite

marktplaats tips

non nieuws

omgangsvormen

opmerkelijk

quotes

ruitenreiniger

satelliettelefoon

schoenen

senseo ontkalken

spellen

staande gehouden

telefoon

0900 nummers

alfabet fonetisch

belangrijke tel.nummers

blokkeer cards

toegangsnummers europa

titels

verkopen

vochtvreter

tv series

vroegah

wasvoorschriften

whisky

zeilboten

Homoniemen zijn woorden met identieke spelling én uitspraak, maar ongelijke betekenis. Bijvoorbeeld een bank is om op te zitten én het is een geldinstelling; een zebra is een dier én een oversteekplaats voor voetgangers.
In onderstaande lijst zijn alleen Nederlandstalige woorden gebruikt, geen woorden die al te onkies zijn, geen vaktaal die niet algemeen bekend is, geen afkortingen en geen woorden die alleen in een dialect voorkomen.
Selecties uit onderstaande lijst zouden kunnen zijn dat er geen (vervoegingen van) werkwoorden zijn toegestaan (zoals stal en zinken), of geen meervoudsvormen (zoals teken en spinnen), of alleen maar enkelvoud van zelfstandige naamwoorden.
Er is geen alom geaccepteerde definitie voor homoniemen.

Copyright © op deze pagina?  Nee.
Met de nodige huisvlijt kan iedereen zo'n lijst maken. Maar als u (gedeelten van) deze pagina elders gebruikt, wees dan zo vriendelijk de bron te vermelden.

 719.     Aanvullingen: graag

Homofonen: identiek voor het gehoor, maar de woorden worden verschillend gespeld (bv. hart en hard).
Homografen: identieke spelling, maar de uitspraak verschilt afhankelijk van de betekenis (bv. regent: regenbui en bestuurder).

 Aankomen•arriveren  •in gewicht / omvang toenemen  •iets aanraken (jij mag daar niet aankomen)
 Aanslag•laagje afgezet vuil  •een overval
 Aanspraak•weinig aanspraak (weinig mensen om mee te praten)  •recht om het bezit of gebruik van iets te vorderen (hij maakt aanspraak op)
 Aanstellen•overdrijven  •een nieuw afdelingshoofd aanstellen
 Aanval•aanval van de vijand  •plotselinge ziekte
 Aarde•grond  •onze planeet
 Aarden•gewennen  •met de aarde verbinden
 Aardig•een aardige buurvrouw  •het loopt aardig in de papieren (wordt kostbaar)
 Aas•lokspijs  •een kaart in het kaartspel
 Accomodatie •passagiersaccomodatie  •aanpassen (accomodatie van het oog)
 Acht•een getal  •rekening houden met (de etiquette in acht nemen)
 Achteruitgang•minder worden  •uitgang aan de achterkant van een gebouw
 Adelijk•een persoon van adel  •een dood stuk wild wat niet helemaal meer vers is
 Adres•NAW gegevens  •zich richten aan (verzoekschrift)
 Advocaat•een drankje  •rechtsgeleerde
 Afgang•een gebouw neerwaards verlaten  •een echec (wat een afgang)
 Afgezaagd•eindeloos besproken  •een stuk hout is ergens van afgezaagd
 Afmaken•beëindigen, klaar zijn met  •vernederen, doden
 Afslag•afslag op een (snel)weg  •beginplaats van een hole in het golfspel  •visafslag (verkoop op een veiling)
 Aftuigen•op een zeilboot alle zeilen strijken  •iemand een geweldig pak slaag geven
 Afzet•verkoop van goederen  •benadelen
 Akte•bedrijf in een toneelstuk  •officiële verklaring
 Amsterdammertje •bierglas met bepaalde inhoud  •paaltjes om parkeren te verhinderen
 Anker•versteviging van een muur (muuranker)  •manier om een schip op dezelfde plaats te houden (een schip gaat voor anker)  •een maat voor wijn
 Arendsoog•oog van een arend  •iemand die heel erg goed oplet  •serie jongensboeken
 Arm•lichaamsdeel  •niet rijk
 As•rest van verbranding  •draaipunt (as van een wiel)  •middellijn
 Atlas•bovente halswervel  •boek met landkaarten
 Baan•afgelegde weg (de aarde draait in een baan om de zon)  •arbeidsbetrekking
 Baar•goudstaaf  •doodskist
 Baard•gezichts-begroeiing  •gegraveerde rand van een sleutel
 Bak•grap, grol, mop  •opvang-bak
 Bakken•in de oven bereiden  •vaten / kisten
 Bal•speelgoed  •party, gala, feest  •oneerbiedige benaming van iemand (wat een bal)
 Balken•geleuid van een ezel  •meervoud van een balk, een stuk hout  •oneerbiedige benaming van iemand (wat een bal)
 Band•ligament (een band van bindweefsel om een gewricht)  •horizontale versiering van een gevel  •omslag om een boek  •lopende band (continue voortbewegende strook)  •magneetband (van een bandrecorder)  •band om een wiel  •een deel van het frequentiespectrum bestemd voor radioverkeer  •vorm van menselijke sociale organisatie  •aaneengesloten bereik van frequenties van licht, radiogolven, straling of geluid  •muziekgroep
 Bank•om op te zitten  •bewaarder van geld  •zandophoping in zee
 Bar•plek waar drank geschonken wordt  •heel erg
 Bas•een instrument  •een zanger
 Bedrijf•een firma  •een akte in een toneelstuk
 Bedrukt•neerslachtig, terneergeslagen  •een boek heeft bedrukt papier, katoen kan bedrukt zijn met kleur
 Beeld•resultaat in de beeldhouwkunst  •iets dat gezien wordt (daar heb ik een goed beeld van)  •gedachte (mentale verbeelding)
 Been•lichaamsdeel  •een stuk bot (wanneer twee honden vechten om een been...)
 Beer•een dier  •een grote sterke man (een beer van een vent)
 Beker•voorwerp om uit te drinken  •een gewonnen prijs  •een onderdeel van veel muziekinstrumenten
 Bel•glas tot de rand gevuld (een bel wijn)  •aanbellen (bel aan een deur)  •luchtbolletje
 Belasting•ingehouden percentage op het salaris  •een grote opgave (dat is een hele belasting)
 Beleefd•meegemaakt (hij heeft het een en ander beleefd)  •voorkomend
 Beleg•bedekking op een boterham  •afsluiting van een kasteel
 Bende•geroep criminelen  •rommel, rotzooi
 Berenklauw•klauw van een beer  •een plant
 Bermuda•een broek met pijpen tot op de kniëen  •regio in het Caribisch gebied (Bermuda driehoek)
 Beroep•een vak, een ambt  •een verzoek
 Beslag•een bakbenodigheid (broodbeslag, taartbeslag)  •hang- en sluitwerk van ramen en deuren met uitzondering van de sloten  •hoefijzers van paarden  •drukte, beslommering  •arrest op goederen  •beslag teggen op iemands tijd, kan ik op u rekenen
 Bespreken•reserveren (een kamer bespreken in een hotel)  •onderwerp van gesprek (zullen we dat eens bespreken)
 Bestek•gereedschap om te eten  •afmetingen, tekening, plan voor een te bouwen gebouw
 Beuk•een boom  •iemand een beuk (zet, duw) geven
 Beurs•portemonnee  •gekwetst, beschadigd (die appel is beurs)
 Bevallen•geboorte  •goede waardering
 Bewogen•aangedaan, ontroerd  •verplaatst
 Bit•ijzeren mondstuk  •eenheid van data  •opzetstuk om schroeven aan te draaien (bitje)
 Blaas•enkelvoud van het werkwoord blazen  •lichaamsdeel
 Blad•blad aan een boom  •tijdschrift  •bladzijde in een boek
 Blik•kijken (een dodelijke blik)  •opbergmiddel (een blik knakworstjes)  •een metaalsoort
 Blikken•kijken (als blikken konden doden)  •van blik
 Blikvanger•aandacht trekken  •mand naast een weg om afval op te vangen
 Bloem•meel  •bloesem
 Blok•een blok hout  •belastting / belemmering (een blok aan mijn been)
 Blokken•studeren  •een blok hout
 Boa•bijzonder opsporings ambtenaar  •een slang
 Bocht•slechte drank  •kromming in de weg
 Boeken•meervoud van een boek  •winst boeken  •reserveren (een reis boeken)
 Boer•agrariër  •oprisping
 Boezem•de twee bovenste afdelingen van het hart  •borst van een vrouw  •het water zonder vast peil waarin het polderwater wordt geloosd
 Bof•een ziekte  •een meevaller
 Bok•een dier  •turntoestel  •plek voorop een paard en wagen
 Bol•een rond voorwerp  •tulpenbol  •hij heeft het hoog in zijn bol
 Bom•een explosief  •een sensatie (het sloeg in als een bom)
 Bomen•gesprek voeren  •houtgewas  •een boot voortduwen
 Bon•bekeuring  •bewijsstuk van een betaling
 Bont•bewerkte dierenhuid  •erg (zo bont heb jij het nog nooit gemaakt)  •kleurig
 Boodschap•dingen kopen (even boodschappen doen)  •maling hebben aan (daar heeft hij geen boodschap aan)  •mededeling
 Boog•apparaat om een pijl weg te schieten  •halfronde overspanning  •verleden tijd van het werkwoord buigen (hij boog voor de koningin)
 Boom•een gewas  •gesprek (zullen we daar eens een boom over opzetten?)
 Bord•om van te eten  •(verkeers)bord
 Bos•een heleboel bomen  •een bos bloemen
 Bot•lichaamsdeel  •cru, onbeleefd, kort aangebonden  •stomp (een bot mes)  •platvis
 Botten•planten botten uit  •beenderen
 Box•ligplaats voor schepen in een jachthaven  •speelplek voor baby's
 Braak•onbebouwd  •enkelvoud van het werkwoord braken
 Brak•mengsel van zoet en zout water (dat water is brak)  •verleden tijd van het werkwoord breken
 Breuk•gebroken (botbreuk)  •algebra: een deling
 Bril•hulp voor je ogen  •wc-bril
 Brits•bed  •uit Groot-Britannië
 Broeder•koek  •monnik
 Broek•pantalon  •nat land
 Brug•gymnastiektoestel  •verbinding tussen twee oevers  •gebitsprothese
 Buis•een pijp  •televisietoestel (thuis voor de buis)
 Buizen•drinken  •pijpen / leidingen  •opspatten van water voor de boeg van een schip, buiswater
 Bul•een stier  •diploma
 Bunker•zwaar versterkt gebouw ter verdediging  •een hindernis in het golfspel
 Burger•en persoon  •afkorting voor hamburger  •een politieman in burger (niet in uniform)
 Bus•middel van openbaar vervoer  •om spullen in op te slaan (theebus, collectebus)
 Cel•een groep mensen (een cel terroristen)  •ruimte voor gevangenen  •kleinste levensvorm
 Club•een vereniging (handbalclub, hockeyclub)  •een slagattribuut in het golfspel
 Corona•virusziekte  •merk sigaar  •halo om de zon / maan
 Corps•lettergrootte  •corps mariniers
 Coup•een ijsje  •overval (het leger pleegt een coup)
 Cultuur•sociale omstandigheden  •een verbouwd gewas
 Daas•een insect  •in de war
 Dag•deel van de week  •begroeting
 Dam•waterkering  •promotie van een schijf in het damspel
 Dame•vrouw  •figuur in het schaakspel
 Das•een dier  •omslag om de nek, stropdas
 Deel•afsplitsing van een hoeveelheid, maat of gewicht  •meeteenheid  •ruimte in een boerderij
 Dek•een bedekking (dekzeil, dek op een bed)  •buitenoppervlak van een schip
 Deken•geestelijke  •kleed  •toezichthouder in de advocatuur
 Dicht•gesloten  •vlak bij elkaar, dicht opeen
 Dik•omvangrijk  •waardering (dat is dik in orde, dat is dik voor elkaar)
 Discipline•tucht  •onderdeel
 Dobber•zware taak, een hele dobber  •visgerei
 Dol•houder voor de roeispaan  •wild (een dolle boel)
 Dom•niet slim  •een kerk, kathedraal
 Dot•plotje wol/katoen  •een schatje van een jongen/meisje
 Doven•niets horenden  •uitdoen / uitgaan (een kaars doven)
 Draagbaar•brancard  •gedragen kunnen worden (die stoel is draagbaar)
 Dreef•een allee (weg met bomen)  •hij/zij is op dreef (goed bezig)  •een lijk dreef in het water
 Drift•vaart  •boosheid
 Drijven•voor zich uit jagen (drijfjacht)  •op het wateroppervlak blijven
 Dronken•te veel alcohol op  •verleden tijd van het werkwoord drinken
 Droog•niet nat  •een korte (adrem) humoristische opmerking
 Drop•snoep, lekkernij  •laten vallen (ik drop de sleuteks daar)
 Druk•het is druk op de weg  •werkwoord: ik druk de tafel iets omhoog
 Duiker/td>•iemand die duikt  •iemand ie onder water bezig is  •waterdoorlating ergens onderdoor
 Duim•lichaamsdeel  •een Engelse maat aanduiding  •iemand geluk wensen (ik duim voor jou)
 Dunk•waardering (hoge dunk van iemand hebben)  •punt scoren bij basketbal
 Duur•veel geld kosten  •(tijds)duur
 Eens•gelijke mening  •ooit
 Eer•voordat  •goede doen (hij is in zijn eer aangetast)
 Effect•waardepapier  •gevolg
 Ei•vogelprodukt  •minderwaardig persoon: wat een ei
 Eigenheimer•aardappelsoort  •iemand die graag alles zelf doet
 Eikel•vrucht van een boom  •onvriendelijke bejegening van iemand (wat een eikel)
 Eind•ver (een eind weg)  •(uit)einde van bv. een stuk touw
 Eksteroog•het oog van een ekster  •likdoorn
 Elf•een getal  •mythologisch figuur
 Els•een priem (gereedschap)  •een boom  •meisjesnaam
 Eng•smal, nauw  •angstaanjagend
 Enkel•lichaamsdeel  •alleen
 Es•een boom  •metalen buisje van de fagot waarop het dubbelriet geplaatst wordt
 Eta•griekse letter  •groep in het Baskenland welke naar onafhankelijkheid streeft
 Ether•vluchtige stof  •hemelruim
 Even•deelbaar door twee  •ogenblik
 Ezel•een dier  •houder voor een schildersdoek
 Ezelsoor•het oor van een ezel  •een vouw in een bladzijde van een boek
 Fiat•toestemming  •automerk
 Film•een heel dun laagje  •opeenvolgende beelden, een film in de bioscoop
 Fin•type zeilboot  •bewoner van Finland
 Fles•container (wijnfles)  •failliet (dat bedrijf is op de fles)
 Flessen•containers (wijnflessen)  •oplichten, onrechtmatig benadelen
 Flessentrekker•een oplichter  •een schraper om een fles zo leeg mogelijk te maken
 Fluit•blaasinstrument  •aanduiding van hoeveelheid (een fluit bier)  •waardering (dat interessert me geen fluit)
 Frater•een geestelijke  •een vogelsoort
 Fret•een dier  •dunne schroefboor
 Gaaf•leuk  •zonder mankementen
 Gal•bittere vloeistof  •eenheid van versnelling
 Gang•loopwijze van een paard  •doorloop in een gebouw
 Gans•allemaal (gans het land)  •een vogel
 Gaping•hiaat  •gegeeuw
 Garde•klopper (keukenhulp)  •lijfwacht
 Gat•een opening (een gat in de heg)  •bips (op je gat zitten)
 Geboeid•geketend  •vol aandacht
 Geest•mythologisch figuur  •teneur (in de geest van)
 Gelaten•verslagen (hij maakt een gelaten indruk)  •ik heb een wind gelaten
 Genie•afdeling in het leger  •zeer slim persoon
 Gerecht•rechtbank  •maaltijd
 Geroerd•aangedaan, emotioneel geraakt  •verleden tijd van het werkwoord roeren
 Geslacht•de koe is geslacht door de slager  •welke sexe (man of vrouw) heeft dat dier  •een taxonomische groep
 Getapt•hij heeft een glas bier getapt  •een getapt persoon (populair)
 Getikt•aangeraakt bij een tikspelletje  •zot, niet goed snik
 Gevaren•voltooid deelwoord van het werkwoord varen  •risico's
 Gier•een vogel  •mestvocht
 Gieren•hard lachen  •meervoud van een gier (vogel)
 Gift•een gave  •venijn (giftig)
 Glas•om uit te drinken  •een materiaal
 Goed•voor een japon  •bezit
 Gok•neus  •waagstuk
 Golf•een spel  •een golf in de zee
 Graad•een eenheid van temperatuur  •eenheid in de meetkunde  •eenheid in de geografie  •een eenheid in scheikundige en natuurkunde metingen  •onderwijsterm (Dr, Drs, mr., ir., bc., ing., B.A., M.A., doctor)  •verwandschapsgraad binnen een familie  •hiërarchische functieaanduiding binnen een organisatie (leger, vrijmetselarij)  •mate van verbranding van een persoon (eerste graads, vierde graads)
 Graaf•een edelman  •enkelvoud van het werkwoord graven  •een eenheid in scheikundige en natuurkunde metingen  •onderwijsterm (Dr, Drs, mr., ir., bc., ing., B.A., M.A., doctor)  •verwandschapsgraad binnen een familie  •hiërarchische functieaanduiding binnen een organisatie (leger, vrijmetselarij)  •mate van verbranding van een persoon (eerste graads, vierde graads)
 Gram•een gewichtsaanduiding  •wraak (zijn gram halen)
 Graven•spitten  •meervoud van een graf  •adelijke personen
 Griep•influenza  •meertandige mestvork
 Griet•bijnaam voor een grutto  •een platvis  •kleinerende aanduiding voor een meisje, vrouw  •een voornaam
 Grond•aarde  •een reden
 Haan•mannelijke kip  •trekker van een pistool / geweer
 Haar•begroeiing op je hoofd  •eigendomsaanduiding (het is haar speelgoed)
 Haast•bijna (dat is haast niks)  •versneld tempo (vliegende haast)
 Hagel•neerslag  •munitie
 Hak•achterdeel van de zool van een schoen  •tegenwerken (iemand een hak zetten)
 Hal•ruimte achter de voordeur  •een entreeruimte in een gebouw of huis, een ontvangstruimte  •een grote overdekte ruimte gericht op het uitvoeren van activiteiten
 Haring•een vis  •mini paaltje om de scheerlijn van een tent aan vast te zetten
 Harmonie•overeenstemming  •muziek groep
 Harten•kaartkleur  •meervoud van hart
 Heet•erg warm  •werkwoord (die jongen heet Kees)
 Hen•persoonlijk voornaamwoord  •vrouwwlijke kip
 Hijsen•optrekken (broek)  •drinken
 Hoeven•meervoud van hoef (paardenhoef)  •werkwoord (wij hoeven dit niet te doen)
 Hof•iemand het hof maken  •tuin  •aan het hof van de koning  •deel van de rechtspraak
 Hol•enkelvoud van het werkwoord hollen (rennen)  •zonder inhoud (een hol vat)
 Hommel•een insect  •een snaarinstrument
 Hoofd•lichaamsdeel  •hoofd van een afdeling, afdelingshoofd
 Hoop•verwachting  •stapel
 Hoorn•gewei (van een koe)  •een hoorntje ijs (waar een ijsje in wordt gedaan)  •deel van een oude telefoon
 Hop•een vogel  •grondstof voor bier
 IJdel•eigen verschijning belangrijk vinden  •vergeefs
 IJs•bevroren water  •lekkernij
 IJsberen•een dier  •heen-en-weer lopen
 IJzer•een metaal  •club in het golfspel
 Inslaan•een ruit inslaan  •voorraad inslaan
 Intrappen•een deur intrappen  •pas op: niet in deze grap / val intrappen
 Inval•een idee  •een overval
 Jura•geologisch tijdperk  •een gebergte
 Kaart•een speelkaart  •een landkaart  •een toegangskaart
 Kadaver•het lijk van een dier  •strenge tucht (kadaver discipline)
 Kader•groep uitvoerenden  •richtlijn
 Kalkoen•een dier  •stuk van een muuranker
 Kalven•afspoelende grond  •jonge koeien
 Kam•om je hoofdhaar te ordenen  •bergkam
 Kamer•ruimte in een huis  •deel van de rechtspraak
 Kan•serviesgoed  •enkelvoud van het werkwoord kunnen
 Kanon•zangvorm  •wapen
 Kant•zijde (mijn kant van het verhaal)  •borduursel
 Kapen•stelen, roof op zee  •landpunten
 Kardinaal•een boei  •een geestelijke  •een zangvogel
 Kat•een dier  •bazige vrouw (dat is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken)
 Kater•mannelijke poes  •toestand van malaise, na overvloedig drankgebruik of een teleurstellende ervaring
 Katjes•bloesem  •jonge poezen
 Kattenkop•kop van een kat  •erg vervelend meisje/vrouw
 Kauwen•voedsel vermalen  •vogels
 Keep•insnijding  •vogelsoort
 Keet•loods  •plezier, keet trappen
 Kegel•meetkundig lichaam  •uitgeademde lucht na overmatig drank of gekruid eten
 Kennis•wetenschap  •een bekende persoon
 Keren•omdraaien  •meerdere voorkomens
 Kever•een insect  •eem auto-model van Volkswagen
 Kieken•fotograferen  •kuiken
 Kiel•kledingstuk  •deel van een schip
 Kies•lichaamsdeel  •niet netjes
 Kikker•een dier  •klamp (houvast) op een boot om een lijn aan vast te maken
 Kisten•van de wijs brengen (laat je niet kisten)  •opslag ruimte, houten doos
 Kiwi•tropische vrucht  •loopvogel
 Klappen•applaus  •begrijpen (hij kent het klappen van de zweep)
 Klas•ik zit in de vijfde klas  •een lokaal op school
 Klem•met nadruk iets zeggen  •om iets vast te zetten (een wielklem)
 Kletsen•praten  •slaan (zich op de dijen kletsen van plezier)
 Kletskop•een koekje  •iemand die veel praat
 Klier•lichaamsdeel  •vervelend iemand, zeurpiet
 Klinker•taalbegrip  •steen voor het wegdek
 Kloek•een vrouwtjes kip met kuikens  •vastberaden, dapper (een kloeke actie)
 Klomp•houten schoeisel  •een kluit
 Klopt•mee eens (die optelling klopt)  •aankloppen (hoor wie klopt daar kinderen)
 Kluts•in de war zijn (hij is de kluts kwijt)  •scrimage in bv. voetbal met onverwachte uitkomst
 Knaapje •hanger voor jas, blouse, polo  •jongetje
 Knap•kundig, bekwaam  •mooi, welgevormd
 Kneep•moeilijkheid  •Jan kneep Marie in haar...
 Knip•werkwoord (knippen met een schaar)  •geen knip voor de neus waard zijn  •portmonnee  •geluid maken met je vingers (hij knipt met zijn vingers)
 Knippen•buigen  •afsnijden
 Knol•een paard  •wortel
 Knoop•(astronomie), één van de punten van de snijlijn tussen de banen van twee hemellichamen  •(grafentheorie), een graaf bestaat onder andere uit een verzameling knopen  •(hardheid), een methode om indrukhardheid te meten  •(kleding), een makkelijk los en vast te maken verbindingsmiddel bij kleding  •(plant) een verdikte plaats aan de stengel van een plant  •(touw), als verbinding tussen twee stukken touw  •(openbaar vervoer), de (klokvaste) verzameltijd voor treinen of bussen op een station  •(trillingen), knopen zijn de niet trillende punten van een snaar, zie boventoon  •(wiskunde) knoop(punt) of vertex, het punt waar twee rechte stukken van een open of gesloten veelhoek bij elkaar komen  •(zeevaart), snelheidsmaat in de zeevaart en luchtvaart
 Knuffel•omhelzing  •een speelgoedbeest als knuffel
 Knuppel•stuurstang van een vliegtuig  •slagattribuut bij honkbal  •beledigende opmerking over een man (wat een knuppel)
 Kol•een vrouw die magie bedrijft  •een heuvel in de wielersport  •een ronde witte plek op het voorhoofd, bijvoorbeeld tussen de beide ogen van het paard  •het voorhoofd zelf  •een groot sleepnet  •plantenkop, beste hennep
 Kom•enkelvoud van het werkwoord komen (ik kom)  •om uit te eten of drinken (soepkom)
 Koen•onversaagd  •een jongensnaam
 Koning•vorst van een land  •figuur in het schaakspel
 Koningin•vorstin van een land  •figuur in het schaakspel
 Kooi•verblijfplaats voor een wild dier in gevangenschap  •slaapplaats op een schip
 Kool•groente  •kolen om te verbranden
 Kop•beker  •hoofd  •bovenkant (een spijker op de kop slaan)  •een groep bloemen die aan één steel zitten  •de voorkant of bovenkant van van iets  •opschrift boven een bericht
 Koper•iemand die koopt  •een metaal
 Koppel•broeksriem  •een tweetal  •trekkracht
 Koppen•meerdere kopjes (hoeveel koppen koffie moet ik inschenken)  •hoofd (zij staken de koppen bij elkaar)  •actie bij voetbal (de bal koppen)
 Kraai•een vogel  •familie (hij heeft kind noch kraai)
 Kraan•machine die voorwerpen kan optillen  •afsluiter/opener van een leiding
 Krabben•meervoud van een krab (een dier)  •krabbelen
 Kraken•onwettig bewonen  •knerpen  •onwettig oplossen (een versleuteling kraken)
 Kras•een streep  •levendig (de man is nog kras)
 Kreeft•schaaldier  •sterrenbeeld
 Krib•slaapplek voor baby  •hoofd in een rivier
 Krijt•geologisch tijdvak  •een gesteentje  •krijt waarmee je op een schoolbord schrijft  •om de top van een keu minder glad te maken  •bij iemand in het krijt staan (iemand iets schuldig zijn
 Kroes•een mok om uit te drinken  •kleine krullen (kroes haar)  •schampere benaming van iemand (wat een kruk)
 Kroon•opzetstuk op een kies  •kroon van de koning
 Kruin•haardos  •bovenste gebladerte van een boom
 Kruk•hulpmiddel bij het lopen (hij loopt op krukken)  •klein stoeltje (melkkruk)  •schampere benaming van iemand (wat een kruk)
 Kurk•boomschors  •afsluiting van een fles
 Kussen•hoofdkussen  •zoenen
 Kust•enkelvoud van het werkwoord kussen  •strook land wat aan zee grenst
 Kwal•een zeedier  •een mispunt
 Kwartier•een-vierde uur  •onderkomen  •positie van de maan (eerste kwartier)
 Kwast•rare vent  •schilders instrument  •een drankje
 La•muzieknoot  •uitschuifbare bak in een meubelstuk
 Laag•geringe hoogte  •de chocolade zit in de tweede laag
 Lader•een persoon (de lader van de vrachtauto)  •een apparaat wat een accu kan opladen
 Laf•zouteloos  •zonder moed
 Lager•kogellager  •biersoort  •geringere hoogte
 Lak•verf  •onverschillig (lak hebben aan)
 Laken•afkeuren, verwijten  •doek op een bed  •wollen stof, die eerst is geweven en daarna vervilt
 Lam•een jong schaap  •beperkt in beweging (verlamming)  •dronken
 Lama•priester  •een dier
 Land•een stuk grond  •een hekel hebben aan  •met een eigen regering
 Laos•kruiderij  •een land in Azië
 Lat•living apart together  •een smal en lang stuk hout
 Leek•niet-geestelijke  •onwetende
 Leer•bewerkte huid van een dier  •werkwoord (ik leer dansen)  •een ladder  •denkwijze (de leer van een geleerde)
 Leger•verzameling van soldaten en wapens  •overnachtingsplek van een haas  •mijn glas is leger dan die van jou
 Leiding•leraar geeft leiding aan een klas  •(water)leiding
 Lel•onderste deel van het oor (oorlel)  •klap (iemand een lel verkopen)
 Lemma•plantengeslacht uit de familie der Marsileaceae  •trefwoord in een naslagwerk  •bepaalde stelling in de taalwereld  •onderdeel van een wiskundig bewijs
 Lens•optisch instrument  •geslacht in de vlinderbloemfamilie
 Let•bewoner van Letland  •in tennis een punt wat opnieuw gespeeld moet worden  •werkwoord: wat let je
 Licht•schijnsel  •niet zwaar  •niet slim (dat is geen groot licht)
 Lichten•meervoud van licht  •het anker lichten
 Lid•deksel  •deelnemer van een groep
 Lift•hijswerktuig  •gratis meerijden met iemand
 Lijken•dode lichamen  •ziet eruit alsof
 Lijn•touwwerk op een boot  •dieet (zij doet aan de lijn)  •een scheiding  •hij drukt zijn snor (lijntrekker)
 Lijst•omlijsting - rand van een schilderij  •opsomming
 Lof•groente  •bewondering (hij krijgt veel lof toegezwaaid)
 Lomp•een vod  •ruw
 Loods•opbergruimte  •gids die schepen de haven binnen brengt
 Look•stijl in mode en uitstraling (de nieuwe look)  •een plant
 Loop•de loop van een rivier  •enkelvoud van het werkwoord lopen  •deel van een kanon, geweer, revolver
 Loper•wandelaar  •een sleutel die altijd past  •figuur in het schaakspel
 Lot•kans in een loterij  •bestemming (levenslot)
 Lui•een groep mensen (die lui daar)  •geen zin in iets doen
 Luister•praal  •enkelvoud van het werkwoord luisteren
 Lust•fraai, mooi (een lust voor het oog)  •zin hebben in
 Maal•keer (2 maal 2 is 4)  •maaltijd
 Maas•rivier  •opening (in een net of wet)
 Maat•een goede vriend, een makker  •aanduiding van een afmeting  •ritme aanduiding bij muziek
 Mal•raar (doe niet zo mal)  •een frame
 Malen•fijn malen  •gek zijn
 Manen•hemellichamen  •hoofd/nek begroeiing van een paard  •aandringen
 Maling•resultaat van malen  •maling hebben aan (zich er niks van aantrekken)
 Mars•kunde (hij heeft heel wat in zijn mars)  •hemellichaam  •snoepgoed
 Mat•vloerbedekking  •waardering van een kleur  •eindpositie bij het schaken
 Meer•watervlakte  •aanduiding van hoeveelheid (Piet wil meer boterhammen)
 Meester•leraar  •titel (meester in de rechten)
 Meet•doopgetuige  •begin- eindstreep van een wedstrijd
 Mensuur•arbeidsduur  •litteken
 Meter•lengtemaat  •doopmoeder
 Middel•een manier  •lichaamsdeel, taille
 Mijn•een bom  •eigendom (dat is mijn auto)  •opgraven, een kolenmijn
 Mijt•stapel hooi  •insect
 Min•aftrekken (5 min 3 = 2)  •negatieve beoordeling
 Minnen•liefhebben  •nadelen (veel plussen en minnen)
 Mis•verkeerd (u hebt het mis, u bent abuis)  •godsdienst uitvoering
 Mist•enkelvoud van het werkwoord missen  •dichte laaghangende bewolking
 Moe•vermoeid  •dialect voor moeder
 Moet•indruksel  •noest in hout
 Mof•handwarmer  •bijnaam voor een Duitser
 Mok•een drinkbeker zonder oor  •enkelvoud van het werkwoord mokken
 Monster•specimen  •eng dier
 Mop•een koekje  •een grap  •een hondensoort
 Morgenster•de planeet Venus  •een wapen (steel met kop met scherpe punten)  •bastion in Utrecht  •schilderij van Hendrik Keun  •bijnaam voor de vlag van Westelijk Nieuw-Guinea  •straatjutter  •een plant  •Maria, de moeder van Jezus  •Bijbelpersoon Lucifer, zoon van de dageraad  •Jezus in Openbaring 22:16,17.
 Mortier•vijzel  •een schietwapen
 Mot•een insect  •ruzie, onenigheid (hij heeft mot met de buurman)
 Motor•aandrijving van een voertuig, auto, vliegtuig (welke motor zit daarin)  •het geheel van een tweewieler welke motorisch wordt aangedreven
 Muil•pantoffel  •bek van een groot dier
 Muis•een dier  •lichaamsdeel (de muis van de hand)
 Mul•een vis  •srtuctuur (mul zand)
 Munt•een geldstuk  •een plant  •kant van een muntstuk (kop of munt)
 Muur•een plant  •een stenen hek
 Naald•handwerk gereedschap  •bouwsel ter herdenking (herdenkingsnaald)  •wijzer van een kompas
 Naar•ergens heen gaan  •vervelend, akelig
 Nagel•een spijker  •een lichaamsdeel
 Nalaten•erven  •niet doen
 Natuurlijk•uiteraard  •iets uit de natuur (bv. een geneesmiddel)
 Neigen•hellen, af- oplopend  •een aarzelende mening
 Nel•troef negen  •vrouwelijke voornaam
 Nest•broedplaats, nest van een vogel  •verwend, vervelend meisje, verwaand nest  •vissers benodigdheid
 Net•even geleden (dat is net gebeurd)  •dat ging maar net goed  •vissers benodigdheid
 Neus•neus op je hoofd  •neus van je schoen  •waardering van wijn:: mooie neus
 Neven•naast  •meervoud van neef
 Nicht•dochter van oom of tante  •homo
 Nicht•dochter van oom of tante  •homo
 Niet•ontkenning  •niet-apparaat
 Noodweer•afweer in geval van nood  •extreem slecht weer
 Noot•muzieknoot  •een vrucht  •verklarende notitie
 Noren•bewoners van Noorwegen  •type schaatsen
 Nuchter•bedachtzaam  •als de alcohol is uitgewerkt
 Omgang•een herdenking (een stille omgang)  •contact hebben (hij heeft omgang met Piet)
 Ons•100 gram  •bezittelijk voornaamwoord
 Oog•lichaamsdeel  •een opening (het oog van de naald)
 Oor•lichaamsdeel  •handvat
 Op•niets meer aanwezig (de koek is op)  •plaatsaanduiding (Jan zit op de stoel)
 Opgave•een belasting (dat is een grote opgave)  •niet meer meedoen (ik geef het op)
 Opgeven•niet meer meedoen (ik geef het op)  •je kunt je opgeven als lid van een vereniging
 Oplichten•verlichten (oplichten in het donker)  •onrechtmatig benadelen
 Opname•foto, scan  •intake in een ziekenhuis
 Opscheppen•een bord met eten opscheppen  •beter voordoen
 Opstoot•boksterm (uppercut)  •relletje
 Orde•klooster  •gemeendschap
 Ouder•hogere leeftijd  •papa of mama
 Overdrijven•wolken die overdrijven  •beter dat de werkelijkheid
 Overgeven•vomeren, braken  •kennis of voorwerp aan iemand overgeven
 Paard•turntoestel  •een dier  •figuur in het schaakspel
 Pad•een amfibie  •een weg(getje), voetpad
 Pakken•nemen  •meerdere pakken (de pakken hangen in het rek)
 Palm•lichaamsdeel (handpalm)  •biersoort  •een boom  •oude lengtemaat
 Pan•een pan op het fornuis  •een dal in de duinen (een duinpan)
 Panama•een land in Midden-Amerika  •een soort hoed
 Pap•vader  •een gerecht
 Papegaai•vogel  •handvat boven een (ziekenhuis)bed om je aan op te trekken
 Parket•vloerbedekking  •gedeelte van de rechtspraak
 Partij•een hoeveelheid  •een goede huwelijkskeuze, hij is een goede partij
 Pas•een stap  •een pas(poort)  •net gebeurd  •onbehoorlijk (geeft geen pas)
 Passen•de juiste maat hebben/nemen  •reisdocument  •bergovergang
 Pasta•italiaans gerecht  •materiaal (vulpasta, tandpasta)
 Patent•er goed uitzien (je ziet er patent uit)  •patent hebben op een uitvinding (octrooi)  •vaarbevoegdheidbewijs
 Patroon•een baas, werkgever  •meerdere malen voorkomen (ik zie daar een patroon in)
 Pen•schrijfgerei  •staaf met scherpe punt
 Pers•enkelvoud van het werkwoord persen  •een (druk)pers  •nieuwsvergaring
 Pest•plagen  •een ziekte
 Piep•piep jong  •enkelvoud van het werkwoord piepen (dan zou jij wel anders piepen)
 Pier•een worm  •aanlegplaats voor schepen
 Pijp•een rookinstrument  •een buis (pijpleiding)  •deel van een broek (broekspijp)
 Pik•wrok (de pik op iemand hebben)  •houweel  •boothaak
 Pil•een dik boek (een hele pil)  •geneesmiddel
 Pink•een jonge koe  •lichaamsdeel  •vissersvaartuig
 Piste•ski-afdaling  •overdekte wielerbaan  •circusvloer
 Pitten•slapen  •meervoud van pit
 Plaats•beschikbare ruimte  •dorp, stad
 Plagen•sarren  •ziektes (een pestplaag)
 Plak•weinig invloed hebben (hij zit onder de plak)  •enkelvoud van het werkwoord plakken
 Plassen•urineren  •meervoud van een plas water
 Ploeg•grond-omwoeler  •groep, team, afdeling
 Plomp•grof, hard, onbeheerst (die reactie is plomp)  •water (hij is in de plomp gevallen)
 Pluim•pluim uit een schoorsteen (rookpluim)  •waardering / compliment  •veer van een vogel
 Po•riier in Italië  •plaspot
 Poets•voor de gek houden (iemand een poets bakken)  •enkelvoud van het werkwoord poetsen
 Polo•kledingstuk  •paardensport
 Polsen•lichaamsdeel  •verkennend vragen
 Pond•500 gram  •Engels betaalmiddel
 Pony•een klein paard  •kapsel
 Poot•been van een dier  •enkelvoud van het werkwoorden poten (aardappels poten)
 Pop•speelgoed  •afkorting van populair (popmuziek)  •ontwikkelingsfase van een insect
 Portier•een deur van een auto  •iemand die op wacht staat bij een ingang
 Post•brieven ontvangen  •hij staat op zijn post (op de plek waar hij hoort te staan)  •deurstijl  •een ambt, een baan  •een punt op de begroting
 Posten•deurstijlen  •wachtlopen  •versturen
 Pot•opbergmiddel (inktpot)  •lesbiënne
 Present•aanwezig  •een geschenk
 Prijs•gewonnen kado (de eerste prijs)  •bedrag  •openbaar maken (het geheim prijsgeven)
 Punt•spits  •leesteken  •argument (daar heb je wel een punt)
 Punteren•een boot voortduwen (in Giethoorn)  •een bal wegschoppen met de punt van de schoen
 Puree•moeilijkheden (hij zit in de puree)  •een gerecht
 Put•gegraven gat in de grond  •een slag in het golfspel om de bal in de hole te krijgen
 Raad•advies  •bestuursorgaan
 Raam•omlijsting  •venster
 Raap•knol (koolraap)  •duidelijk (recht voor zijn raap)
 Raken•treffen (klap, schot, stoot)  •ontroeren (emotie opwekken)
 Raket•waterijsje  •ruimtevaartschip
 Ram•mannelijk schaap  •sterrenbeeld
 Ramen•vensters  •inschatten
 Rammelaar •mannelijk dier  •speelgoed
 Rank •een takje (een wijnrank)  •slank, dun (rank figuur)
 Ransel •rugzak  •een pak slaag
 Rapen•een groente  •oppakken  •uitdrukking: de rapen zijn gaar (je bent er gloeiend bij)
 Ras•vlug  •taxonomische groep
 Recht•niet krom  •toekomen (hij heeft recht van spreken)  •wettelijk toegestaan (het recht zegeviert altijd)
 Reclame•beklag  •adverteren
 Rede•aanleg / afmeer mogelijkheid voor een schip  •denkvermogen
 Regel•gewoonte  •een regel in een boek of schrift
 Rek•gymnastiektoestel  •uitbreiding (daar zit nog wel wat rek in)  •wasrek, looprek
 Rekel•een mannetjes vos  •een deugniet  •een vlaskam
 Remise•gelijkspel  •loods voor tram en trein
 Ren•werkwoord: ik ren, wij rennen  •kippenverblijf
 Riem•om te roeien in een roeiboot  •broeksband
 Rijk•veel geld hebben  •een land (het rijk van de rijzende zon)
 Rijp•een vrucht is rijp (volgroeid)  •ijsafzetting, bevroren dauw
 Ring•rondweg (om een stad)  •versiering om een vinger  •geluid van een bel  •ruimte om te boksen
 Roede•vlaktemaat  •gesel  •gordijnrail
 Roer•stuur van een schip  •enkelvoud van het werkwoord roeren
 Rol•een rol pepermunt  •een deelname (rol) in een toneelspel  •enkelvoud van het werkwoord rollen  •zich uitleven in uitgaansgelegenheden (hij/zij is aan de rol)
 Roma•hoofdstad van het Romeinse Rijk  •een volksgroep
 Romp•deel van een schip  •lichaamsdeel
 Rondo•lekkernij  •oefenvorm bij voetbal
 Rook•verleden tijd van het werkwoord ruiken  •rook van een vuur
 Roos•een bloem  •middelpunt van een schietschijf  •schilfers in je haar
 Rooster•lijst met dingen te doen  •evenwijdige staven (traliewerk)  •overzicht van (school)lessen
 Ros•een paard  •de kleur van haar
 Rot•vervelend (dat is rot voor je)  •vergaan
 Rotting•bederf  •zweepje
 Rug•lichaamsdeel  •hoger gelegen langgerekte landvorm  •een langgerekt gebied met hoge luchtdruk  •kopse kant van een boek
 Ruim•wijd  •opslagruimte (het ruim van een schip)
 Ruit•een raam  •een geometrische vorm
 Ruiten•spelkaart  •meervoud van een ruit - raam
 Ruiter•op een archiefkaart  •op een paard
 Rund•een koe  •een stommeling
 Schat•werkwoord: de expert schat de waarde op  •mijn vrouw is een schat  •schat zoeken
 Schel•een bel  •fel (een schel licht)
 Schelen•verschillen  •mankeren
 Schenken•thee schenken  •geld schenken
 Scheppen•het (doen) ontstaan uit het niets  •met een schep iets verplaatsen
 Schier•bijna  •afkorting voor Schiermonnikoog
 Schijnen•ziet eruit alsof  •verlichten
 Schip•hoofdruimte van een kerk  •een boot
 Schoft•schouder  •scheldwoord
 Schokker•soort boon  •soort boot
 School•onderwijsinstelling  •richting in de kunst  •een groep vissen
 Schoonheid•mooi zijn in het algemeen  •benaming voor een aantrekkelijk uitziende vrouw
 Schoot•zitgedeelte op een zittend persoon  •lijn om een zeil op een zeilboot te bedienen  •verleden tijd van het werkwoord schieten
 Schop•schep  •iemand een schop (trap) geven
 Schor•hees van stem  •buitendijks land
 Schot•afscheiding (een tussenschot)  •schieten (een schot hagel)
 Schots•uit Schotland  •ijsschots  •schots en scheef
 Schrift•handschrift (mooie schrift heeft ze)  •dun boekwerk om iets in op te schrijven
 Schroef•bevestigingsmiddel  •voortstuwing van een boot
 Schuren•bouwsel  •hout bewerken
 Schurken•boeven  •ergens tegenaan wrijven
 Schutting•afbakening (van een tuin)  •werking van een (schut)sluis (laatste schutting is om 20.00 uur)
 Schwalbe•Duits voor zwaluw  •een fopduik in het voetbal
 Service•opslag bij racketsporten  •dienst bewijzen (goede service in dit hotel)
 Set•aantal bijeenhorende zaken  •deel van een wedstrijd
 Sinus•holten in de neus, voorhoofd en kaak  •wiskundige bewerking
 Sirene•alarmbel -hoorn  •mythologisch wezen
 Slaan•een oplawaai geven  •tijd aangeven (het slaan van de kerkklok)
 Slaap•lichaamsdeel  •toe zijn aan slapen (ik heb slaap)
 Slag•een term bij honkbal (1 slag, 2 wijd))  •gebruik maken van de gelegenheid (hij slaat zijn slag)  •een draaiing (een slag in het touw)  •militair treffen  •het opzettelijk doen belanden van een hand of een voorwerp op iemand  •een pijnlijke of nadelige gebeurtenis  •een aantal kaarten, van iedere speler gewoonlijk één, die door een bepaalde speler gewonnen worden  •geluid gemaakt door een ontploffing of een klap (slagwerk)  •het slaan van het hart (hartslag) dat voelbaar is aan de pols (polsslag)  •beweging van de armen bij zwemmen (zwemslag)  •beweging van de benen bij schaatsen (schaatsslag)  •de keer dat iets ronddraait
 Slak•een dier  •verbrandingsrest
 Slang•een dier  •een soepele leiding (waterslang)
 Slee•grote dure auto  •wintersportartikel
 Sleutel•apparaat om een slot (in een deur) te ontsluiten  •gereedschap (bv. een steeksleutel)
 Slip•ondergoed  •ontsporen (de auto raakt in een slip)  •controlestrook van een cheque
 Slof•pantoffel  •hoeveelheid (een slof sigaretten)
 Sloop•afbreken, uit elkaar halen  •overtrek over een kussen, kussensloop
 Sloot•waterloop  •hij sloot de deur achter zich
 Slot•einde  •burcht, kasteel  •sluitmiddel (een slot op een deur)
 Smeer•uitstrijken (ik smeer een boterham)  •viezigheid
 Snert•een soep  •waardeloos
 Snik•zot, niet goed snik  •keelgeluid
 Snuit•neus van een dier  •enkelvoud van het werkwoord snuiten
 Soes•lekkernij  •enkelvoud van soezen, dommelen
 Som•bedrag  •een rekenkundige opgave
 Spa•steekschop  •welzijnsoord  •stad in België
 Spel•middel tot ontspanning (een spel spelen)  •enkelvoud van het werkwoorden spellen
 Spetter•opspringend spatdeel  •bijzonder fraai persoon
 Spinnen•achtpotige insecten  •geluid van een kat  •wol bewerken
 Spits•topdrukte in het verkeer  •smal toelopend
 Spoed•haast  •afmeting van schroefdraad op een bout
 Sporen•met de trein gaan  •voortplantingsmiddel van o.a. paddestoelen  •zich gedragen, die mensen sporen niet
 Sport•spel  •trede van een ladder
 Staal•monster, specimen, voorbeeld  •een metaal
 Staat•hoe staat het ervoor (staat van beleg)  •een land  •enkelvoud van het werkwoord staan
 Staf•loopstok (herdersstaf)  •leidinggevende groep
 Stam•stam van een boom  •afstamming (ik stam af van Willem de Derde)
 Stappen•passen (voetstappen)  •naar een uitgaansgelegenheid (ik ga stappen vanavond)
 Steeg•een smalle weg tussen huizen  •verleden tijd van het werkwoord stijgen
 Steel•handvat  •enkelvoud van het werkwoord stelen
 Stel•een aantal (een stel mensen)  •voorwaarde (stel ik ga dat en dat doen)
 Stelling•een vaststaand gegeven (stelling van Pythagoras)  •stellage voor bouwvakkers
 Stem•enkelvoud van het werkwoord stemmen (bij een verkiezing)  •vermogen om te spreken
 Stemming•humeur  •kiezen (we brengen dat in stemming)
 Ster•hemellichaam  •een barst in een ruit (liever een ster in mijn voorruit dan op de motorkap)  •erg goed zijn in iets (hij is een ster in het voetbal)
 Steunen•zuchten  •wij steunen de regering
 Stof•materiaal om kleding van te maken  •opwaaiende hele kleine deeltjes
 Stom•doof  •dom
 Stomp•niet scherp (een stomp mes)  •een vuistslag
 Stoof•een voorwerp om iets warm te houden  •een boomgroep om hakhout te winnen
 Stoot•korte duw  •een prachtige dame (wat een stoot!
 Stop•afsluitmiddelop een fles  •ik stop voor een rood verkeerslicht
 Stoppen•herstellen (van een sok)  •halt houden
 Stout•een biersoort  •ontdeugend
 Straal•een straal licht  •langste doorsnede van een circel  •hij loopt mij straal voorbij
 Straat•een weg  •opeenvolgende rij dobbelstenen met pokeren
 Straf•sterk (een straffe bak koffie)  •boetedoening
 Streek•regio  •laakbare daad
 Streng•een streng bloemen  •een strenge leraar
 Strijken•op een zeilboot alle zeilen neerhalen  •wasgoed strijken
 Strip•een strook  •een serie opeenvolgende tekeningen
 Stroom•elektriciteit  •de loop van het water in een rivier (het schip vaart met de stroom mee)
 Strop•toegehaalde lus  •een tegenvaller
 Stuit•onderste deel van de rug  •opspringen van een bal
 Stuk•niet heel (de auto is stuk)  •een gedeelte (een stuk taart)  •bewonderende uitdrukking voor een vrouw (wat een stuk!)
 Sturen•een auto (be)sturen  •een pakje (ver)sturen
 Surfen•een golf afglijden op een surfplank  •het internet browsen
 Taart•gebak  •oneerbiedige benaming voor een vrouw
 Tafel•meubel  •tafel van twee
 Tang•gereedschap om iets vast te pakken  •oneerbiedige benaming voor een vrouw
 Tank•een oorlogsvoertuig  •een vat voor brandstof
 Tas•opbergmiddel  •een hoeveelheid (een tas stenen)
 Teen•lichaamsdeel  •een teen(tje) knoflook
 Teer•fragiel  •zwarte kleverige stof
 Teken•een sein  •meervoud van een teek
 Tenen•uiteinde van de voet  •wilgenrank
 Tennisster•een ster in het tennissen  •een vrouwelijke tennisser
 Teren•steunen op  •een materie (dat is van teer)
 Tip•een houten constructie die vaak in een punt water overbrugt  •een vogelbehuizing zonder ren
 Tip•uiteinde  •advies
 Toast•heildronk  •geroosterd brood
 Tocht•een reis  •winderig
 Tochtig•winderig  •bronstig
 Toeren•toeristisch rijden  •aantal omwentelingen per tijdseenheid
 Toeter•claxon  •dronken
 Toets•proef, test  •indrukbaar blokje op bv. een telefoon, piano
 Toeval•per ongeluk  •een plotselinge ziekte
 Toilet•wc  •opmaak
 Tol•speelgoed  •bedrag om te mogen passeren
 Ton•een vat  •een (scheeps)maataanduiding
 Toner•iemand die iets laat zien  •een inktcassette
 Tong•lichaamsdeel  •een vis
 Toon•een muzieknoot  •enkelvoud van tonen: ik toon jou deze kleren
 Toren•uitstulping op een gebouw  •figuur in het schaakspel
 Traan•druppel vocht uit de ogen  •vette olie afkomstig van zeedieren
 Trap•schop (iemand een trap geven)  •bouwsel om omhoog te lopen
 Treden•de sporten van een trap  •negeren (de voorschriften met voeten treden)
 Trekker•een tractor  •haan van een geweer (de trekker overhalen)
 Troep•rommel, vuilnis  •groep, menigte
 Trog•uitloper van een lagedrukgebied  •voerbak voor varkens
 Trol•mytisch wezen  •internetpester
 Trouw•dagblad  •belofte houden
 Tuig•iemand van minder allooi  •leiband  •zeiluitrusting van een schip
 Twijfelaar•smal tweepersoons bed  •iemand die twijfelt
 Uilskuikenonhandig iemand•  •kuiken van een uil
 Uitgaan•tripje  •een vuur doen uitgaan
 Uitgave•editie (boek, tijdschrift)  •een geldbedrag
 Uitleggen•groter maken (een broek uitleggen)  •begrijpelijk maken
 Uitspraak•vonnis  •uitspraak van een woord of zin
 Vaart•snelheid  •een kanaal  •enkelvoud van het werkwoord varen
 Vak•afgebakende ruimte  •leerrichting op school of werk
 Val•werkwoord: ik val  •een middel om een dier te vangen  •van zijn macht beroofd worden  •richting van de stof, waarbij de figuren op de stof naar beneden gaan  •beweegbare vloer van een ophaalbrug  •neerwaardse lijnen op een zeilboot
 Valk•een vogel  •een type zeilboot
 Valreep•touwladder  •gezegde: op het laatste moment
 Vals•gemeen  •onmelodieus
 Varen•dobberen  •sporenplant
 Vat•opbergmiddel  •grip (ik kan daar geen vat op krijgen)
 Veer•een veer van een vogel  •oversteekmogelijk op een kanaal, rivier (voetveer)
 Vel•huid van een dier  •een stuk papier
 Verlichting•een lamp aan doen  •verminderen (het raam open geeft enige verlichting), soelaas
 Verliezen•een wedstrijd verliezen  •de slag gewonnen, maar de verliezen zijn groot
 Vermogen•je rijkdom  •kunde om iets te doen
 Vers•een lied  •pas geplukt (die groente is vers)
 Versieren•onrechtmatig verkrijgen (hij versiert een strafschop)  •met versierselen aankleden  •een meisje versieren
 Verstopt•de afvoer zit dicht (verstopt)  •de uitgang is verstopt (moeilijk te vinden)
 Vertering•vertering van voedsel  •een drankje in een bar
 Vertrek•ruimte in een gebouw  •afreis
 Verzet•tegenwerking, tegenkanting  •gekozen versnelling op een fiets
 Vest•een mouwloos jasje, te dragen onder de jas van het kostuum  •kort (gebreid) jasje met mouwen
 Vieren•werkwoord (hij viert zijn verjaardag)  •werkwoord (de teugels vieren)  •tijdsaanduiding (na vieren)
 Vijf•een getal  •hand (geef me de vijf)
 Vinden•een mening (ik vind dat jij)  •een voorwerp vinden
 Vink•een vogel  •teken van klaar zijn (afgevinkt)
 Viool•een muziekinstrument  •een plant
 Vlaai•gebak  •poep van een koe
 Vlammen•een vuur heeft vlammen  •hij/zij gaat erg zijn best doen: hij/zij gaat vlammen
 Vleugel•vlerk van een vogel  •piano
 Vlieg•enkelvoud van het werkwoord vliegen  •een insect
 Vlieger•speelgoed  •een piloot
 Vloeken•scheldwoorden  •niet in overeenstemming met (de kleur van de broek vloekt bij je schoenen)
 Vlot•drijvend bouwsel  •snel (dat heb je vlot gedaan)
 Vlucht•wegrennen  •vliegende groep vogels (een vlucht regenwulpen)
 Vocht•verleden tijd van het werkwoord vechten  •nat, vochtig
 Voet•een lichaamsdeel  •een Engelse lengtemaat (1 voet = 12 duim = 30.5 cm)
 Vogelnestje•nest van een vogel  •figuur aan de ringen
 Voorbij•de auto kwam voorbij rijden  •geweest, over, het is voorbij
 Voorkomen•verschijning (het voorkomen van een bepaald dier)  •voor een rechtbank moeten verschijnen  •voorbehoeden (hoe kan een ziekte worden voorkomen
 Voornaam•eerste persoonsnaam (zijn voornaam is Jan)  •een persoon van aanzien
 Vorderen•opeisen  •vooruitgang boeken, beter presteren
 Vork•gereedschap om te eten  •onderdeel van een fiets (scooter, motor) waarin voorwiel en achterwiel zijn geplaatst
 Vorst•koning  •vrieskou
 Vos•een dier  •een vlinder (kleine vos)
 Vroeg•tijdig (ik sta vroeg op)  •verleden tijd van het werkwoord vragen
 Vuren•schieten  •houtsoort
 Vuur•een brand  •opdract tot schieten
 Waar•waar naartoe  •goederen (goede waar behoeft geen krans)
 Waard•duur (dat meubel is heel wat waard)  •gelaghouder (zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten)
 Wacht•werkwoord: wachten op  •op wacht staan (de wacht voor vanavond is soldaat Klaas)
 Wagen•vervoermiddel, auto  •durven
 Want•handschoen  •voegwoord  •touwwerk op een boot
 Was•vuil linnengoed (wasgoed)  •bijenwas
 Wassen•schoonpoetsen  •uitdijen (het wassende water)
 Watje•minkukel (wat een watje)  •watjes in de oren
 Week•zeven dagen  •slappe consistentie
 Weer•opnieuw  •gesteldheid van de atmosfeer
 Weg•spoorloos  •een straat
 Wegen•gewicht bepalen  •toegang tot Rome
 Wei•weiland, weide  •vloeistof die bij de kaasbereiding ontstaat door het stremmen van de melk
 Weken•zacht laten worden  •deel van een maand
 Wekken•iemand wakker maken  •inmaak van vruchten
 Wel•een waterbron  •bevestiging (hij heeft het wel gedaan)
 Wenen•huilen  •hoofdstad van Oostenrijk
 Werf•scheepswerkplaats  •gemeentewerkplaats
 Werk•een baan  •arbeid  •iets aan doen (ik ga daar werk van maken)
 Wiek•arm van een molen  •beledigd (in zijn wiek geschoten)
 Wiel•een kolk, oppervlakte water  •wiel van een fiets of auto
 Wijs•verstandig  •niet goed bij zijn (hij is van de wijs)
 Wild•in het wild levende dieren  •onstuimig
 Wind•het waait (een harde wind vandaag)  •een scheet (ik heb een wind gelaten)
 Worp•een gooi (van een voorwerp bv. een bal)  •een nest jonge dieren
 Wortel•rekenkundige bewerking (wortel trekken)  •een knol, wortels van een boom
 Wouw•een plant  •een roofvogel
 Zadel•zitplaats op een fiets  •plateau in het gebergte
 Zagen•snurken  •werkwoord: hout zagen
 Zak•opbergmiddel  •enkelvoud van het werkwoord zakken
 Zat•dronken  •verleden tijd van het werkwoord zitten (ik zat op de stoel)
 Zebra•oversteekplaats voor voetgangers  •een dier
 Zeer•pijn (je doet mij zeer)  •erg (ik ben zeer tevreden)
 Zeil•vloerbedekking  •het zeil op een zeilboot
 Zeven•een getal  •werkwoord (grove van fijne delen scheiden)
 Zij•persoonlijk voornaamwoord  •lichaamsdeel
 Zijde•een soort stof  •een kant (rechter/linker zijde)
 Zin•een rij woorden  •lust, animo (daar heb ik zin in)
 Zinken•onder het wateroppervlak verdwijnen  •van zink
 Zitting•zitgedeelte van een stoel  •zitting in een bestuur hebben
 Zonde•een ernstig vergrijp  •jammer
 Zuur•een smaak  •vervelend (dat is zuur voor hem)
 Zwaard•een wapen  •kiel van een boot (zijwaarden, midzwaard)
 Zwaluwstaart•staart van een zwaluw  •een verbinding tussen houtdelen
 Zweer•ontstoken stukje huid  •enkelvoud van het werkwoord zweren (beloven)
 Zwijntje•een speenvarken  •een meevaller, een gelukje
 Zwik•verstuiking  •kaartterm

Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina