homeNavigatie  /  GPS  /  Garmin

inleiding

inhoudsopgave

introductie

laatste wijzigingen

3d

advies: welke navi

afstanden

antenne

apps

basecamp

beidou  glonass gps galileo

bmw navigator

coördinaten

lengte-breedte    rd

utm    ups    mgrs

maidenhead    osgb

decimale minuten

decimale graden

formaten omrekenen

coördinaten vinden

adres - coördinaten

csv

datum bug

datumgrens  tijdzone

download route

eenheden

metrisch

nautical

imperial

statute

egnos  msas waas

extentie's garmin

flitspalen

galileo  beidou glonass gps

geschiedenis gps

glonass  beidou galileo gps

gon  graad mil

gps  beidou galileo glonass

gpx

graad  gon mil

herberekenen

hidden tasks

hoogtemeting

horloge

kaart-projectie

kaarten

koers boven

kompas

links

garmin

routes

fabrikanten

diversen

literatuur

logger

map datum

mapsource

mil  gon graad

middeleeuwen

miswijzing

motor

streetpilot 2610

streetpilot 2720

streetpilot 2820

gpsmap 276c

gpsmap 278

montana

zümo 210

zümo 220

zümo 350

zümo 390

zümo 550

zümo 590

zümo 660

msas  egnos waas

nauwkeurigheid

navi doet ut niet

navigeren zonder gps

noord

geografische noorden

magnetische noorden

kaart noorden

noordpool

declinatie   miswijzing

noord boven

nroute

orion

poi

poolster

problemen

protocol

route doet ut niet

routes

schaduw

scherm

sd kaart

selective availability

sextant

software

tourguide

tijdzone  datumgrens

trackpoint

viapunt

vliegen

volgsystemen

vragen

waas  egnos msas

waypoint

waypoint symbolen

werking

woordenlijst

zomertijd

zon

zonnetijd

zuiderkruis

BMW Navigator III

Garmin GPS-V

Garmin GPSmap 60Cx

Garmin GPSmap 60CSx

Garmin GPSmap 64

Garmin 76

Garmin StreetPilot 2610

Garmin StreetPilot 2720

Garmin StreetPilot 2820

Garmin StreetPilot 7200

Garmin GPSmap 276C

Garmin GPSmap 276Cx

Garmin GPSmap 278

Garmin GPSmap 296

Garmin Etrex H

Garmin Etrex 10

Garmin Etrex Vista HCx

Garmin Fenix 2

Garmin Montana 600

Garmin Zumo XT

Garmin 276C tov 276Cx

176 - 496  datacard

2610 - 2720 - 2820

60 - 62 - 64 - 66

Magellan NAV 1200XL

TomTom XL

TomTom GO 720

TomTom XXL Classic

Woordenlijst

Een woordenlijst (glossary, idioticon, vocabulary, clavis) is een alfabetische lijst met termen in een bepaald kennisterrein met de verklaring van die termen. Een woordenlijst verschijnt meestal achter in een boek of publicatie en bevat termen die in die publicatie voorkomen welke of nieuw zijn, of ongewoon, of gespecialiseerd.
Onderstaande lijst is ontstaatn door een aantal jaren gebruik van navigatiesystemen.
Nederlandse taal en Engels taal worden door elkaar gebruikt.

2D Operating Mode A two-dimensional GPS position fix that includes only horizontal coordinates (no GPS elevation). It requires a minimum of three visible satellites.
3D Operating Mode A three-dimensional GPS position fix that includes horizontal coordinates, plus elevation. It requires a minimum of four visible satellites.
Accuracy Nauwkeurigheid. De mate van overeenstemming tussen de geschatte positie, tijd en/of snelheid en de werkelijke waarden.
AGPS Zie: Assisted GPS
AIS Automatic Identification System. Een systeem voor de veiligheid van scheepvaart.
AVL Automatic Vehicle Location = Voertuig Volgsysteem.  link
Acquisition Time The time it takes a GPS receiver to acquire satellite signals and determine the initial position.
Active Antenna An antenna that amplifies the GPS signal before sending it to the receiver.
Active Leg The segment of a route currently being traveled. A "segment" is that portion of a route between any two waypoints in the route.
Aitoff-Hammer, projectie van Eén van de vele kaart-projecties.  link
Albers, projectie van Eén van de vele kaart-projecties.  link
Almanac Data Information transmitted by each satellite on the orbits and state (health) of every satellite in the GPS constellation. Almanac data allows the GPS receiver to rapidly acquire satellites shortly after it is turned on.
Almanak Een set gegevens met informatie over de omloopbanen van alle satellietten, uurcorrecties en atmosferische vertragingen. Deze gegevens worden gebruikt om snel te weten waar elke satelliet zich bevind.
Altimeter An instrument for determining elevation, especially an aneroid barometer used in aircraft that senses pressure changes accompanying changes in altitude. The Garmin® eTrex® Vista and Summit models contain a basic GPS with a built-in barometric altimeter.
Ambiguity Die unbekannte Verschiebung um ganzzahlige Vielfache der Trägerwellenlänge zwischen dem GPS Satelliten und dem Empfänger. Das Trägersignal wird nur bei hochgenauen GPS Empfängern für die Vermessungstechnik ausgewertet.
Analog Signal The principal feature of analog signals is that they are continuous. In contrast, digital signals consist of values measured at discrete intervals.
Analog Een manier van gegevensoverdracht d.m.v. een signaal met variabele golflengte en -vormen.
Anti-Spoofing Encryption of the P-code to protect the P-signals from being "spoofed" through the transmission of false GPS signals by an adversary.
Anywhere Fix Benaming voor ontvangers die in staat zijn positiebepalingen te doen zonder vooraf de tijd en de posities van de satellietten te weten. Zonder de kennis duurt het veel en veel langer (tot ca. 15 minuten) voordat de navi zijn eerste gps-fix heeft. Stap in een vliegtuig, maak een reis van 1000km en zet dan je navi maar eens aan.
Apogee Het punt in de omloopbaan van een satelliet met de grootste afstand tot de aarde. Evenals de omloopbanen van de planeten om de zon, zijn ook de omloopbanen van de GPS-satellietten om de aarde elliptisch, dus niet rond.
Application Software Diese Art von Programmen ermöglicht dem Benutzer mit dem Computer bestimmte Aufgaben zu erledigen, während das Betriebssystem dafür sorgt, dass ein Computerüberhaupt arbeitet. Ein Textverarbeitungsprogramm ist beispielsweise ein Anwendungsprogramm.
Assisted GPS Hiermee worden de voorspellingen van de satellietposities in de navi opgeslagen. Indien niet aanwezig moet de navi na opstart eerst de nodige tijd spenderen om de satellietten op te zoeken, dan kan enige tijd (2-15 min.) duren.
Atlas Een atlas is een boek met veel kaarten. De naam komt van Atlas, een reus uit de Griekse mythologie. Volgens de oude mythen moest Atlas voor straf van de goden het hemelgewelf op zijn schouders torsen. Het eerste kaartenboek werd in 1570 uitgegeven door de Belgische kaartenmaker Abraham Ortelius. Het woord 'Atlas' kwam in 1595 in gebruik, toen de carthograaf Mercator een plaatje van Atlas op een boek met kaarten afdrukte.
Atomic Clock A very precise clock that operates using the elements cesium or rubidium. A cesium clock has an error of one second per million years. GPS satellites contain multiple cesium and rubidium clocks.
AutoLocate This is a proprietary feature of Garmin GPS receivers. A Garmin unit displays the "AutoLocate" status when it is looking for and collecting data from satellites that were visible at its last known or initialized position (almanac data), but it has not collected enough data to calculate a position fix.
Automatic Vehicle Location Voertuig Volgsysteem.  link
Availability Beschikbaarheid. Een percentage van een bepaalde hoeveelheid tijd waarin een navigatiesysteem binnen een bepaald bereik beschikbaar is.
Azimuth De richting van beweging; ook wel de richting tussen twee punten in relatie tot het geografische of magnetische noorden. Een kompass richting is een azimuth. In veel Engelstalige landen wordt het woord 'bearing' gebruikt i.p.v. azimuth.
De stand van zon van een punt op het aardoppervlak wordt bepaald door het azimut (de hoek t.o.v. het noorden) en de elevatie (de hoek t.o.v. de horizon).
BRG Bearing. De richting (in graden) van de huidige positie naar de bestemming.
Bandwidth Het frequentiebereik van een signaal.
Base Station Eine Basisstation ist ein GPS Empfänger, der an einer genau bekannten Position aufgestellt wurde um Daten zur differenziellen Korrektur anderer GPS Empfänger zu liefern. Die Daten werden dazu verwendet, Fehler relativ zur Position der Basisstation zu errechnen. Aus diesem Unterschied zwischen der bekannten Position der Basisstation und der von der Basisstation durch die GPS Signale ermittelten Position wird ein Korrekturfaktor für andere GPS Empfänger errechnet, die zur gleichen Zeit Daten empfangen. Diese Korrektur kann in Echtzeit übertragen oder zur späteren Korrektur gespeichert werden. Basisstationen werden auch als Referenzstationen bezeichnet.
BaseCamp Software van Garmin om routes te maken. Opvolger van MapSource  link
Baseline Eine Basislinie besteht aus einem dreidimensionalen Vektor zwischen zwei Empfangsstationen die beide gleichzeitig GPS Daten empfangen.
Basemap Garmin mapping units come with permanently built-in basemaps, which typically include coverage of oceans, rivers, and lakes; principal cities, smaller cities, and towns; interstates, highways, and local thoroughfares; and railroads, airports, and political boundaries. Basemaps are available in a variety of global coverage areas, depending on the user’s needs.
Beacon Stationary transmitter that emits signals in all directions (also called a non-directional beacon). In DGPS, the beacon transmitter also broadcasts pseudorange correction data to nearby GPS receivers for greater accuracy.
Bearing Zie 'azimuth'.
Beidou Chinese variant van het Amerikaanse GPS-systeem.  link
Block I, II, IIR, IIF Satellites Es gibt folgende Typen von GPS Satelliten: Die Satelliten des Block I waren Prototypen, die ab 1978 gestartet wurden. Satelliten vom Block II Typ wurden genutzt, um die 24 Positionen des NAVSTAR Systems zu besetzen. Block IIR Satelliten sind Ersatzsatelliten und der Typ IIF bezeichnet die Nachfolgegeneration.
Bonne, projectie van Eén van de vele kaart-projecties.  link
C/A Code Der "coarse/aquisition" (Grob/Erfassung) Code wird dem GPS L1 Signal aufmoduliert. Dieser Code ist eine Folge von 1023 pseudozufälligen (pseudozufällig weil sie zwar zufällig Aussehen, aber vorgegeben sind) binären zweiphasigen Modulationen auf der Trägerfrequenz mit einer Wechselfrequenz von 1023 MHz und wiederholt sich dadurch mit einer Periodendauer von 1 Millisekunde. Der Code wurde ausgewählt um gute Empfangseigenschaften zu ermöglichen. Der C/A Code wird auch als "ziviler" Code bezeichnet.
CDI See Course Deviation Indicator
CDMA Eine Methode, eine Frequenz durch mehrere Sender gemeinsam zu verwenden wobei jedoch jeder einen eigenen Code besitzt. GPS verwendet CDMA Techniken mit Gold´s Codes wegen ihrer eindeutigen Kreuzkorrelations-Eigenschaften.
CDMA See Code Division Multiple Access.
CEP Circular Error Probable. Een systeem om de betrouwbaarheid van een meting aan te geven.  link
CMG See Course Made Good.
COG See Course Over Ground.
CPA Closest Point of Approach. De kortste afstand waarop iets gepasseerd wordt.
CTS Course to steer. De aanbevolen stuurrichting (in graden) waarmee men op de gewenste route komt. Als men niet op de gewenste route is, zijn CTS en BRG dus verschillend.
Carrier Frequency - Trägerfrequenz Die Ausgangsfrequenz des Radiosenders bevor sie moduliert wird. Die GPS L1 Trägerfrequenz ist beispielsweise 1575.42 MHz.
Carrier Frequency The frequency of an unmodulated output of a radio transmitter. The GPS L1 carrier frequency is 1575.42 MHz.
Carrier Phase GPS Messungen die auf dem L1 oder L2 Trägersignal basieren.
Carrier-Aided Tracking - Trägerfrequenz gestütze Verfolgung Eine Strategie der Signalverarbeitung, die das GPS Trägersignal dazu verwendet eine besonders gutes Einrasten des Empfängers auf den Pseudozufallscode zu erreichen.
Carrier Eine Radiowelle mit wenigstens einem charakteristischen Merkmal, zum Beispiel Frequenz, Amplitude oder Phase welches durch Modulation gegenüber einer vorgegebenen Referenz verändert werden kann. So wird bei UKW-Radio (auch als FM - Frequenz Modulation bekannt) eine feste Trägerfrequenzverändert (also moduliert) um Daten (die Musik) zu übertragen. Beim Mittelwellen-Radio (auch AM - Amplituden Modulation genannt) wird die Amplitude (also Wellenhöhe) verändert um die Informatin zu übertragen.
Cartesian/Geocentric Coordinates Ein Koordinatensysystem zur Positionsbestimmung das seinen Ursprung im Erdmittelpunkt hat und die x- und y- Achse in der Äquatorebene. Typischerweise geht die x-Achse durch den Greewichmeridian (Nullmeridian) und die z-Achse entspricht der Rotationsachse der Erde.
Cartography The art or technique of making maps or charts. Many GPS receivers have detailed mapping—or cartography—capabilities.
Channel Ein Kanal eines GPS Empfängers besteht aus den Schaltkreisen, die benötigt werden um das Signal eines einzelnen GPS Satelliten zu empfangen.
Chip rate Anzahl der "Chips" pro Sekunde. Beim C/A Code des GPS wäre die "Chip rate" 1023 MHz.
Chip Ein chip ist im Prinzip das gleiche wie ein bit, also eine "0" oder einer "1". Der Begriff chip wird immer dann verwendet, wenn keine Daten übertragen werden. Ein Chip ist auch ein integrierter elektronischer Schaltkreis.
Circular Error Probable Een systeem om de betrouwbaarheid van een meting aan te geven.  link
Clock Bias The difference between the indicated clock time in the GPS receiver and true universal time (or GPS satellite time).
Clock Offset - Uhrenabweichung Ein konstanter Unterschied in der Zeitanzeige zwischen zwei Uhren.
Clock Offset A constant difference in the time reading between two clocks, normally used to indicate a difference between two time zones.
Clock bias - Uhrenverschiebung Die Zeitdifferenz zwischen der von der Uhr angezeigten Zeit und der wahren Universalzeit (UTC).
Coarse/Acquisition Code (C/A Code) The standard positioning signal the GPS satellite transmits to the civilian user. It contains the information the GPS receiver uses to fix its position and time, and is accurate to 100 meters or better.
Code Division Multiple Access (CDMA) A method whereby many radios use the same frequency, but each one has a unique code. GPS uses CDMA techniques with codes for their unique cross-correlation properties.
Code Phase GPS - Codephasen GPS Gps Messungen die mit Hilfe des Pseudozufallscodes (C/A oder P) und nicht mit der Trägerfrequenz arbeiten. Dies ist die normale Betriebsart, die übliche Empfänger verwenden.
Cold Start The power-on sequence where the GPS receiver downloads almanac data before establishing a position fix.
Control Point Ein Punkt dessen Koordinaten zugewiesen wurden. Diese Koordinaten können konstant gehalten und für weitere Vermessungen verwendet werden.
Control Segment A worldwide chain of monitoring and control stations that control and manage the GPS satellite constellation.
Coordinate System Eén van de vele systemen die gebruikt worden om een geografische positie aan te geven. Klassiek voorbeeld is het systeem van lengte- en breedtegraden.
Coordinated Universal Time (UTC) Replaced Greenwich Mean Time (GMT) as the world standard for time in 1986. UTC uses atomic clock measurements to add or omit leap seconds each year to compensate for changes in the rotation of the earth.
Coordinates A set of numbers that describes your location on or above the earth. Coordinates are typically based on latitude/longitude lines of reference or a global/regional grid projection (e.g., UTM, MGRS, Maidenhead).
Course Deviation Indicator (CDI) A technique for displaying the amount and direction of crosstrack error (XTE).
Course Made Good (CMG) The bearing from the 'active from' position (your starting point) to your present position.
Course Over Ground (COG) Your direction of movement relative to a ground position.
Course To Steer The heading you need to maintain in order to reach a destination.
Course Up Orientation Fixes the GPS receiver's map display so the direction of navigation is always "up."
Course The direction from the beginning landmark of a course to its destination (measured in degrees, radians, or mils), or the direction from a route waypoint to the next waypoint in the route segment.
Crosstrack Error (XTE/XTK) The distance you are off the desired course in either direction.
Cycle Slip - Periodenverschiebung Eine Unterbrechung der gemessenen Taktung des Trägersignals die durch einen zeitweiligen Verlust der Synchronisation der GPS Empfängerelektronik mit dem Signal.
DCG See Depth Controlled Gain.
DIS Distance. De afstand (in meters) van de huidige positie tot de bestemming.
DGPS Een manier om gps-sytemen nauwkeurigere te maken.  link
DME Distance measuring equipment. Een radionavigatiehulpmiddel in de luchtvaart.
DOD The United States Department of Defense. The DOD manages and controls the Global Positioning System.
DOP Dilution of Precision. Eine Beschreibung für den ausschliesslich aufgrund geometrischer Gegebenheiten zustandekommenden Beitrag zur Ungenauigkeit der Positionsbestimmung. Standardbezeichnungen hierfür sind: GDOP: Geometrisch (3 Positionskoordinaten plus die Zeitverschiebung der Lösung); PDOP: Position (3 Koordinaten); HDOP: Horizontal (Zwei horizintale Koordinaten); VDOP: Vertikal (nur Höhe); TDOP: Time (Zeit) (Nur die Uhrenabweichung); RDOP: Relativ (Auf 60 Sekunden normiert)
DR See 'Dead reckoning'
DRMS Quadratischer Mittelwert der Abweichung der Entfernungen zwischen den wahren Positionen und den Messwerten mehrer Messungen. Bei GPS wird meist 2 drms verwendet. Dies ist ein Kreis in dem mindestens 95 % aller Messwerte die an einem Punkt gemacht wurden liegen.
DTG Distance to go. Hetzelfde als RNG.
DTK See Desired Track.
Data Message - Datennachricht Eine Nachricht die das GPS Signal enthält und die Satellitenpositionen, Uhrenkorrekturen und Gesundheitszustand der Satelliten enthält. Die Nachricht enthält auch grobe Informationen über andere Satelliten des Netzwerks.
Datum Mapdatum = Geodetische Datum. Een geodetisch datum is de relatie tussen Aarde en een specifiek geodetisch coördinatensysteem. Een Datum is een horizontaal of verticaal referentiesysteem voor landmetingen. Horizontale Datums gebruiken vaak Ellipsoide, het 'State Plane Coordinate System' of het Universal Transversal Mercator Netwerk (UTM). Vertikale Datums hebben meestal betrekking op een Geoid. Technische voortuitgang leidt tot steeds grotere nauwkeurigheid in plaatsbepaling. Om nieuwe plaatsbepalingen te kunnen vergelijken met vroegere systemen is het nodig de verschillende Datums en Coordinaatsystemen met elkaar in overeenstemming te brenegn. Voorbeelden voor Datums zijn NAD-27 (North American Datum 1927) en WGS-84 (World Geodetic System 1984). Een moderne GPS ontvanger is in staat de gemeten plaatsbepaling weer te geven in verschillende Datums. Weergeven in een ander Datum format kan zo maar een fout van meerdere honderden meters veroorzaken.  link
Dead reckoning 'Dead' reckoning is actually misspelled. It should be 'Ded' which is an abbreviation for 'deduced' reckoning, or simply DR. Dead reckoning is the process of continuing navigation using your last known position, direction and speed after a loss of GPS navigation while on an active plan. Dead reckoning is a Marine term. Some GPS units will use an inertial sensor to do the same. It is for when you drive into a tunnel (or similar) and lose satellite reception. The deduced position is updated later when the satellite data becomes available again. The longer the outage, the less reliable your DR position is, so beware of it if you have to depend on it.
Depth Controlled Gain (DCG) A Garmin proprietary technology that automatically adjusts fishfinder sensitivity according to depth, not echo intensity. The result is a much more detailed and accurate picture of bottom structure.
Desired Track (DTK) The compass course between the "from" and "to" waypoints.
Differential Correction - Differenzialkorrektur Ein Prozess um system- und naturbedingte Fehler der GPS Signale zu eliminieren. Dazu wird ein weiterer GPS Empfänger an einer genau bekannten Position benötigt. Dieser Empfänger vergleicht die für seinen Standpunkt gemessene Position mit der tatsächlichen. Die Differenz dieser Werte (daher Differenzial GPS) entspricht dem Fehler den die übertragenen GPS Signale enthalten und kann zur Korrektur verwendet werden. Dies kann entweder in Echtzeit oder in Nachberechnungen für Positionsbestimmungen andere GPS Empfänger verwendet werden, die zur gleichen Zeit die gleichen Satelliten zur Positionsbestimmung verwendet haben.
Differential GPS (DGPS) An extension of the GPS system that uses land-based radio beacons to transmit position corrections to GPS receivers. DGPS reduces the effect of selective availability, propagation delay, etc. and can improve position accuracy to better than 10 meters.
Differential GPS Een manier om gps-sytemen nauwkeurigere te maken.  link
Digital Digitale informatie bestaat uit een aantal nullen (0) en enen (1). Een moderne computer is een digitaal aparaat.
Dilution Of Precision (DOP) A measure of the GPS receiver/satellite geometry. A low DOP value indicates better relative geometry and higher corresponding accuracy. The DOP indicators are GDOP (geometric DOP), PDOP (position DOP), HDOP (horizontal DOP), VDOP (vertical DOP), and tdOP (time clock offset).
Dilution of Precision Zie: DOP.
Distance Root Mean Square Zie: DMRS
Distance The length (in feet, meters, miles, etc.) between two waypoints or from your current position to a destination waypoint. This length can be measured in straight-line (rhumb line) or great-circle (over the earth) terms. GPS normally uses great circle calculations for distance and desired track.
Dithering - Vermischung Die gezielte Einführung von digitalem Rauschen. Dieses Verfahren wird durch das DoD (Department of Defense; Amerikanisches Verteidigungsministerium) dazu verwendet, die Genauigkeit der GPS Signale künstlich zu verfälschen um die "Selective Availability" zu erzeugen.
Doppler Shift Het Dopplereffect is de waargenomen verandering van frequentie van geluid, licht of andere golfverschijnselen, door een snelheidsverschil tussen de zender en de ontvanger.  wiki
Doppler-Aiding Doppler hulp. Een techniek welke de Doppler-verschuving gebruikt om het GPS signaal preciezer te maken. Hierdoor kan snelheid en plaatsbepaling nauwkeuriger worden gemeten.
Downlink A transmission path for the communication of signals and data from a communications satellite or other space vehicle to the earth.
ECEF Ein kartesisches Koordinatensystem, bei dem die X-Richtung den Schnittpunkt zwischen dem Nullmeridian (Greenwich) und dem Äquator darstellt. Die Vektoren rotieren mit der Erddrehung, die Z-Richtung entspricht der Erdachse.
EGNOS Een manier om gps-sytemen nauwkeurigere te maken. EGNOS is de Europese variant van WAAS.  link
EPE See Estimated Position Error.
ESTB EGNOS System Test Bed. Satelliet testsysteem. Zie: EGNOS.
ETA bestemming Estimated Time of Arival = geschatte aankomsttijd op bestemming  Garmin GPSmap 278
ETA volgende afslag Estimated Time of Arival = geschatte aankomsttijd op de volgende afslag  Garmin GPSmap 278
ETA See Estimated Time Of Arrival.
ETC Estimated time of completion. Het verwachte tijdstip van gereed zijn (bij laden of lossen van schepen).
ETD Estimated time of departure. Het verwachte tijdstip (op een gewone klok) van vertrek.
ETE bestemming Estimated Time Enroute = geschatte benodigde reistijd tot bestemming  Garmin GPSmap 278
ETE volgende afslag Estimated Time Enroute = geschatte benodigde reistijd tot volgende afslag  Garmin GPSmap 278
ETE See Estimated Time Enroute.
Earth-Centered Earth-Fixed Zie: ESEF.
Easting De oost-west afstand van de meridiaan-zonegrens. Eastings coördinaten worden in veel gridsystemen gebruikt, zoals UTM, OSGB en Maidenhead.
Eccentricityt Das Verhältnis der Abstände zwischen jeweils dem Ellipsenmittelpunkt und den beiden Brennpunkten auf den Hauptachsen.
Elevation Mask Angle - Höhenbegrenzungswinkel Normalerweise ein vom Benutzer wählbarer Winkel (in Grad), wobei Satelliten, die tiefer als dieser stehen, zwar verfolgt aber nicht für die Positionsberechnungen verwendet werden. Dieses Verfahren wird angewendet, um Interferenzen durch Brechung der Signale in der Ionosphäre, Mehrwegfehler und Sichtbeschränkungen wie Gebäude und Bäume zu vermeiden.
Elevation Hoogte boven een referentiepunt (bv. zeeniveau). Hoogte boven de horizon (in graden) van een satelliet.
Ellipsoid Ellipsoïde = Sferoïde. In de geodesie een mathematische figuur die ontstaat als men een ellips om haar kortste as laat roteren.  wiki
Ephemeris Data Current satellite position and timing information transmitted as part of the satellite data message. A set of ephemeris data is valid for several hours.
Ephemeris Voorspelling van de posities van GPS Satellietten. Die gegevens kunnen real-time (broadcast ephemeris) doorgegeven worden of berekend (precise ephemeris).
Epoch - Zeitabschnitt Messintervall oder Datenfrequenz, wenn beispielsweise alle 15 Sekunden eine Messung durchgeführt wird.
Equidistante azimutale projectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
Equidistante cilinderprojectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
Estimated Position Error (EPE) A measurement of horizontal position error in feet or meters based upon a variety of factors including DOP and satellite signal quality.
Estimated Time Enroute (ETE) The time it will take to reach your destination (in hours/minutes or minutes/seconds) based upon your present position, speed, and course.
Estimated Time Of Arrival (ETA) The estimated time you will arrive at a destination.
Fast-Multiplexing Channel siehe Fast-switching channel
Fast-Switching Channel - schnelle Kanalumschaltung Mit Hilfe eines einzelnen Empfängerkanals werden schnell nacheinander die Entfernungen zu mehreren Satelliten bestimmt. "Schnell" meint dabei, dass die Zeit, die zum Umschalten benötigt wird kurz genug ist (2 - 5 Millisekunden), um trotzdem die Datennachricht zu erfassen.
Frequency Band Een bepaald frequentiebereik binnen een electromagnetisch spectrum.
Frequency Spectrum Die Verteilung der Signalamplituden als Funktion der Frequenz der zugrundeliegenden Signalwellen.
Frequency The number of repetitions per unit time of a complete waveform, as of a radio wave (see L1 and L2 frequencies in this glossary).
GDOP Dilution of Precision. Zie: DOP
GIS See Geographic Information System.
GLONASS Russische variant van het Amerikaanse GPS-systeem.  link
GMT See Greenwich Mean Time.
GNSS Een concept wat GPS, GLONASS, Galileo, Beidou en andere plaatsbepalings-systemen laat combineren om alle vormen te kunnen laten samenwerken.
GPS ICD-200 Das "GPS Schnittstellen Kontroll Dokument" ist ein Regierungsdokument das die komplette technische Beschreibung zur Schnittstelle zwischen den Satelliten und den Benutzern beschreibt.
GPS fix Als een navi wordt ingeschakeld dan moet hij eerste minimaal drie satellietten vinden voordat hij in staat is zijn eerste positiebepaling te doen. het vinden van die satellietten heet GPS-fix.
GPS Het Global Positioning System (GPS) is de commerciële naam voor een wereldwijd satellietplaatsbepalingssysteem dat vanaf 1967 werd ontwikkeld voor gebruik door de Amerikaanse strijdkrachten.  link
GS Ground speed. De snelheid (in meters/seconde) ten opzichte van de grond.
Galileo Europese variant van het Amerikaanse GPS-systeem.  link
Gall-Peters, projectie van Eén van de vele kaart-projecties.  link
Geocaching A high-tech version of hide-and-seek. Geocachers seek out hidden treasures utilizing GPS coordinates posted on the Internet by those hiding the cache.
Geodesy Geodesie. De wetenschap die zich d.m.v. metingen bezig houdt met de grootte en vorm van de aarde (Geoid).
Geodetic Datum A math model representing the size and shape of the earth (or a portion of it).
Geodetic Surveys Wereldwijde metingen om wereld omspannende referentie- of controlepunten vast te stellen, als basis voor landmetingen.
Geodetische Datum Mapdatum = Geodetische Datum. Zie: Datum
Geographic Information System (GIS) A computer system or software capable of assembling, storing, manipulating, and displaying geographically referenced information (i.e., data identified according to their location). In practical use, GIS often refers to the computer system, software, and the data collection equipment, personnel, and actual data.
Geoid Height Met de hoogte boven de Geoid wordt vaak de hoogte boven zeeniveau bedoeld.
Geoid Äquipotentialfläche der Schwerkraft. Gibt die mittlere Meereshöhe an. Man kann sich diese Fläche auch über die Kontinente hinausgehend vorstellen. Diese Fläche ist überall senkrecht zur Gravitationskraft.
Geometric Dilution of Precision Zie: GDOP
Geosynchronous Orbit A specific orbit around where a satellite rotates around the earth at the same rotational speed as the earth. A satellite rotating in geosynchronous orbit appears to remain stationary when viewed from a point on or near the equator. It is also referred to as a geostationary orbit.
Global Navigation Satellite System Zie: GNSS.
Global Positioning System Zie: GPS.
Glonass The Global Orbiting Navigational Satellite System; the Russian counterpart to the United States’ GPS system.
Gnomonische projectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
GoTo A route consisting of one leg, with your present position being the start of the route and a single defined waypoint as the destination.
Goode, projectie van Eén van de vele kaart-projecties.  link
Greenwich Mean Time (GMT) The mean solar time for Greenwich, England, which is located on the Prime Meridian (zero longitude). Based on the rotation of the earth, GMT is used as the basis for calculating standard time throughout most of the world.
Greenwich Plaats in Engeland (vlak bij Londen) waar de referentie-meridiaan van nul graden (nul-graden ooster-westerlengte) doorheen loopt.  link
Grid A pattern of regularly spaced horizontal and vertical lines forming square zones on a map used as a reference for establishing points. Grid examples are UTM, MGRS, and Maidenhead.
HDG Heading. Zie aldaar.
Handover Word - HOW - Übergabewort Der Datenblock in der GPS-Nachricht, die die Informationen zur Synchronisation zur Umschaltung von der Nutzung des C/A-Code zum P-Code enthält.
Handsheld Een navigatieapparaat welke je in de hand kunt houden (en dus ook een eigen stroomvoorziening heeft).
Heading The direction in which a vehicle is moving. For air and sea operations, this may differ from actual Course Over Ground (COG) due to winds, currents, etc.
Healthy A term used when an orbiting GPS satellite is suitable for use. "State" is also used to refer to satellite health.
ILS Instrument landing system. Een radionavigatiesysteem waarmee een precisienadering van een landingsbaan kan worden uitgevoerd.
Initialization The first time a GPS receiver orients itself to its current location and collects almanac data. After initialization has occurred, the receiver remembers its location and acquires a position more quickly because it knows which satellites to look for.
Input/Output (I/O) The two-way transfer of GPS information with another device, such as a nav plotter, autopilot, or another GPS unit.
Integrity - Integrität Die Fähigkeit eines Systems, bei Fehlfunktion die Benutzer rechtzeitig davor zu warnen, dass es aufgrund von Fehlern nicht zur Navigation benutzt werden sollte.
Interface - Schnittstelle Eine gemeinsame Grenze zwischen unterschiedlichen Systemen oder Programmen. Eine Schnittstelle ist auch der Geräteteil, der die Zusammenarbeit von zwei oder mehreren Systemen ermöglicht.
Invert Route To display and navigate a route from end to beginning for purposes of returning to the route's starting point.
Ionosphere - Ionosphäre Der Bereich aus geladenen Teilchen zwischen der Stratosphäre und der Exosphäre etwa 80 - 400 Kilometer über der Erdoberfläche. Dieser Bereich stellt ein nichthomogenes und dispersives (zerstreuendes) medium für Radiowellen dar.
Ionosphere A region of the earth's atmosphere where ionization caused by incoming solar radiation affects the transmission of GPS radio waves. It extends from a height of 50 kilometers (30 miles) to 400 kilometers (250 miles) above the surface.
Ionospheric Delay - Ionosphärische Verzögerung Eine Radiowelle, die sich durch die Ionosphäre ausbreitet erfährt eine gewisse Verzögerung. Die Stärke der Phasenverzögerung hängt vom Elektronengehalt der Ionosphäre ab und beeinträchtigt die Trägersignale. Die Gruppenverzögerung hängt auch von der Streuwirkung der Ionosphäre ab und beeinflusst die Signalmodulation (Codes). Die Phasen- und Gruppenverzögerung hat die gleiche Grössenordnung aber unterschiedliche Vorzeichen.
Ionospheric Refraction - Ionosphärische Brechung Die Änderung der Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Signals, während es die Ionosphäre durchquert.
Kaartprojectie Een manier op het oppervlak van een bol te projecteren op een plat vla.  link
Kalman Filter Eine numerische Methode, die dazu verwendet wird, ein zeitabhängiges Signal in Gegenwart von Rauschen zu verfolgen.
Kegelprojectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
L-Band Der Frequenzbereich der Radiowellen zwischen 390 MHz und 1550 MHz. Die GPS-Trägerfrequenzen (1227.6 MHz und 1575.42 MHz) liegen im L-Band.
L1 Frequency One of the two radio frequencies transmitted by the GPS satellites. This frequency carries the Coarse Acquisition Code (C/A code), P-Code, and the nav message, and is transmitted on a frequency of 1575.42 MHz.
L1 Signal Das erste L-Band Signal, welches von jedem GPS-Satellit ausgesendet wird. Das L1-Signal enthält den C/A und den P-Code und die Navigationsdaten.
L2 Frequency One of the two radio frequencies transmitted by the GPS satellites. This frequency carries only the P-Code, and is transmitted on a frequency of 1227.6 MHz.
L2 Signal Das zweite L-band Signal wird auf 1227.60 MHz ausgestrahlt und enthält den P-code und die Navigationsdaten.
LAAS See Local Area Augmentation System.
LAT Latitude. Geografische breedte, breedtegraad.
LCD See Liquid Crystal Display.
LON Longitude. Geografische lengte, lengtegraad.
LORAN Loran, which stands for LOng RAnge Navigation, is a grid of radio waves in many areas of the globe that allows accurate position plotting. Loran transmitting stations around the globe continually transmit 100 kHz radio signals. Special shipboard Loran receivers interpret these signals and provide readings that correspond to a grid overprinted on nautical charts. By comparing signals from two different stations, the mariner uses the grid to determine the position of the vessel.
Lambert, Azimutale projectie van Eén van de vele kaart-projecties.  link
Lambertprojectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
Latitude A position's distance north or south of the equator, measured by degrees from zero to 90. One minute of latitude equals one nautical mile.
Leg (Route) A portion of a route consisting of a starting (from) waypoint and a destination (to) waypoint. A route that is comprised of waypoints A, B, C, and D would contain three legs. The route legs would be from A to B, from B to C, and from C to D.
Line Of Sight (LOS) Propagation Of an electromagnetic wave, propagation in which the direct transmission path from the transmitter to the receiver is unobstructed. The need for LOS propagation is most critical at GPS frequencies.
Liquid Crystal Display (LCD) A display circuit characterized by a liquid crystal element sandwiched between two glass panels. Characters are produced by applying an electric field to liquid crystal molecules and arranging them to act as light filters.
Lithium Battery A soft, silvery, highly reactive metallic element that is used in batteries where weight and cold weather conditions are concerns.
Local Area Augmentation System (LAAS) The implementation of ground-based DGPS to support aircraft landings in a local area (20-mile range).
Longitude The distance east or west of the prime meridian (measured in degrees). The prime meridian runs from the north to south pole through Greenwich, England.
Loxodrome Verbindingslijn tussen twee punten op aarde, die alle meridianen (lengtegraden) in een identieke hoek kruist. Op een landkaart met een Mercatorprojektie is dat een rechte lijn. Navigation met een loxodroom betekent reizen in altijd dezelfde richting (graden). Zie ook: orthodroome.
MDT - Mobile Data Terminal - Mobiles Datenterminal Ein Gerät, typischerweise in einem Fahrzeug eingebaut, welches einen kleinen Bildschirm, eine Tastatur oder eine andere Benutzerschnittstelle enthält und unterschiedliche Speicher- und Verarbeitungskapazität besitzt. Im Zeitalter der Garmin eTrex schwer vorstellbar.
MSAS Een manier om gps-stemen nauwkeuriger te maken. MSAS is de Japanse variant van WAAS.  link
Magnetic North Represents the direction of the north magnetic pole from the observer's position. The direction a compass points.
Magnetic Variation In navigation, at a given place and time, the horizontal angle (or difference) between true north and magnetic north. Magnetic variation is measured east or west of true north.
Map Display A graphic representation of a geographic area and its features.
MapSource Software van Garmin om routes te maken.  link
Mapdatum Zie: Datum.
Mean Sea Level The average level of the ocean's surface, as measured by the level halfway between mean high and low tide. Used as a standard in determining land elevation or sea depths.
Mercatorprojectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
MOB Man OverBoard. Een sneltoets op menige navi om bliksemsnel de positie vast te leggen als er iemand overboord is gevallen.
Mollweideprojectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
Monitor Stations - Monitorstationen Eine der weltweiten Gruppe von Stationen, die im GPS Kontrollsegment dazu dienen, die Satellitenuhren und Umlaufbahnenparameter zu verfolgen. Die von den Monitorstationen gesammelten Daten werden zu einer Hauptkontrollstation weitergeleitet. Hier werden Korrekturen errechnet, die von dort bei Bedarf an die Satelliten gesandt werden.
Multichannel Receiver - Mehrkanalempfänger Ein Empfänger, der mehrer unabhängige Kanäle enthält, von denen jeder das Signal eines Satelliten verarbeiten kann, damit die Position durch simultane Berechnungen mehrerer Pseuderanges durchgeführt werden können.
Multipath - Mehrwegeffekt Fehler die durch Interferenz hervorgerufen werden, die dadurch ntsteht, dass das Signal den Empfänger auf zwei unterschiedlichen Wegen erreicht hat. Meist wird dies durch die Reflektion des Signals an nahegelegenen Objekten (Häuser, Felsen) hervorgerufen, die Radiowellen reflektieren. Signale die einen längeren Weg durchlaufen erzeugen fälschlicherweise grösseren Pseudoranges und führen damit zu Positionsfehlern.
Multipath Error An error caused when a satellite signal reaches the GPS receiver antenna by more than one path. Usually caused by one or more paths being bounced or reflected. The TV equivalent of multipath is "ghosting."
Multiplexing Channel - Kanalmultiplexer Ein Empfängerkanal, der eine Serie von Signalen von unterschiedlichen Satelliten in schneller Folge abarbeitet.
Multiplexing Receiver A GPS receiver that switches at a very rapid rate between satellites being tracked. Typically, multiplexing receivers require more time for satellite acquisition and are not as accurate as parallel channel receivers. Multiplexing receivers are also more prone to lose a satellite fix in dense woods than parallel channel GPS receivers.
NAD-27 North American Datum 1927. Eén van de vele mapdatums. Zie: Datum.
NAD-83 North American Datum 1983. Eén van de vele mapdatums. Zie: Datum.
NAVD-88 North American Vertical Datum 1988.  wiki
NAVSTAR De eigenlijke naam voor het Amerikaanse GPS-systeem is NAVSTAR (Navigation System for Timing and Ranging).  link
NMEA (National Marine Electronics Association) A U.S. standards committee that defines data message structure, contents, and protocols to allow the GPS receiver to communicate with other pieces of electronic equipment aboard ships.
NMEA Standard A NMEA standard defines an electrical interface and data protocol for communications between marine instrumentation.
NMEA Als je over GPS leest dan zie je regelmatig de kreet NMEA voorbij komen in een betekenis als 'NMEA-Datauitwisseling'. NMEA betekent 'National Marine Electronics Association'. NMEA heeft een reeks standaarden voor datauitwisseling voor communicatie tussen verschillende electronische apparaten op schepen.  wiki
Nanosecond - Nanosekunde Eine Milliardstel Sekunde (0,000 000 001 s).
Nautical Mile A unit of length used in sea and air navigation, based on the length of one minute of arc of a great circle, especially an international and U.S. unit equal to 1,852 meters (about 6,076 feet).
Nauwkeurigheid Hoe nauwkeurig is de plaatsbepaling van een gps-stseem.  link
Navigation Message The message transmitted by each GPS satellite containing system time, clock correction parameters, ionospheric delay model parameters, and the satellite’s ephemeris data and health. The information is used to process GPS signals to give the user time, position, and velocity. Also known as the data message.
Navigation The act of determining the course or heading of movement. This movement could be for a plane, ship, automobile, person on foot, or any other similar means.
Noorden Wat is het noorden, waar is het noorden, het noorden ligt niet altijd in het noorden.  link
North Up Orientation Fixeert het scherm van de navi zodanig dat tijdens het rijden noord altijd boven is.  link
Northing De noord-zuid afstand tot een referentiepunt. Northings coördinaten worden in veel gridsystemen gebruikt, zoals UTM, OSGB en Maidenhead.
Observation - Beobachtung Die Zeitspanne in denen die GPS-Datenvon zwei oder mehr GPS-Empfängern gesammelt werden. Dies dient später bei der Landvermessung zu Korrekturrechnungen.
Orthodrome Kortste verbindingslijn tussen twee punten op aarde. Op een landkaart met een Mercatorprojektie is dat een gebogen lijn. Zie ook: loxodroom.
Orthografische azimutale projectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
Orthografische cilinderprojectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
P-Code The precise code of the GPS signal typically used only by the U.S. military. It is encrypted and reset every seven days to prevent use from unauthorized persons.
PDOP - Position Dilution of Precision - "Verdünnung" der Positionsgenauigkeit Eine einheitenlose Zahl, die den Zusammenhang zwischen den Fehlern der Empfängerposition und der Satellitenposition angibt. Dieser Fehler ist eine Funktion der Stellung der Satelliten zueinander deren Daten für die Bestimmung herangezogen werden. (siehe auch DOP). Geometrisch ist PDOP indirekt proportional zum Pyramidenvolumen, das sich dadurch ergibt, dass man Linien zwischen dem Empfänger und den vier beobachteten Satelliten zieht. Kleine Zahlenwerte wie "3" sind gute Werte für die Positionsgenauigkeit, während höhere Werte eine schlechtere Genauigkeit anzeigen. Kleine PDOP-Werte deuten darauf hin, dass die Satelliten weit voneinander entfernt stehen.
PDOP Mask - PDOP Maske Meist ein vom Benutzer einzugebendes oberes Limit, welche maximalen PDOP-Werte toleriert werden sollen. Wenn der PDOP-Wert einen vorher definierters Limit überschreitet werden keine GPS-Daten mehr ausgewertet bis der PDOP-Wert wieder unter den Grenzwert sinkt.
POI Point Of Interest. Een geografische locatie waarin verschillende gegevens kunnen worden opgeslagen.  link
POS Position. De huidige positie.
PRN Pseudorandom Noise. Eine Reihe von Einsen und Nullen, die wie Rauschen zufällig verteilt scheinen, jedoch exakt reproduziert werden können. Ihre wichtigste Eigenschaft ist ihr geringer Autokorrelationswert für alle Verzögerungen und Verschiebungen ausser bei exakter Übereinstimmung. Jeder GPS-Satellit hat eindeutige C/A und P Pseudozufalls-Codes.
PanTrack A Garmin-proprietary feature that allows the user to move the pointer and pan a track in either direction, then select a location along the track to start a TracBack® or GoTo, or to mark a waypoint.
Parallel Channel Receiver A continuous tracking receiver using multiple receiver circuits to track more than one satellite simultaneously.
Perigee - Perigee Der Punkt in einer Satellitenumlaufbahn mit der geringsten Entfernung zum Erdzentrum.
Perspectiefprojectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
Phase Lock - Phaseneinrastung Eine Technik bei der die Phase eines Oszillatorsignals so eingestellt wird, dass sie exakt der Phase eines Referenzsignals folgt. Der Empfänger vergleicht zunächst die Phasen zweier Signale und verwendet dann die resultierende Differenz dazu, die Oszillatorfrequenz der Referenz einzustellen. Diese Technik entfent Phasenverschiebungen wenn die beiden Signale dann verglichen werden.
Pierce point - Durchtrittspunkt Wird im Zusammenhang mit SBAS (WAAS/EGNOS) Systemen verwendet und bezeichnet den Punkt an dem die Signallinie zwischen Satellit und Empfänger die Ionosphäre durchkreuzt.
Pixel A single display element on an LCD screen. The more pixels, the higher the resolution and definition.
Point Positioning - Punktpositionierung Eine geographische Position, die von nur einem Empfänger errechnet wird.
Polyconische projectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
Polyederprojectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
Position Fix The GPS receiver's computed position coordinates.
Position Format The way in which the GPS receiver's position will be displayed on the screen. Commonly displayed as latitude/longitude in degrees and minutes, with options for degrees, minutes and seconds, degrees only, or one of several grid formats.
Position Positie. De lengte- en breedtegraad en de hoogte van een bepaald punt. Vaak wordt er ook een schatting van de fout bij aangegeven.
Post-Processed Differential GPS - Nachberechnetes Differential-GPS Wenn GPS-Daten zu einem späteren Zeitpunkt zur Differnezial-Korrektur nachberechnet werden, benötigt der stationäre und der bewegte Empfänger keinen Datenverbindung während der Messung. Jeder Empfänger zeichnet unabhängig Daten auf, die zu einem späteren Zeitpunkt mit Hilfe anderer Empängerdaten aus dem gleichen Beobachtungszeitraum korrigiert werden können. Während der Messung müssen bei allen Empfängern die gleichen Satelliten beobachtet werden.
Precise (or Protected) Code (P-Code) - Genauer (oder geschützter) Code Eine Sequenz von Pseudozufallsbinärcode auf der GPS-Trägerfrequenz die mit 10,23 MHz übermittlelt wird und sich jeweils nach 267 Tages wiederholt. Jedes ein-Wochen Code-Segment ist eindeutig einem Satelliten zugeordnet und wird jede Woche zurückgesetzt.
Precise Positioning Service (PPS) - Präziser Positionsbestimmungs-Service Die höchste erreichbare militärische dynamische Positionsbestimmungsgenauigkeit, die durch das GPS-System zur Verfügung gestellt wird. Dabei wird der auf zwei Frequenzen ausgestrahlte P-Code verwendet.
Prime Meridian The zero meridian, used as a reference line from which longitude east and west is measured. It passes through Greenwich, England.
Proportional error - Proportionaler Fehler Eine Methode die Positionsgenauigkeit auszudrücken. Er wird als Positionsfehler geteilt durch die Entfernung zum Ursprung des verwendeten Koordinatensystems ausgedrückt und in Teilen pro Million (ppm) angegeben.
Pseudo-Random Code The identifying signature signal transmitted by each GPS satellite and mirrored by the GPS receiver in order to separate and retrieve the signal from background noise.
Pseudolite (shortened form of pseudo-satellite) - Pseudo-lite (Kurz für Pseudo-Satellit) Ein Bodengebundenes Sender, der einen GPS-Satelliten nachahmt. Dies dient zu Verbesserung der Geometrischen Anordnung der Satelliten in einem begrenzten Bereich. Der Datenteil des Signals kann auch Differenzialkorrekturen enthalten die von den Empfängern zur Fehlerkorrektur verwendet werden können.
Pseudorange - Pseudobereich Eine Entfernungsmessung die auf der Korrelation eines von einem Satelliten ausgestrahlten Codes und eines lokal vom Empfänger erzeugten Codes beruht und nicht bezüglich Synchronisationsfehlern zwischen der Sender- und Empfängeruhr korrigiert ist.
Pseudorange The measured distance between the GPS receiver and the GPS satellite using uncorrected time comparisons from satellite-transmitted code and the local receiver's reference code.
Quadrifilar Helix Antenna A type of GPS antenna in which four spiraling elements form the receiving surface of the antenna. For GPS use, quadrifilar antennas are typically half-wavelength or quarter-wavelength size and encased in a plastic cylinder for durability.
Quaring-Type Channel - "Quadriereder Kanal" Ein GPS-Empfängerkanal, der das Empfangene Signal mit sich selbst multipliziert um eine zweite Oberschwingung des Trägersignals zu erhalten,welches die Codemodulation nicht enthält. Wird in "Codelosen" Empfängerkanälen verwendet.
RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) - Empfängereigene Integritätsprüfung Diese Funktion ermöglicht es modernen GPS-Empfängern fehlerhafte Satellitensignale zu erkennen und gegebenenfalls diese Satelliten aus der Positionsberechnung auszuschliessen.
RAIM Receiver Autonomous Integrity Monitoring; A GPS receiver system that would allow the receiver to detect incorrect signals being transmitted by the satellites by comparing solutions with different sets of satellites.
RINEX - Empfängerunabhängiges Datenaformat RINEX (Receiver INdependent EXchange format) ist eine Anzahl von Standardbefehlen und Formaten, die den Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen GPS Geräten und Nachverarbeitungssoftware erlaubt. Dieses Datenformat enthält Definitionen für Zeitangaben, Phasen und Bereiche.
RM Relative motion. De relatieve beweging van objecten ten opzichte van jezelf.
RNG Range. De afstand (in meters) van de huidige positie naar de bestemming.
ROT Rate of turn. De draaisnelheid in graden per tijdseenheid.
RS-232 A serial input/output standard that allows for compatibility between data communication equipment made by various manufacturers.
RTCM Zie: Radio Technical Commission for Maritime.
Radio Technical Commission for Maritime RTCM is een gestandaardiseerd format om gegevens over te dragen.  wiki
Radionavigation - Radionavigation Eine Methode zur Erlangung von Informationen, die zur Positionsbestimmung zur Navigation notwendig sind. Diese Methode arbeitet unter Zuhilfenahme der Ausbreitungseigenschaften von Radiosignalen. GPS ist eine Methode der Radionavigation.
Range - Bereich Ein fester Abstand zwischen zwei Punkten wie zwischen einem Start-Wegepunkt und einem End-Wegepunkt oder zwischen einem Satelliten und einem GPS-Empfänger.
Range Rate - Bereichsrate Die Änderungsrate des Bereichs zwischen einem Satelliten und einem Empfänger. Die Entfernung zwischen dem Satelliten und dem Empfänger ändert sich aufgrund der Bewegung des Satelliten und des Beobachters. Diese Änderungsrate wird durch Messung der Dopplerverschiebung der Frequenz des Trägersignals gemessen.
Real-Time Differential GPS - Echtzeit Differenzial GPS Ein Datenaufnahmeprozess, bei dem ein GPS-Empfänger in Echtzeit Korrekturdaten von einer anderen Quelle bekommt um die Effekte der SA (selective availability) und anderer Fehler zu herauszufiltern. Eine Methode um Korrekturdaten zu erhalten besteht darin einen GPS-Empfänger auf einer genau bekannten Position aufzustellen (Basisstation). Dieser Empfänger errechnet und sendet dann Korrektursignale über VHF oder Mobiltelefon aus. Der bewegte Empfänger muss mit einem Zusatzgerät zum Empfang der Korrekturdaten ausgestattet sein, damit die Daten in die aktuelle Positonsbestimmung mit einbezogen werden können. Andere Quellen für solche Korrekturen sind Satellitenbasierte Systeme wie OMNISTAR. (siehe auch WAAS und EGNOS)
Relative Navigation - Relative Navigation Eine der relativen Positionierung ähnliche Technik, jedoch können sich einer oder beide Punkte bewegen. Eine Datenverbindung dient dazu, Fehlerangaben zwischen den beiden sich bewegenden Fahrzeugen oder Flugzeugen zu übermitteln und die Positionsgenauigkeit zu verbessern.
Relative Positioning - Relative Positionsbestimmung Der Vorgang der Bestimmung der relativen Entfernung zwischen zwei Orten. Im Falle von GPS wird an jedem der beiden Orte ein Empfänger plaziert. Beide Empfänger machen simultane Messungen mit Hilfe der gleichen Serie von Satelliten während eines bestimmten Zeitraums. Diese Technik erlaubt es den Empfängern bestimmte Fehlerquellen zu eliminieren die für beide Empfänger gelten wie Uhrenfehler der Satelliten, Bahndatenfehler und Ausbreitungsverzögerungen.
Reliability Betrouwbaarheid. De waarschijnlijkheid dat een bepaalde functie onder bepaalde omstandigheden zonder problemen een tijd kan functioneren.
Robinsonprojectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
Route A group of waypoints entered into the GPS receiver in the sequence you desire to navigate them.
Rover - "Fahrzeug" Als Rover wird der mobile GPS Empfänger während einer relativen Messung zu einer Basisstation bezeichnet. Die Empfängerposition kann relativ zu einer oder mehreren Basisstationen angegeben werden.
SA Zie: Selective availability.
SNR (Signal to Noise Ratio) - Signal-Rausch Verhältnis Eine Messung des Signalinhalts relativ zum Rauschen des Signals. Das Signal-Rausch Verhältnis sollte so hoch wie möglich sein.
SOG See Speed Over Ground.
SONAR A system using transmitted and reflected underwater sound waves to detect and locate submerged objects or measure the distance to the floor of a body of water. This technology is used in Garmin fishfinders and sounder products.
Satellite Configuration - Satellitenkonfiguration Die Konstellation der Satellitenzu einem bestimmten Zeitpunkt aus der Sicht eines oder einer Gruppe von Benutzern.
Satellite Constellation - Satellitenkonstellation Die Anordnung einer Gruppe von Satelliten im Raum. Im Falle von GPS besteht die vollständig betriebsbereite Konstellation aus sechs Orbitalebenen, die jeweils vier Satelliten enthalten. Das GLONASS-System besitzt drei Orbitalebenen zu je acht Satelliten.
Satellite Elevation Mask - Satelliten Höhemaske Üblicherweise eine benutzerdefinierbarer Grenzwert, der festlegt wie hoch ein Satellit über dem Horizont stehen muss, damit der Empfänger dessen Daten zur Berechnung der Position heranzieht. Satelliten unterhalb dieser Maske werden zwar verfolgt, die Daten gehen jedoch nicht in die Berechnung ein, da die Daten horizontnaher Satelliten grössere atmosphärenbedingte Fehler aufweisen.
Schreiber, Dubbelprojectie van Eén van de vele kaart-projecties.  link
Search The Sky A message shown when a GPS receiver is gathering satellite almanac data. This data tells the GPS receiver where to look for each GPS satellite.
See-Thru® Technology A Garmin exclusive technology which allows the various Garmin fishfinders to hear both weak and strong signals simultaneously so as to identify fish returns under the toughest conditions: suspended in thermoclines or even hiding near structures.
Selective Availability SA. Een programma van het Amerikaans Department of Defense (DOD), dat de nauwkeurigheid en/of beschikbaarheid van het GPS signaal kan verminderen bij civiel gebruik. Deze mogelijkheid werd op 1 mei 2000 ingebruik genomen en tijdens de Golfoorlog inderdaad toegepast. Daarom heeft Europa Galileo ontworpen, om niet van Amerika afhankelijk te zijn.
Serial Communication The sequential transmission of the signal elements of a group representing a character or other entity of data. The characters are transmitted in a sequence over a single line, rather than simultaneously over two or more lines, as in parallel transmission. The sequential elements may be transmitted with or without interruption.
Sferoide Ellipsoïde = Sferoïde. In de geodesie een mathematische figuur die ontstaat als men een ellips om haar kortste as laat roteren.  wiki
Sinusoïdeprojectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
Space Segment The satellite portion of the complete GPS system.
Spacial decorrelation - Verlust des räumlichen Zusammenhangs Der Begriff wird in Zusammenhang mit Differenzial-GPS verwendet und bezeichnet die Verschlechterung der Korrektur durch das Differential-System mit zunehmender Entfernung des Benutzers zum DGPS-Sender (siehe auch unter EGNOS/WAAS).
Speed Over Ground (SOG) The actual speed the GPS unit is moving over the ground. This may differ from airspeed or nautical speed due to such things as head winds or sea conditions. For example, a plane that is going 120 knots into a 10-knot head wind will have a SOG of 110 knots.
Spherical Error Probable - SEP - Wahrscheinlicher Sphärischer Fehler Der Radius einer Kugel, innerhalb derer man sich mit 50 % Wahrscheinlichkeit befindet. SEP ist das dreidimensionale Analogon zu CEP (Circular Error Probable; Wahrscheinlicher Fehlerkreis)
Spread Spectrum - Streuspektrum Das empfangene GPS-Signal ist breitbandig und schwach (-160 dbW). Das L-Band Signal ist mit einem PRN code moduliert, um die Energie des Signals über eine größere Bandbreite auszudehnen als die der Signalinformationen. Das ermöglicht es, alle Satelliten eindeutig zu empfangen und man erhält eine gewisse Robustheit gegenüber Rauschen und Mehrwegeffekten.
Spread Spectrum The received GPS signal is wide bandwidth and low power. The L-band signal is modulated with a pseudo-random noise code to spread the signal energy over a much wider bandwidth than the signal information bandwidth. This provides the ability to receive all satellites unambiguously and to give some resistance to noise and multipath.
Standard Deviation Statistisch begrip. Een maat voor de spreiding van een variabele of van een verdeling.  wiki
Standard Positioning Service (SPS) - Standard Positionsbestimmungsdienst Die normale ziviel nutzbare Positionsbestimmungsgenauigkeit, die den C/A-Code auf einer Frequenz verwendet. Mit eingeschalteter selektiver Verfügbarkeit wurde garantiert, dass 95 % aller Messungen besser als 100 Meter Genauigkeit besitzen (2 drms).
Static Positioning - Statische Positionsbestimmung Ortsbestimmung durch einen stationären Empfänger. Dies erlaubt eine Reihe von Mittelungs und Differenzen-Berechnungen.
Statute Mile A unit of length equal to 5,280 feet or 1,760 yards (1,609 meters) used in the U.S. and some other English-speaking countries.
Stereografische azimutale projectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
Stereografische cilinderprojectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
Straight-Line Navigation The act of going from one waypoint to another in the most direct line and with no turns.
tCPA Time to CPA. De tijd tot het passeren van een object op CPA.
TM True motion. Ware beweging van objecten ten opzichte van jezelf.
TRK See Track.
TRN See Turn.
TTG Time required to get to the destination. Hetzelfde als ETE.
TTFF See Time To First Fix.
TRN Turn angle. Het verschil (in graden) tussen BRG en TRK. Het geeft aan hoever men afwijkt van de route.
Time To First Fix (TTFF) If you have not used your GPS unit for several months, the almanac data for the satellites may be out of date. The unit is capable of recollecting this information on its own, but the process can take several minutes. Time to First Fix (TTFF) is the time it takes a GPS receiver to find satellites after the user first turns it on (when the GPS receiver has lost memory or has been moved over 300 miles from its last location).
Tourguide Een geografische locatie waarin verschillende gegevens kunnen worden opgeslagen, o.a. mp3 files.  link
TracBack The proprietary Garmin feature which takes your current track log and converts it into a route to guide you back to a starting position.
Track (TRK) Your current direction of travel relative to a ground position (same as Course Over Ground).
Track Up Orientation Fixes the GPS receiver’s map display so the current track heading is at the top of the screen.
Transducer A device, much like a microphone, that converts input energy of one form into output energy of another. Fishfinders separate and enhance the information received from a transducer to show underwater objects.
Transversale Mercatorprojectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
Triangulation A method of determining the location of an unknown point, as in GPS navigation, by using the laws of plane trigonometry.
Troposphere De troposfeer is de onderste laag van de dampkring.  wiki
Tropospheric Correction Een correctie op het GPS signaal die fouten verbetert welke veroorzaakt zijn de troposfeer (onderste laag van de dampkring).
True North The direction of the north pole from your current position. Magnetic compasses indicate north differently due to the variation between true north and magnetic north. A GPS receiver can display headings referenced to true north or magnetic north.
Turn (TRN) The degrees which must be added to or subtracted from the current heading to reach the course to the intended waypoint.
Tweepunts-equidistante projectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
URA - user range accuracy siehe user range accuracy.
UTC See Coordinated Universal Time.
UTC Zie: Universal Time Coordinated.
UTM coördinaten Eén van de vele coördinaat-systemen.  link
UTM projectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
UTM See Universal Transverse Mercator.
Universal Time Coordinated UTC. Een internationaal gebruikte, zeer precieze en stabiele atoomklok. De UTC-tijd is direct gekoppeld aan de GPS-tijd.  wiki
Universal Transverse Mercator (UTM) A nearly worldwide coordinate projection system using north and east distance measurements from reference point(s). UTM is the primary coordinate system used on U.S. Geological Survey topographic maps.
Universele Transversale Mercatorprojectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
Uplink A transmission path by which radio or other signals are sent from the ground to an aircraft or a communications satellite.
User Interface Die Hardware und das Betriebssystem mit dessen Hilfe der Benutzer Prozeduren der Ausstattung (GPS Empfänger) ausführt und wodurch das Gerät dem Benutzer Informationen zur Verfügung stellt. Oder einfacher gesagt: Die Tasten und die Anzeige.
User Interface The way in which information is exchanged between the GPS receiver and the user. This takes place through the screen display and buttons on the unit.
User Range Accuracy - URA Der Anteil des Fehlers zur Bereichsbestimmung der durch eine einzelne Fehlerquelle zustande kommt (Offensichtliche Uhrenfehler und Ungenauigkeiten in der Bahnvoraussage). Diese werden in Bereichseinheiten umgewandelt, wobei davon ausgegangen wird, dass die Fehler von allen anderen Fehlerursachen unabhängig sind. Werte kleiner 10 sind gut.
User Segment Der Teil des gesamten GPS-Systems das die Empfängner der GPS-Signale umfasst.
User Segment Dies sind die GPS-Empfangsgeräte selbst.
User Segment The segment of the complete GPS system that includes the GPS receiver and operator.
VMG Velocity made good De werkelijke snelheid (in meters/seconde) waarmee men de bestemming nadert. Als men niet in een rechte lijn naar de bestemming beweegt, is de VMG lager dan de GS.
VOR VHF omnidirectional range station. Een zendstation voor nauwkeurige radionavigatie, een hulpmiddel voor de luchtvaart.
Velocity Made Good (VMG) The rate of closure to a destination based upon your current speed and course.
Viapunt Punt waarlangs een eigen-gemaakte route loopt.  link
WAAS Wide Area Augmentation System. Een manier om gps-sytemen nauwkeuriger te maken.  link
WGS-84 World Geodetic System 1984. Eén van de vele mapdatums. Zie: Datum.
WGS-84 World Geodetic System, 1984. The primary map datum used by GPS. Secondary datums are computed as differences from the WGS 84 standard.
Waterproof Most Garmin GPS units are waterproof in accordance with IEC 529 IP-x7. IEC 529 is a European system of test specification standards for classifying the degrees of protection provided by the enclosures of electrical equipment. An IP-x7 designation means the GPS case can withstand accidental immersion in one meter of water for up to 30 minutes. An IP-x8 designation is for continuous underwater use.
Wavelength The distance between points of corresponding phase of two consecutive cycles of a wave.
Waypoint Een geografische locatie waarin verschillende gegevens kunnen worden opgeslagen.  link
Waypoints Waypoints are locations or landmarks worth recording and storing in your GPS. These are locations you may later want to return to. They may be check points on a route or significant ground features. (e.g., camp, the truck, a fork in a trail, or a favorite fishing spot). Waypoints may be defined and stored in the unit manually by taking coordinates for the waypoint from a map or other reference. This can be done before ever leaving home. Or more usually, waypoints may be entered directly by taking a reading with the unit at the location itself, giving it a name, and then saving the point. Waypoints may also be put into the unit by referencing another waypoint already stored, giving the reference waypoint, and entering the distance and compass bearing to the new waypoint.
Wide Area Augmentation System (WAAS) A system of satellites and ground stations that provide GPS signal corrections for better position accuracy. A WAAS-capable receiver can give you a position accuracy of better than three meters, 95 percent of the time. (At this time, the system is still in the development stage and is not fully operational.) WAAS consists of approximately 25 ground reference stations positioned across the United States that monitor GPS satellite data. Two master stations, located on either coast, collect data from the reference stations and create a GPS correction message.
Winkel-tripelprojectie Eén van de vele kaart-projecties.  link
World Geodetic System Eén van de vele mapdatums.  wiki
XTE/XTK See Crosstrack Error.
Y code de versleutelde versie van de P-code. Deze code is alleen voor militaire doeleinden.  link
Y-Code The encrypted P-Code.
Zonne-elevatie Zie zonne-hoogte.
Zonne-hoogte De hoogte van de zon boven de horizon, gemeten in graden in de driehoek waarnemer - zon - horizon
Zonne-tijd De tijd op de plaatselijke zonnewijzer
Zulu Time Zeevaart en burger luchtvaart gebruiken de letter 'Z' (phonetisch 'Zulu') om aan te geven dat ze het over de Greenwich Mean Time hebben.

Laatste wijziging: 28 maart 2017. Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina