Afstand tot de horizon     kim   einder

De horizon is de denkbeeldige lijn tot waar men het aardoppervlak kan zien. Het is de lijn waar het aardoppervlak en de lucht elkaar lijken te raken. De afstand tot de horizon is natuurlijk afhankelijk van hoe hoog de waarnemer zich boven het aardoppervlak bevindt. De afstand tot de horizon bereken je met de stelling van Pythagoras.

Uit te rekenen m.b.v. de volgende formule:  d = de wortel uit [(2xRxh) + (hxh)].
d = de afstand die je kunt kijken;
h = de hoogte van je ogen (bv. 1.75 m boven het aardoppervlak);
R = de straal van de aarde (6371 kilometer)
Resultaat:  d = de wortel van [(2 x 6371000 x 1,75) + (1,75 x 1,75)] = 4722 meter = 4.7 kilometer.
"Do the math" voor andere waarnemingshoogten.

Hoogte van de waarnemer (m) Aftand tot de horizon (km)
1.75 (ooghoogte) 4.7
7.00 (zolderraam) 9.4
100 (domtoren) 35.7
367 (Vaalserberg) 68.4
4.811 (Mont Blanc) 248
10.000 (verkeersvliegtuig) 357

Laatste wijziging: 13 juli 2014. Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina