Titulatuur voor artsen

Altijd als ik zie dat de aanhef of ondertekening van een arts 'Dr.' is, dan vraag ik 'waarop bent u gepromoveerd?'.
Meestal blijft het dan een 1-2 seconden stil, en dan is het antwoord 'ik ben niet gepromoveerd'.

De titel 'Dr.' betekent in Nederland (!) dat iemand afgestudeerd is én gepromoveerd.
In artikel 435 van het Wetboek van Strafrecht wordt gesteld dat het onterecht voeren van een titel een
geldboete van de tweede categorie (maximaal 4050 euro) kan opleveren.

Het beroep 'arts' (of een specialisatie als huisarts, dermatoloog, orthopeed, etc) is een beschermd beroep
(artikel 3 van de Wet BIG) en mag dus niet onbevoegd gebruikt worden.

De juiste aanhef, ondertekening voor een arts in Nederland is:
De   >Heer/Mevrouw<   >Prof./Dr./Drs.*<   >J. Jansen<   >Msc.*<,   >(huis)arts (welke specialisatie dan ook)<.
* Een universitair afgestudeerde mag volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek in plaats van de mastergraad (Msc.) nog steeds de oude titulatuur (Drs.) bezigen.

N.B. Prof., Dr. en Drs. zijn titels en onbevoegd gebruik is strafbaar.
Msc. is een graad en onbevoegd gebruik is (in Nederland) niet strafbaar (merkwaardig, maar het is zo).
Dit neemt niet weg dat degene die onrechtmatig een graad voert met als doel zich onbevoegd
uit te geven als arts via een civielrechtelijke procedure aansprakelijk gesteld kan worden.

Artsen zijn onverschillig, onzorgvuldig, onachtzaam in het voeren van de titel Dr.
"Ach dat doen veel collega's". Dat is zo, maar het is wettelijk verboden als je niet gepromoveerd bent.

Lees meer.


  Einde van de pagina