homeGenealogie   stamboomonderzoek, Ahnenforschung, généalogie, ancestor search

inleiding

privacy bescherming

AVG

vragen

Copyright ©

Boneschansker

Clason

Cruijff

Derksen

Derksen 1

Derksen 2

Donker / Doncker

Forbes Wels

Geesthuijsen

Gelmers

Gesthuysen

Gritter / Grutter

Grootings

Harms

Hek, van 't

Hulshoff

Kaes

Keultjes

Klitsie

Langeveld(t)

Leenders, van

Leeuw, de

Meulen, van der

Munnik

Pietersen

Polman

Porsche

Raue

Robat

Sieswerda

Speek

Speek, Brabant

Speek, Estonia

Speek, USA

Speek, Zwolle

Sportel

Timmer

Wels

Wijlhuizen

Wouters

aldfaer - myheritage

archief bezoek

archieven

basis info en advies

franse kalender

heraldiek

kalenders

literatuurlijst

overleden buitenland

persoonskaart -lijst

persoon zoeken

pro-gen

woordenboek

Copyright ©

  Alle stambomen op deze website zijn voor een groot deel gebaseerd op gegevens uit openbare bronnen (bv. burgerlijke stand, kerkregisters, mensenlinq, online-begraafplaatsen, online-familieberichten). Publicatie daarvan is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met behulp van die openbare gegevens kan iedereen met heel veel tijd (vele uren per week, vele tientallen weken, vele jaren) een (deel van een) stamboom maken zoals op deze site gepresenteerd is.
Op die openbare gegevens is dus geen Copyright ©.

Maar de stambomen op deze site zijn op veel meer gebaseerd dan die openbare gegevens. Een belangrijke bron zijn de meer dan 2.300 persoonskaarten en -lijsten (à €4.63 per stuk) van het Centraal Bureau voor Genealogie, die alle betrekking hebben op gegevens na het jaar 1900. Bovendien zijn de stambomen aangevuld met gegevens, anecdotes en verhalen uit niet openbare bronnen, voornamelijk uit honderden persoonlijke contacten.
Op die familie-overleveringen ligt dus wel Copyright ©.
Overname is alleen toegestaan na overleg/toestemming vooraf en met een bronvermelding. Bij misbruik wordt aangifte gedaan.

  All the familytrees on this website are largely based on data from public sources*. Using these public information, anyone with a lot of time (many hours a week, many tens of weeks, many years) and money (hundreds of person cards) can make a familytree as presented on this site. A familytree based on only public information is not Copyright ©.

But the familytrees on this site are much more than only public data. There are supplemented with a lot of data, anecdotes and stories from non-public sources mainly from hundreds of personal contacts. That's why there is Copyright © on integral copy-paste (of parts) of the pedigrees. A copy is only allowed after permission in advance and with full source statement (formulated by me).
Abuse will be reported.

Laatste wijziging: 11 januari 2020 Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina