De Duitstalige handleiding voor de Karmann Colorado H en Karmann Colorado S, versie 09-2002 is afkomstig van de homepage van Karmann Duitsland. De onderstaande vertaling ervan in het Nederlands is geheel en uitsluitend voor eigen gebruik gemaakt in augustus 2014.
Doe met deze handleiding wat u wilt, behalve ver-commercialiseren. Handig om deze pagina en bijbehorende foto's op de laptop/tablet in de camper te hebben; even om vragen en ik stuur het u toe. De vertaler is niet aansprakelijk voor de eventuele fouten in de vertaling.

De (Engelstalige) handleiding van de Colorado 550, Colorado 600, Colorado 650, Colorado 660, Colorado 625, Colorado 655 TI, Colorado 665 TI, Colorado 675 TI heb ik ook nog ergens liggen.

 

 

Inhoudsopgave

Overzicht uitrusting
Colorado H binnen 1-1
  buiten 1-3
Colorado S binnen 1-5
  buiten 1-7

Voor u gaat rijden
Tips voor in gebruikname 2-1
Checklijst voor de verkeersveiligheid 2-3

Deuren en ramen
Sleutel 3-1
Slot van de toegangsdeur 3-1
Sloten voor de bagageruimten buiten 3-2
Instap 3-2
Uitklap-raam 3-3
Verduistering- en insectenrollo 3-4
Dakluiken 3-5

Woon-uitrusting
Colorado H tafel zitgroep 4-1
  veiligheidsgordel achterin 4-1
  slapen 4-2
  alkoof 4-2
Colorado S tafel zitgroep 4-3
  veiligheidsgordel achterin 4-3
  slapen 4-4
  alkoof 4-4
Kasten 4-5

Gas-systeem
Gas 5-1
Verwarming en warm water 5-3
Kooktoestel 5-6
Koelkast 5-8

Elektrisch-systeem
Controle-paneel 6-1
Automatische zekering 230V 6-2
EVS-lader en accu 6-2
Zekering startaccu 6-3
Halogeenlampen 6-4

Water en afvalstoffen
Schoonwater 7-1
Spoelbak met één-hendel-kraan 7-3
Wasbak met douchekop 7-4
Toilet 7-4
Faecaliën-tank 7-6
Afvalwater 7-7

Accessoires
Bagagerek 8-1
Dakladder 8-1
Boordgereedschap 8-1

Onderhoud
Binnen 9-1
Buiten 9-2

Aanwijzingen voor gebruik
Winter 10-1
Stalling 10-2

Fouten zoeken en oplossen 11-1

Technische gegevens
Gewichten 12-1
Afmetingen 12-2
Wonen 12-3
Verbruiks-waarden 12-4

Index 13-1

 

Overzicht Uitrusting Colorado H   binnenkant

Binnen

1-1

 

Overzicht Uitrusting Colorado H   binnenkant

Binnen

  Elektrisch systeem Blz.
1.  EVS-lader 6-2
1a  Huishoudaccu 6-2
2.  Controlepaneel 6-1
3.  230 Volt 6-2
  Gas systeem  
4.  Sluit-ventielen 5-2
  Water en afvalstoffen  
5.  Schoonwater-tank 7-1
6.  Gasflessen 5-1
7.  Afvalwater-tank 7-7
8.  Afvalwater-tank legen 7-7
9.  Combi verwarming / warm water 5-4
10.  Truma-ventiel 5-4
11.  Waterpomp 7-2

  Woongedeelte Blz.
12.  Zitgroep 4-2
13.  Tafel 4-1
14.  Slaapplaatsen 4-2
15.  Kledingkast 4-5
16.  Keuken met kookplaat 5-6
16.  Keuken met spoelbak 7-3
16.  Keuken met koelkast 5-8
  Sanitair  
17.  Toilet 7-4
18.  Wasbak 7-4
19.  Douchen 7-4

Deze opsomming geeft een eerste overzicht over de belangrijkste onderdelen in uw camper. Meer informatie vindt u in de desbetreffende hoofdstukken.

1-2

 

Overzicht Uitrusting Colorado H   buitenkant

Buiten

   1. Vuldop diesel

   2. Deur voor faecaliën-tank (blz. 7-6)

   3. Leegloop afvalwater-tank (blz. 7-7)

   4. Ontluchting voor verwarming

   5. Vulopening voor schoonwater (blz. 7-1)

   6. Leegloop schoonwater-tank (blz. 7-2)

   7. Gas-kast (blz. 5-1)

1-3

 

Overzicht Uitrusting Colorado H   buitenkant

Buiten

   8. Aansluiting 230 Volt (blz. 6-2)

   9. Ontluchtings-openingen koelkast (blz. 5-8, 10-1)

1-4

 

Overzicht Uitrusting Colorado S   binnenkant

Binnen

1-5

 

Overzicht Uitrusting Colorado S   binnenkant

Binnen

  Elektrisch systeem Blz.
1.  EVS-lader 6-2
1a  Huishoudaccu 6-2
2.  Controlepaneel 6-1
3.  230 Volt 6-2
  Gas systeem  
4.  Sluit-ventielen 5-2
  Water en afvalstoffen  
5.  Truma-ventiel 5-4
6.  Schoonwater-tank 7-1
7.  Afvalwater-tank 7-7
8.  Afvalwater-tank legen 7-7
9.  Gasflessen 5-1
10.  Combi verwarming / warm water 5-3
11.  Waterpomp 7-2

  Woongedeelte Blz.
12.  Zitgroep 4-1
13.  Tafel 4-3
14.  Slaapplaatsen 4-4
15.  Kledingkast 4-5
16.  Bergruimte -
17.  Keuken met kookplaat 5-6
17.  Keuken met spoelbak 7-3
17.  Keuken met koelkast 5-8
  Sanitair  
18.  Toilet 7-4
19.  Wasbak 7-4
20.  Douchen 7-4

Deze opsomming geeft een eerste overzicht over de belangrijkste onderdelen in uw camper. Meer informatie vindt u in de desbetreffende hoofdstukken.

1-6

 

Overzicht Uitrusting Colorado S   buitenkant

Buiten

   1. Vulopening voor diesel

   2. Vulopening voor schoonwater (blz. 7-1)

   3. Leegloop-ventiel voor schoonwater (blz. 7-2)

   4. Ontluchting kachel

   5. Deur voor faecaliën-tank (blz. 7-6)

1-7

 

Overzicht Uitrusting Colorado S   buitenkant

Buiten

   6. Ontluchting koelkast (blz. 7-6, 10-1)

   7. Leegloop afvalwater-tank (blz. 7-7)

   8. Aansluiting 230 Volt (blz. 6-2)

   9. Gaskast (blz. 5-1)

1-8

 

Voor u gaat rijden

Tips voor gebruik

Ga de allereerste keer niet meteen op een grote verre reis. Eerst maar eens maximaal 100 km van huis. Rij langzaam en voorzichtig. Houd u aan de inrij-voorschriften.

Afmetingen
Uw camper is waarschijnlijk een ongewoon groot voertuig. Wen daarom langzaam aan de specifieke afmetingen (blz. 12-2).

Wees voorzichtig bij
inritten, bruggen, tunnels en viaducten, parkeergaragess, uitstekende takken, overkapping van benzinepompen, enz.

lnstrumenten
Maak uzelf vertrouwd met de verschillende instrumenten. Naast de meegeleverde handleidingen over de basis-auto en de opbouw zijn er nog uitvoeringe beschrijvingen aanwezig voor:
- koelkast
- verwarming / boiler
- kookplaat
- toilet
- EVS-lader
- waterpomp

Ofschoon u natuurlijk bij de aflevering van de camper de functies van alle apparaten uitgelegd hebt gekregen, is het verstandig de handleidingen van alle apparaten nog een keer door te lezen. Hierin staan veel aanwijzingen betreffende storingen, onderhoud, enz.

Aanhanger
Let er bij het koppelen van een aanhanger zorgvuldig op dat de voorgeschreven kogeldruk niet wordt overschreden. Let bij het trekken van een aanhanger, onafhankelijk hoe groot die is, op de wettelijke voorschriften.

Belading
Door het beladen van de camper mag het wettelijke toegestane maximum gewicht niet worden overschreden. Bedenk a.u.b. dat de inbouw van extra accessoires het gewicht van de mogelijke belading kan beperken. Houdt bij het beladen ook rekening met het gewicht van de bestuurder en de passagiers. Verkeerde bandenspanning en een te hoge belading kan leiden tot een klapband. Controleer in de autopapieren de toegestane as-belasting.

2-1

 

Voor u gaat rijden

Tips voor gebruik

De juiste belading
Bij de juiste belading van de camper moet het zwaartepunt zo dicht mogelijk bij de bodem zijn. Zware voorwerpen moeten daarom zo laag mogelijk worden opgeslagen. Let ook op een gelijkmatige verdeling tussen links en rechts. Ook uw bagage in de bovenkasten mag niet kunnen verschuiven. Ook de bagagedrager mag niet worden overladen (max. 60 kg) evenals de daklast (150 kg). Zet fietsen stevig vast op de bagagedrager en controleer dat vastzetten nog een keer na een half uur rijden.

Dringend advies: laat de camper met alle belading en passagiers een keer wegen voor de reis begint.

Achteruitkijk-spiegel
Aan beide kanten van de camper zijn grote achteruitkijk-spiegels aanwezig. Voor de allereerste rit moeten die spiegels worden afgesteld.

Reizen en overnachten
Over het algemeen (anno 2002) is het in Duitsland toegestaan op parkeerplaatsen te overnachten, vaak maximaal één nacht. Er mag in dat geval door het buiten plaatsen van stoelen / tafel niet de indruk worden gewekt dat er gekampeerd wordt. In vakbladen, boeken en internet kunt u informatie vinden over camper-vriendelijke gemeente, loosplekken, enz. In het buitenland kunnen dergelijke plaatsen anders geregeld zijn.

Stel u voor het begin van de reis op de hoog te van:

 • benodigde papieren
 • wettelijke regels voor maximum toegestane snelheden en inhaalverboden
 • de buiten-aansluiting 230 Volt
 • overnachtings mogelijkheden

Bij de ADAC is informatie beschikbaar over overnachtings plaatsen anders dan campings, over snelheidsbeperkingen voor het land van uw bestemming.

2-2

 

Voor u gaat rijden

Checklijst voor verkeersveiligheid

Opdat uw camper steeds voldoet aan de veilgheidsvoorschriften behoort u enkele punten te controleren voor elke rit. Meer aanwijzingen daarvoor vindt u in deze handleiding:

 • instap-trapje inklappen (let op controlelamp)
 • alle buitenluiken sluiten en vergrendelen
 • toegangsdeur sluiten en vergrendelen
 • ramen sluiten en vergrendelen
 • dakluiken sluiten
 • laden en kasten sluiten
 • deur badkamer sluiten
 • deur koelkast vergrendelen
 • tv antenne (indien aanwezig) inklappen
 • alle bagage controleren op voldoende bevestiging
 • losliggende voorwerpen opbergen
 • kraan op gasfles afsluiten

 • gasventielen afsluiten
 • 's winters het dak vrijmaken van sneeuw en ijs
 • check voltage van start- en huishoudaccu (blz. 6-1, 5/6), zeker 's winters

Controleer de volgende punten volgens de aanwijzingen in de handleiding van de basis-auto:

 • bandenspanning
 • verlichting
 • richtingaanwijzers
 • olie
 • koelvloeistof
 • remvloeistof

Vooral wanneer u nog weinig ervaring hebt in het reizen met een camper moet u zich er van bewust zijn dat uw camper vanwege het onderstel een kleine vrachtauto is. Daarom is er meer dan gebruikelijk voorzichtigheid nodig:

 • de achterkant steekt ver uit achter de achteras
 • de achterkant zwenk in een bocht verder naar links/rechts dan u denkt
 • let er bij steile opritten en drempels op dat de achterkant op de grond kan komen
 • vermijd als het even kan plotseling remmen
 • passagiers moeten in de veiligheidsgordel zitten en mogen hun plaats niet verlaten
 • vervoer passagiers alleen op zitplaatsen waar veiligheidsgordels aanwezig zijn
 • controleer na elke pauze of de instap-trap wel ingeklapt is

2-3

 

Deuren en ramen

Sleutel

Sleutel A is voor contactslot, bestuurders- en bijrijdersdeur, dieseltank.
Sleutel B is voor toegangsdeur, buiten-luiken, vuldop schoonwater-tank, faecaliën-tank.
Tip afhankelijk van de uitvoering kunnen meer sleutels aanwezig zijn (bv. voor topbox).

Let op.  Controleer voor elk vertrek of de toegangsdeur wel gesloten en vergrendeld is.

Slot toegangsdeur

Toegangsdeur ontgrendelen en openen
Sleutel in het slot steken en rechtsom draaien totdat het slot ontgrendelt. Sleutel terugdraaien naar uitgangspositie en eruit halen. Deur licht naar binnen duwen, handgreep naar boven kantelen en dan de deur open doen. Probeer de deur gelijktijdig van buiten en binnen te openen.

Toegangsdeur sluiten en vergrendelen
Sluit de toegangsdeur. Steek de sleutel in het slot en draai de sleutel linksom totdat het slot vergrendelt. Sleutel terugdraaien naar uitgangspositie en eruit halen.

 

Bedien de toegangsdeur van binnenuit altijd met handgreep A, niet m.b.v. de hordeur. Om de toegangsdeur van binnenuit te openen draait u handgreep A tegen de klok in (linksom).
Om de toegangsdeur te vergrendelen draait u handgreep A rechtsom.
De toegangsdeur is uitgerust met een separate hordeur. Door het verschuiven van de bedekking aan handgreep B wordt de hordeur van de toegangsdeur los gemaakt. Om de hordeur zijn werking goed te laten doen behoort die bedekking bij geopende toegangsdeur gesloten te blijven.

3-1

 

Deuren en ramen

Sloten van de buiten-luiken

De buiten-luiken zijn met identieke sloten uitgerust.

Buitenluik openen
Sleutel in het slot steken en rechtsom draaien totdat het slot ontgrendelt. Sleutel in de uitgangspositie terugdraaien en eruit halen. Luik open door aan de handgreep te trekken.

Buitenluik sluiten
Sleutel in het slot steken en linksom draaien totdat het slot vergrendelt. Sleutel in de uitgangspositie terugdraaien en eruit halen.

 

Let op.  Controleer voor het vertrek van elke rit of de buiten-luiken gesloten en vergrendeld zijn.

Instappen

Elektrisch bediend trapje
D.m.v. een schakelaar binnenin de camper kan het trapje uit- en ingeklapt worden.

Let op.  Let er op dat de trap tijdens het rijden altijd ingeklapt is.
Op contact brandt er een controlelamp op het dashboard als de trap is uitgeklapt.

3-2

 

Deuren en ramen

Uitklap-ramen

Ramen openen en sluiten
Om de ramen open te zetten dient u de sluit-haken te ontgrendelen door op de knop te drukken en dan de sluit-haak te draaien. De sluithalen aan de zijkant van het raam moeten in gesloten toestand verticaal staan, die aan de onderzijde van het raam moeten in gesloten toestand horizontaal staan. Het raam is nu te openen en kan in verschillende positie worden vastgezet. Om het raam te sluiten dient u het raam iets verder te openen en dan te laten zaken.

Tip
Om beschadigingen te vermijden moeten de ramen tijdens het rijden altijd gesloten zijn. Let op de aanwijzingen voor onderhoud van de camper (blz. 9-1). Bij extreme luchtvochtigheid kan er condens tussen de dubbele ramen komen; die gaat bij droger weer vanzelf weer weg.

3-3

 

Deuren en ramen

Verduistering- en insectenrollo

Alle uitklap-ramen zijn voorzien van een verduisterings- en insectenrollo. De afbeelding toont beide rollo's in half-gesloten toestand. Beide rollo's kunnen samen of afzonderlijk naar boven of onderen worden geschoven.

De verduisterings-rollo
Om de verduisteringsrollo te activeren schuif hem van onderen naar boven. De rollo kan in verschillende posities worden vastgezet.

De insecten-rollo
Om de insectenrollo te activeren schuif hem van boven naar beneden. De handgreep van de rollo wordt in de handgreep van de verduisterings-rollo gehaakt en laat zich samen met de verduisterings-rollo in verschillende posities vastzetten.

Let op.  Voordat u de verbinding tussen de insecten-rollo en de verduisterings-rollo losmaakt dient u eerst de verduisterings-rollo geheel naar boven te schuiven. Dit om een ongecontroleerd omhoog schieten van de insecten-rollo te voorkomen. Tijdens het rijden mag geen van beide rollo's gesloten zijn.

3-4

 

Deuren en ramen

Mini HEKI dakluik

Open en sluiten
Om het Mini-HEKI-dakluik te openen dient u eerst op knop A te drukken om te beugel te ontgrendelen. Door het verschuiven van beugel B laat het dakraam zich in drie positie stellen. In de middenste postitie kan het dakraam met schuif C worden vergrendeld.
Als het raam is gesloten (tijdens het rijden en in rust) dient de beugel achter knop A vergrendeld te zijn.

Bediening van verduistering- en insecten-rollo
Het Mini-HEKI-dakluik beschikt over een verduisterings- en een insectenrollo. Om te verduisteren pakt u de handgreep van de rollo en schuif die in tegenovergestelde richting tegen de insecten-rollo aan. Nu kunnen verduisterings- en insectenrollo naar wens in elke positie worden geschoven.

Om de rollo's te openen verschuif de gecombineerde handvaten in de richting van de verduistering. Maak met één hand de verbinding tussen de twee handvaten los door op de kantel-knop D te drukken en schuif met de andere hand de rollo terug (niet ongecontroleerd loslaten).

Tips voor veiligheid:

 • niet bovenop het acrylglas van het mini-HEKI dakluik gaan staan
 • mini-HEKI voor het begin van elke rit geheel sluiten en vergrendelen
 • camper niet verlaten bij geopend mini-HEKI dakluik (risico van inbraak en kans op inregenen)
 • niet openen bij regen en veel wind
 • voor het openen eerst verontreinigingen als sneeuw en ijs verwijderen
 • geen scherpe en/of bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken

Let op.  Bij sterke zonne-instraling mag de verduisterings-rollo slechts voor 2/3 gesloten worden, omdat er door warmtestuwing kunststofdelen beschadigd kunnen worden.
Tijdens het rijden mogen er geen rollo's gesloten zijn.

3-5

 

Deuren en ramen

Hef- kanteldak HEKI 3

Open en sluiten van de ruit
Bij het openen m.b.v. de draai-slinger slechts zover openen totdat er weerstand voelbaar is. Het raam staat dan open onder een hoek van ca. 70°C. Bij het sluiten m.b.v. de draai-slinger nog 2-3 omwentelingen verder draaien nadat het raam gesloten is, op die manier wordt de HEKI volledig vergrendeld. Controleer de vergrendeling door te proberen het dak-luik met de hand open te duwen.

Bediening van de rollo's
Sluiten: sluitgreep (zonder klapmechanisme) in de handgreep vastpakken, naar de andere kant schuiven en vastzetten in de sluitgreep met klapmechanisme.
Openen: inelkaar gehaakte handgrepen met één hand schuiven in de verduisterings positie. Klapmechanisme losdrukken en met de andere hand de andere rollo terugschuiven (niet ongecontroleerd loslaten).
Positioneren: inelkaar gehaakte rollo's kunnen in elke gewenste positie worden geschoven.

Let op.  Bij sterke zonne-instraling mag de verduisterings-rollo slechts voor 2/3 gesloten worden, omdat er door warmtestuwing kunststofdelen beschadigd kunnen worden.
Tijdens het rijden mogen er geen rollo's gesloten zijn.

Veiligheids tips:

 • niet bovenop het acrylglas van het HEKI dakluik gaan staan
 • HEKI hef- kanteldaki voor het begin van elke rit geheel sluiten en vergrendelen
 • camper niet verlaten bij geopend HEKI hef- kanteldak (risico van inbraak en kans op inregenen)
 • niet openen bij regen en veel wind
 • voor het openen eerst verontreinigingen als sneeuw en ijs verwijderen
 • geen scherpe en/of bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken

3-6

 

Woon-uitrusting Colorado H

Tafel in de achter-zitgroep

Hoogte tafelblad verstellen
Draai de kartelschroef aan de tafelpoot los en druk krachtig de tafelpoot naar beneden of naar boven (de tafelpoot is excentrisch gelagerd). Houd het tafelblad in de gewenste hoogte en draai de kartelschroef weer vast. Let er a.u.b. op dat bij het vastdraaien van de kartelschoef dat de vertanden netjes past.

 

Het tafelblad moet tijdens het slapen steunen op de inklapbare tafelpoten A. Na het inklappen van de tafelpoten A brengt de gasdruk-veer in de tafelpoot het tafelblad automatisch in de uitgangshoogte terug.

Tafelblad demonteren
Na het losdraaien van schroef B (onder het tafelblad) is de tafel te draaien en geheel van de tafelpoot af te nemen.

Veiligheidsgordel achterin

De veiligheidsgordels in de zitgroep-achter zijn bevestigd in een rail aan de zijwand onder de kussens.

Tip
Op elke zijbank kunnen maximaal twee paar veiligheidsgordels worden geïnstalleerd.

4-1

 

Woon-uitrusting Colorado H

Slapen in uw Karmann camper

Ombouwen rondzit naar bed
Ontgrendel de tafelpoten A (blz. 4-1) aan de onderkant van het tafelblad door ze naar rechts te trekken en uit te klappen. Laat het tafelblad zakken (blz. 4-1) tot het niveau van de zitbank.

Slapen in uw Karmann camper

De zitkussens (S1, S2) van de zijbanken worden op het tafelblad geplaatst. Met de rugleuningen (R1, R2) van de zitbank worden de open plekken opgevuld. Ombouwen van bed naar zitbank gebeurt in omgekeerde richting.

Alkoof

Alkoof-trap
Het bed in de alkoof is bereikbaar m.b.v. de trap.

Kindveiligheid in de alkoof
De bescherming tegen het naar beneden vallen van een kind bevindt zich onder de matras van de alkoof. Die bescherming wordt aan weerskanten in de aanwezige houder B gehangen.

Tip
De trap moet tijdens het rijden gezekerd zijn m.b.v. de gordels. Deze gordels bevinden zich in de alkoof aan de binnenkant van het gordijn.

4-2

 

Woon-uitrusting Colorado S

Tafel in de zitgroep

Tafelblad laten zakken
Til de tafel aan de voorkant een klein eindje op. Trek de tafelpoot naar onderen en klap hem naar achteren. Til dan de tafel uit de geleidingsrail aan de wand en leg het tafelblad op de rand van de zitbanken.

Om de tafel in de uitgangspositie terug te brengen volg de montage in omgekeerde richting.

Tafel in de zitgroep

Let op.  Controleer of het tafelblad op de juiste manier in de geleidingsrail ligt. Bij juiste montage is de rode controle-knop te zien.

Veiligheidsgordels in de zitgroep

De zitgroep is af-fabriek met twee paar automatische driepunts veiligheidsgordel uitgerust op de bank in rijrichting. Meer veiligheidsgordels kunnen tegen meerprijs worden gemonteerd.

Tip
Na aflevering ingebouwde veiligheidsgordels mogen alleen worden gemonteerd aan de daarvoor aanwezige bevestigingspunten. Op elke zitbank kunnen maximaal twee paar veiligheidsgordels geïnstalleerd worden. De inbouw van veiligheidsgordels moet gebeuren door een terzake kundige vakman.

4-3

 

Woon-uitrusting Colorado S

Slapen in uw Karmann camper

Ombouw van zitten naar slapen
Laat het tafelblad zakken (blz. 4-3).

Maak de rugkussens (R1, R2) los en verwijder ze. Trek de zitkussens (S1, S2) naar voren. Klap de wandkussens (W1, W2) naar beneden. In de alkoof ligt een kussen A, leg dat in de ontstane ruimte aan de zijwand. Vul met de rugkussens de overblijvende ruimten op het tafelblad.

Slapen in uw Karmann camper

Voor de ombouw van slapen naar zitten volg dan de omgekeerde weg.

Alkoof

Alkoof-trap
Het bed in de alkoof is bereikbaar m.b.v. de trap.

Kindveiligheid in de alkoof
De bescherming tegen het naar beneden vallen van een kind bevindt zich onder de matras van de alkoof. Die bescherming wordt aan weerskanten in de aanwezige houder B gehangen.

Tip
De trap moet tijdens het rijden gezekerd zijn m.b.v. de gordels. Deze gordels bevinden zich in de alkoof aan de binnenkant van het gordijn.

4-4

 

Woon-uitrusting

Kasten

Duw-blokkeer sluiting
Alle boven- en onderkasten zijn uitgerust met duw-blokkeer sluitingen. Die sluitingen verhinderen het zelfstandig opengaan tijdens het rijden.

Sluiten
Om te kastdeuren en schuifladen te vergrendelen moeten ze worden gesloten en daarna vergrendeld door de knop in te drukken. Let er op dat de knop ingedrukt blijft, dan is de deur vergrendeld.

Openen
Om de kastdeuren en schuifladen te openen dient u de vergrendelknop in te drukken. De knop komt dan naar buiten. De deuren en laden kunnen dan worden geopend.

Let op.  Controleer voor elke rit of alle deuren en laden gesloten en vergrendeld zijn. Klem de in de kasten en laden opgeslagen voorwerpen zodanig dat die niet kunnen schuiven om op die manier beschadigingen te voorkomen.

4-5

 

Gas-installatie

Gas-aansluitingen

Gas-kast
Bij de Colorado H bevindt de gas-kast zich aan de bestuurderskant achteraan, bij de Colorado S aan de bestuurderskant in het midden. De gas-kast in uw Karmann-Camper is d.m.v. een buitendeur toegankelijk. In de gas-kast kunnen twee (2) gasflessen worden geplaatst van elk 11 kg. Elke gasfles moet met een veiligheidsriem worden vastgezet. De drukregelaar moet zodanig aan de gasfles worden bevestigd (linkse draad) dat op de aansluitende slang geen spanning staat of een knik aanwezig is.

Als er gas nodig is dan moet de kraan bovenop de fles worden opengedraaid. Als er een fles leeg is dan moet handmatig de andere fles worden aangesloten. Op wens, en tegen meerprijs, is een Triomatic-ventiel leverbaar, die het omschakelen van de ene (lege) fles naar de andere (volle) automatisch regelt.

Let op.  Lees bij storing ook de handleiding(en) van de verschillende leveranciers. Meer veiligheids aanwijzingen vindt u op de volgende bladzijde.

Advies
De gasflessen behoren niet tot de standaard uitrusting van de camper. De in de handel verkrijgbare rode gasflessen kunt u alleen bij uw plaatselijke gas-handelaar laten vullen. De in de handel verkrijgbare grijze gasflessen kunt u overal in Europa laten vullen of wisselen. Bij de camper behoort een gas-certificaat aanwezig te zijn. Bij het vullen of wisselen kan daarnaar worden gevraagd.

5-1

 

Gas-installatie

Gas-aansluitingen

Verdeling van het gas
De gas-verdeling bevindt zich in de kledingkast (Colorado H) of onder de koelkast (Colorado S). Iedere gas-verbruiker heeft daar zijn eigen ventiel, dat de gastoevoer opent of sluit. Op de ventiel is een plaatje aanwezig om te verduidelijken waar het ventiel voor is.

A = verwarming
B = koelkast
C = kookplaat
Bij verticaal ingebouwde ventielen (zie foto) zijn de ventielen geopend bij horizontale stand. Bij horizontaal ingebouwde ventielen zijn de ventielen geopend in verticale stand. Verschillende gas-apparaten zijn dubbel gezekerd zodat er niets gebeuren kan. Maar lees ook hier de bijgeleverde handleidingen. Als u de camper enkele dagen niet gebruikt is het verstandig de gasflessen te sluiten.

De volgende veiligheidsaanwijzingen moeten worden gevolgd:

 • Aan de gasinstallatie mogen geen veranderingen worden aangebracht.
 • De gasinstallatie mag niet worden aangesloten op een externe gas-voorziening (bv. stadsverwarming)
 • Elke keer na het losmaken van schroefbevestigingen in de gas-installatie, én elke twee jaar moet uit veiligheidsverwegingen een dichtheid- en functietest door een daartoe bevoegde vakman worden uitgevoerd.

 • Alle gas-apparaten kunnen het hele jaar op propaan werken; butaan is onder 4°C niet meer gasvormig!
 • De gasslang tussen de drukregelaar en de gas-apparaten moet regelmatig gecontroleerd worden. Als de slang poreus is, of hij lekt dan moet hij onmiddellijk worden vervangen.
 • De nieuwe slang moet voldoen aan de normen zoals die op de oude slang zijn aangegeven.
 • De ontluchting van de gast-kast mag nooit afgesloten worden (modder, sneeuw, poetslap), opdat gas kan ontsnappen in het geval van lekkage.
 • Controleer regelmatig of de ontluchting van de gas-kast wel open is!

5-2

 

Gas-installatie

Verwarming en warmwater-voorziening

De Truma-verwarming van uw Karmann-Camper is aanvullend met een geïntegreerde boiler uitgerust, die de badkamer en de keuken van warm water voorziet. Het combi-apparaat bevindt zich onder de kledingkast. Het bedieningspaneel is aangebracht boven de toegangsdeur van de camper. Door middel van een circulatie-ventilator wordt de verwarmde lucht verspreid in het woon-gedeelte van uw camper.

In zomer-modus ("Oben 40/60°") (verwarmen van de boiler zonder de camper te verwarmen) wordt het benodigde water verwarmd op het laagste niveau van de brander. Na het bereiken van de ingestelde watertemperatuur wordt de brander uitgeschakeld. Het gele lampje (E) gaat uit.

In winter-modus ("Unten 1/2") detecteert de gas-installatie d.m.v. de thermostaat automatisch het benodigde niveau van de brander.

Na het bereiken van de gewenste temperatuur:

 • wordt in de stand "Unten 1" de verwarming uitgeschakeld, ongeacht de watertemperatuur; als de boiler is gevuld dan wordt het water daarin automatisch mee verwarmd
 • wordt in de stand "Unten 2" de verwarming uitgeschakeld en de inhoud van de boiler met het laagste brander-niveau verwarmd tot 60°C

Besturingseenheid en werking

A = Draaiknop voor kamertemperatuur. Bij ingeschakeld gas-installatie moet het groene controlelampje (B) branden. Brandt dat lampje niet dan zekering III op het controle-paneel (blz. 6-1) controleren.

C = Draaischakelaar met vijf posities:

 • Oben = boiler (zomerstand, temperatuur 60°C)
 • Oben = boiler (zomerstand, temperatuur 40°C)
 • Mitte = gas-installatie uitgeschakeld
 • Unten 1 = verwarming + boiler (winterstand zonder warm water voor boiler)
 • Unten 2 = verwarming + boiler (winterstand met boiler op 60°C)

D = De rode controlelamp "Storing" geeft aan dat er een storing is in de gas- of stroomvoorziening. Raadpleeg dan de fouten-tabel (blz. 11-2) of lees de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het gas-steem.

5-3

 

Gas-installatie

Verwarming en warmwater-voorziening

E = De gele controlelamp "Opwarmfase Boiler" brandt tijdens het opwarmen van de boiler. Na het bereiken van de ingestelde water- of luchttemperatuur dooft die lamp.

In gebruik nemen van de verwarming van de boiler:

 1. Op het controle-paneel (blz. 6-1): stroom inschakelen
 2. Hoofdventiel op de gasfles en sluitventiel (blz. 5-2) openen
 3. Op draaiknop A (blz. 5-3): gewenste temperatuur instellen
 4. Op draaiknop C (blz. 5-3): gewenste modus instellen

Gas-installatie uitschakelen:

 1. Draaischakelaar C in middelste stand (nul) zetten
 2. Boiler leeg maken
 3. Langer stilstaan: gasventielen sluiten

Advies:
Lees ook de bijgeleverde originele handleiding.

Veiligheids- / Leegloopventiel met vorstbescherming
Het veiligheids- / leegloopventiel is op de grond vlak bij de boiler geplaatst. Bij uitgetrokken knop is het ventiel gesloten. Knop indrukken om de boiler leeg te laten lopen.

Advies
Het ventiel functioneert alleen als er voedings-stroom is. Als de huishoudaccu afgekoppeld is, of leeg, dan opent het ventiel en loopt de boiler leeg. Bij temperaturen onder 3°C opent zich het ventiel en loopt de boiler leeg om vorstschade aan het apparaat te voorkomen.

Besturingseenheid en werking

Als de temperatuur tijdens het kamperen een keer onder de grenswaarde (3°C) komt, schakel dan op de kamerthermostaat (bkz. 5-3) de zomer modus in ("Oben") en sluit het veiligheidsventiel handmatig door de knop naar boven te trekken. Het ventiel sluit zichzelf vanaf een omgevingstemperatuur van 8°C.

Boiler vullen

 1. Knop op veiligheidsventiel naar boven trekken. Bij temperaturen onder 8°C eerst de verwarming inschakelen, opdat het veiligheidsventiel zichzelf niet opent.
 2. Op controlepaneel: waterpomp inschakelen (blz. 6-1).
 3. Eénknops-kraan in de badkamer en/of de keuken op "warm" zetten en zo lang open laten staan tot er een sterke straal water uit komt.

Advies
Let op bij het vullen van de boiler, dat de aftapkraan voor de verswater-leidingen (blz. 7-2) gesloten is.

5-4

 

Gas-installatie

Verwarming en warmwater-voorziening

Boiler leeg maken:

 1. waterpomp uitschakelen (blz. 6-1, schakelaar 4)
 2. kranen in de keuken en de badkamer open draaien en zet ze in de middenstand (tussen warm en koud)
 3. knop van het veiligheidsventiel indrukken (blz. 5-4,)

Algemene aanwijzingen:

 • controleer a.u.b. of het leegloop-ventiel van de boiler niet geblokkeerd is (sneeuw, modder), anders loopt de boiler niet leeg.
 • gebruik het warme water uit de boiler niet als drinkwater.
 • ontkalken van de boiler is mogelijk met schoonmaakazijn; daarna de boiler met schoon water doorspoelen.
 • om te ontsmetten adviseert de fabrikant "Certisil-Argento".

Veiligheids aanwijzingen:
Verander de gas-installatie niet. Reparatie en onderhoud moet door een vakman worden uitgevoerd.

 • elke twee jaar is een controle door een terzake kundige vakman (TÜV, DEKRA, DVFG) verplicht; u bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze termijn.
 • de gas-installatie niet inschakelen tijdens het vullen van de brandstoftank noch in gesloten ruimtes.
 • de uitlaatopeningen voor de warme lucht mogen niet door bagage geblokkeerd worden.
 • de standaard ventilatieopeningen van de camper mogen niet worden dicht gemaakt.

Voor nog meer aanwijzingen raadpleeg de bijgeleverde handleiding van de leverancier.

Let op.  De schoorsteen van de kachel mag niet door deuren of deksels geblokkeerd zijn, en moet vrij zijn van modder en sneeuw.

5-5

 

Gas-installatie

Gas-komfoor

Het gas-komfoor heeft een afdekplaat van veiligheidsglas. Om schade aan de glasplaat te voorkomen gebruik het gas-komfoor nooit met de glasplaat neer geklapt. Sluit de glasplaat voor elke rit.

Gas-komfoor in gebruik nemen
Voor u begint met koken moet eerst het hoofdventiel op de gasfles (blz. 5-1) en het veiligheidsventiel (blz. 5-2) worden geopend.
Om te gaan koken moet de glasplaat omhoog staan.

 • Om een gaspit aan te steken moet de knop van de gewenste gaspit naar links gedraaid worden (grote vlam) en moet dan worden ingedrukt.
 • Het uitstromende gas moet aan de zijkant van de gaspit worden aangestoken.
 • Als de gaspit brandt dan de draaiknop van die gaspit nog ca. 10 seconden ingedrukt houden, om de gas-zekering te overbruggen. Als de draaiknop te vroeg wordt los gelaten dan dooft de gaspit, maar kan meteen weer worden aangestoken.

 • Als de vlam van de gaspit blijft branden na het loslaten van de knop, kan de vlam met de draaiknop gereguleerd worden.
    - symbool "grote vlam": hard branden
    - symbool "kleine vlam": zacht branden

Stoppen met koken

 • Draaiknop van de gaspit helemaal naar rechts draaien (0-positie).
 • Afsluitventiel (blz. 5-1) sluiten.

Algemene tips

 • Pannen in het midden boven de gaspit zetten.
 • Alleen pannen gebruiken van max. 16-20cm diameter, zonder gewelfde bodem.
 • Alleen pannen gebruiken die geschikt zijn voor gas-verwarming.
 • Laat de vlammen niet over de rand van de pan komen.
 • Hete pannen altijd op minimaal 2 cm afstand van de glasplaat houden.

5-6

 

Gas-installatie

Gas-komfoor

 • Zet geen brandbare dingen in de buurt van het gas-komfoor als die in gebruik is.
 • Zet tijdens het koken het dakluik open om zuurstofgebrek te voorkomen.
 • Olie en vet niet over-verhitten vanwege brandgevaar.
 • Handgrepen van pannen niet buiten de rand van de kookplaat laten uitsteken, opdat er niks van de kookplaat kan worden afgestoten.
 • Laat het gas-komfoor nooit zonder toezicht achter, zeker als er kinderen aan boord zijn.
 • Het gas-komfoor mag niet voor verwarming van de woonruimte gebruikt worden.
 • Als de camper langere tijd niet gebruikt wordt, in ieder geval voor elke rit: alle gas-ventielen sluiten.

leeg

leeg

5-7

 

Gas-installatie

Koelkast

De koelkast kan werken op 230 Volt of 12 Volt of gas. De keuze van de energiebron, evenals de mate van koelen, wordt via bedienings-knoppen geregeld.

 1. schakelaar voor de energiebron (van boven naar beneden: uit, 230V, 12V, gas)
 2. thermostaat, linksom minimaal koelen, rechtsom maximaal koelen
 3. weergave "automatische ontsteking".

Koelkast op gas

 • Open het afsluitventiel op de gasfles (blz. 5-1) en ook het afsluitventiel binnen in de camper (blz. 5-2).
 • Zet knop A (energiebron) op stand 'gas'
 • Draaiknop B indrukken, in de hoogste stand draaien en ingedrukt houden (gastoevoer openen)
 • Het aansteken gebeurt automatisch. Het knipperen van lamp C en een tikkend geluid wil zeggen dat het gas wordt aangestoken. Na succesvolle ontsteking hoor je dat getik niet meer en lamp C is uit.
 • Draaiknop B nog 10-15 seconden ingedrukt houden
 • Om de koelkast geheel uit te schakelen moet knop A (energiebron) op stand '0' worden gezet.

Koelkast op 230 Volt

 • Zet knop A (energiebron) op stand met de 230V stekker.

Koelkast op 12 Volt

 • Zet knop A (energiebron) op stand met de accu.
 • Koelen op 12 Volt is alleen mogelijk tijdens het rijden, anders is de huishoudaccu te snel ontladen.

Vergrendelen van de deur

 • Om het ongewenst openen van de deur tijdens het rijden te vermijden, is de deur voorzien van twee (2) vergrendelingen (pijl). De afbeelding toont de deur in onvergrendelde toestand. Om te vergrendelen schuif de grendel naar links. In het geval de koelkast langere tijd buiten gebruik is kan de deur op een kier worden gezet en in die stand vergrendeld worden om schimmelvorming te voorkomen.
 • Bij een naar rechts openende deur zitten de vergrendelingen rechts, bij een naar links openende deur zitten ze links.

5-8

 

Gas-installatie

Koelkast

Temperatuur-regeling

 • Het duurt enige uren voordat een lege koelkast zijn bedrijfstemperatuur bereikt heeft. Volbeladen duurt het minstens 24 uur.
 • Bij 230 Volt regel je de temperatuur met draaiknop B. Na het bereiken van de bedrijfstemperatuur kan knop B in een middenstand worden teruggezet.
 • Bij 12 Volt is geen temperatuur-regeling mogelijk.
 • Bij gas: zie 230 Volt.

Algemene tips

 • Vul de koelkast zo mogelijk met voorgekoelde levensmiddelen.
 • Zet de koelkast een dag voor in gebruikname aan, dan wordt de bedrijfstemperatuur bereikt.
 • Bewaar levensmiddelen en drankjes uitsluitend in gesloten verpakkingen, want damp bevordert de ijsafzetting
 • Samengepropt papier tussen de inhoud van de koelkast verhindert geklapper.

Tips om de koelkast schoon te maken zijn te vinden bij de onderhouds-tips op blz. 9-2.

Lees de bijgevoegde handleiding van de leverancier voor meer details.

5-9

 

Elektrische-installatie

Controle-Paneel

Het controle-paneel bevindt zich binnenin, boven de ingangsdeur van de camper. Het regelt alle bedienings- en bewakingsonderdelen van de 12 Volt stroomvoorziening en geeft altijd informatie over de toestand van de start- en huishoudaccu, de tank met vers water, de tank met afvalwater, de laadtoestand, enz.

1. - 12 Volt stekkerdoos

2/3. - Niveau vers water en afvalwater
Door het omzetten van schakelaar 3 kan naar keuze het niveau van de tank met vers water (schakelaar 3 naar links) of het niveau van de tank met afvalwater (schakelaar 3 naar rechts) worden bekeken.

4. - Hoofdschakelaar waterpomp
Na het inschakelen van de 12 Volt hoofdschakelaar (9) wordt d.m.v. schakelaar 4 de waterpomp aan gezet.

5/6. - Weergave laadtoestand start- en huishoudaccu
Geeft, naar keuze d.m.v. schakelaar 6, de laadtoestand van de accu van de auto (schakelaar 6 naar links) en de huishoudaccu (schakelaar 6 naar rechts).

7. - Controlelamp voor lader
Als de camper op 230 Volt is aangesloten dan brandt deze lamp totdat de accu (onbekend start- of huishoudaccu) geheel geladen is.

8. - Automatische zekeringen
***   =   koelkast
I   =   verwarming
II   =   niet in gebruik
III   =   12 Volt (boiler, waterpomp, elektrische ontsteking koelkast, 12 Volt stekkerdoos op controle-paneel)
IV   =   verlichting van ?, verlichting badkamer, verlichting alkoof
V   =   verlichting zitgroep, verlichting kook gedeelte

9. - Hoofdschakelaar
Voor het uitschakelen van de hele 12 Volt installatie in de camper (behalve koelkast en verwarming afvalwater). Deze schakelaar moet veiligheidshalve elke keer bij het verlaten van de camper op "0" worden gezet.

10. - Schakelaar voor verwarming tank afvalwater
Als het controlelampje van deze schakelaar brandt dan wordt de afvalwater-tank verwarmd. Die elektrische verwarming is thermostaat gestuurd, onafhankelijk van hoofdschakelaar 9.

6-1

 

Elektrische-installatie

Zekering 230 Volt

Zekert de 230 Volt voeding (Colorado H blz. 1-1/2; Colorado S blz. 1-5/6).
Schakelaar in bovenste stand: stroomkring gesloten.
Schakelaar in onderste stand: storing.
Raadpleeg bij storing de handleiding.

Let op.  Overtuig u er steeds van dat de buitenaansluiting een voltage heeft van 220-230 Volt en extern voorzien is van een FI-veiligheidsschakelaar.

Calira EVS-lader en accu

De EVS-lader bevindt zich onder de ziting van de bijrijder. De EVS-lader is ook geschikt om gel-accu's te laden.

Bij draaiende motor worden start- en huishoudaccu d.m.v. de lader parallel geladen. Als de motor wordt afgezet zorgt het accu-scheidings-relais ervoor dat start- en huishoudaccu worden gescheiden. Bij aansluiting aan extern 230 Volt wordt altijd de huishoudaccu opgeladen. Het koelkast-relais zorgt er voor dat na het afzetten van de motor de koelkast wordt gescheiden van de huishoudaccu.

De 12 Volt voedingsspanning is alleen aanweizig tijdens het rijden. Daarmee wordt voorkomen dat tijdens stilstand de koelkast de huishoudaccu leeg trekt.

Huishoudaccu
De huishoudaccu wordt d.m.v. het EVS-laadapparaat geladen. Als er geen externe 230 Volt is aangesloten dan moet er op worden gelet dat de huishoudaccu niet wordt diepontladen. Diepontladen zorgt voor blijvende schade aan de huishoudaccu en de accu kan daarna niet meer zijn volle capaciteit leveren. Controleer daarom regelmatig de optische diepontlading weergave in de controlepaneel (blz. 6-1, nr.5). Het voltage mag niet in het rode gebied komen (≤10 Volt). Als de camper langere tijd niet wordt gebruikt, let dan op 'stille / verborgen' verbruikers (bv. de radio). Volg de aanwijzingen voor wintergebruik zoals weergegevgen op blz. 10-1 en 10-2.

Let op.  Één diepontlading kan al tot blijvende schade aan de huishoudaccu leiden.

6-2

 

Elektrische-installatie

Zekering startaccu

De startaccu in de motorruimte is gezekerd d.m.v. een smelzekering om overbelasting te voorkomen door te zware verbruikers (bv. koelkast, andere 12 Volt verbruikers), Mocht de huishoudaccu tijdens het rijden niet worden bijgeladen, controleer dan ook deze smeltzekering en vervang die indien nodig.

leeg

leeg

6-3

 

Elektrische-installatie

Halogeen lampen

Halogeen inbouw-spots
De halogeen spots zijn met halogeenlampen van verschillende sterkte uitgerust.

 • Eerst de halogeenspots uitschakelen (liever de hoofdschakelaar uitzetten), dan pas spots vervangen.
 • Het glas van de lamp wordt door een klemring vastgehouden. Druk die klemring met een kleine schroevendraaier zover samen totdat de klemring uit de rand geschoven kan worden.
 • Trek nu de halogeen lamp uit de fitting.
 • De inbouw is in omgekeerde richting als hierboven aangegeven.

Verlichting in de alkoof

 • Eerst de halogeenspot(s) uitschakelen (liever de hoofdschakelaar uitzetten), dan pas spots vervangen.
 • Trek de kop van de zwanenhals af en haal de halogeenlamp uit zijn fitting.
 • De inbouw is in omgeleerde richting als hierboven aangegeven.

Let op.  De lamp in de alkoof niet tegen het plafond aan laten rusten. De veilige afstand naar alle voorwerpen (plafond, beddegoed) is minimaal 10 cm. Let op dat hitte-stuwingen worden voorkomen als er kastdeuren openstaan binnen het bereik van een halogeenspot. Te lange inwerking van de hitte van een halogeenspot kan leiden tot verkleuring van het oppervlak van bv. kastdeuren.

Tips
Raak het glasoppervlak van nieuwe te monteren halogeenlampen niet met blote vingers aan, want achterblijvende vingerafdrukken bekorten de levenduur van de lamp aanzienlijk.

Sterkte van de aanwezige halogeenlampen
 Inbouwlampen:   12V / 10W
 Opbouwlampen:   12V / 10W
 Lamp in kledingkast:   12V / 5W
 Lamp in alkoof:   12V / 10W

6-4

 

Water en afvalstoffen

Vers water

Let op.  Als de schoonwater-tank door ondeskundigen wordt gevuld, let er dan op dat de opening van de schoonwater-tank niet verwisseld wordt met die van de dieseltank.

De schoonwater verzorging in uw Karmann-camper gaat via de ingebouwde schoonwater-tank. Een elektrische waterpomp pompt het water naar de gewenste plaatsen in keuken en badkamer.

Vuldop schoonwater
De schoonwater-tank wordt gevuld via de afsluitbare vuldop aan de bestuurderskant van de camper. Voor het vullen alle kranen en afvoerventielen sluiten.

Schoonwater-tank
De schoonwater-tank bevindt zich onder de linker bank (rijrichting) in de zitgroep achter (Colorado H), respectievelijk onder de achterste bank van de zitgroep (Colorado S). Het actuele niveau in de schoonwater-tank kan in het controlepaneel worden afgelezen (blz. 6-1, 2/3). Om de schoonwater-tank te reinigen moet de tank eerst worden leeg gemaakt, daarna het deksel bovenop de tank los draaien.

Tip
De pomp voor het schoonwater wordt automatisch door een drukschakelaar in werking gezet. Door het drukverschil wat ontstaat bij het water ontnemen aan de tank schakelt de pomp in. Schakel daarom bij een bijna lege schoonwater-tank de waterpomp uit op het controlepaneel (blz. 6-1, schakelaar 4) om droogloop van de waterpomp te voorkomen.

Let op.  Gebruik voor het reinigen van de schoonwater-tank geen huis-tuin-en-keuken reinigingsmiddelen, maar gebruik ontsmettingsmiddelen uit de vakhandel. Lees dan zorgvuldig de handleiding van dat middel.

7-1

 

Water en afvalstoffen

Vers water

Leegloop-kraan schoonwater-tank
De leegloop-kraan voor de schoonwater-tank bevindt zich aan de bestuurderskant onder de bodem van de opbouw (Colorado S), respectievelijk in de buiten-bergruimte aan de bestuurderszijde (Colorado H).

Waterpomp voor schoonwater
De Colorado heeft een pomp die voor de nodige druk in het schoonwater-systeem zorgt. De pomp bevindt zich in de Colorado H in de bergruimte aan de bestuurderszijde, in de Colorado S onder de kledingkast. Het filter A moet minimaal 1x per jaar in stromend vers water worden schoon gemaakt. Voor het reinigen van het filter eerst het gehele water-systeem leeg maken.

Water-systeem leeg maken

 • Schoonwater-tank leeg maken zoals hiervoor is beschreven.
 • Open alle kranen en zet ze in de middenstand (tussen warm en koud in) opdat al het water in de leidingen er uit gaat. Waterpomp niet langer dan ca. 20 seconden droog laten lopen. Schakel daarna de waterpomp uit en maak de leidingen los voor en na de waterpomp (inlaat: twee-vleugelige draaiverbinding, uitlaat: rvs klem)
 • Let op Leg een doek onder de pomp en schakel de pomp even in om de pomp leeg te maken.
 • De buizen in rusttoestand niet aan de pomp aansluiten (het staat er echt, w.s. bedoeld in winterstalling)
 • Om schade te voorkomen moeten alle kranen geopend blijven (blz. 10-2) (w.s. bedoeld in winterstalling)

Tips

 • Gebruik alleen schoon leidingwater voor het vullen van de schoonwater-tank.
 • Voor er water uit de kranen kan komen, moet eerst op het controlepaneel de waterpomp worden ingeschakeld (blz. 6-1, schakelaar 4).
 • Zet de pomp nooit aan als de schoonwater-tank leeg is, omdat dit de waterpomp kan beschadigen.
 • Omdat stilstaand water in de schoonwater-tank en in de leidingen na verloop van tijd gaat stinken, dient u voor in gebruikname alle leiding met vers water door te spoelen. Open daartoe alle kranen en zet ze in de middenstand (tussen warm en koud).
 • Tijdens het gebruik van de camper is het water-systeem goed beschermd tegen vorst. Als de camper in (winter)stalling gaat waarbij geen verwarming is, dan moet het hele water-systeem worden leeg gemaakt (zie blz. 10-2).

7-2

 

Water en afvalstoffen

Spoelbak met één-handvat-mengkraan

De spoelbak van uw Karmann-camper is voorzien van een mengkraan met één handvat en van een afdekkap. Die afdekkap vergroot het 'werk' oppervlak aanzienlijk. De mengkraan laat zich als een gewone kraan zoals thuis bedienen. Controleer wel eerst even of er water in de schoonwater-tank aanwezig is (controlepaneel blz. 6-1, 2/3) en of de waterpomp is ingeschakeld (blz. 6-1, schakelaar 4). Tips voor onderhoud van de spoelbak vindt u op bladzijde 9-2.

leeg

leeg

7-3

 

Water en afvalstoffen

Wastafel met douche

De wastafel van uw Karmann-Camper is uitgerust met een één handvat mengkraan ter regeling van de hoeveelheid warm en koud water en er is een douchekop aanwezig met een slang eraan.
Neem om te douchen de douchekop uit de houder en bevestig die aan de houder aan de wand. De waterstraal laat zich veranderen door aan de douchekop te draaien.
De lengte van de douche-slang is zodanig dat de douchekop door het raam van de badkamer naar buiten kan om als buiten-douche te dienen.

Tips

 • De waterpomp mag niet droog lopen, omdat daardoor de pomp beschadigd wordt. Controleer daarom voor het douchen of er genoeg water in de schoonwater-tank aanwezig is (blz. 6-1, 2/3)
 • Controleer voor het douchen het niveau van de afvalwater-tank (blz. 6-1, 2/3), om overlopen van die tank te vermijden.

Tips voor onderhoud van de badkamer vindt u op bladzijde 9-2.

Toilet

Om ruimte te winnen in de badkamer is het toilet draaibaar. Het toilet is voorzien van een uitneembare faecaliën-tank en van een elektrische waterspoeling.
Het spoelwater voor het toilet wordt uit de schoonwater-tank gehaald.

7-4

 

Water en afvalstoffen

Toilet

Voor de eerste in gebruikname, en elke keer na het legen, moet de faecaliën-tank gevuld worden met speciale sanitair-chemicaliën.

Haal daarvoor de faecaliën-tank er uit (zie volgende pagina) en zet hem rechtop op de grond. Draai de uitstroomopening naar boven en draai de sluitdop er af. Doseer de sanitair-chemicaliën volgens voorschrift op de fles en voeg zoveel water toe dat de bodem van de tank bedekt is. Giet de sanitair-chemicaliën niet direct in de wc-pot.

Houd u zich bij de dosering van de sanitair-chemicaliën zorgvuldig aan de aanwijzingen van de fabrikant. Vermijd in ieder geval een overdosering omdat dit de bacteriën-cultuur van de openbare schoonwater-recycling kan beschadigen.

Sluit de tank af en schuif hem in de houder terug. Als er water aanwezig is in de schoonwater-tank dan is het toilet weer gebruiksklaar.

Spoeling en niveau van de tank
De spoeling van het toilet wordt in werking gezet door op knop A te drukken. Er spoelt water zolang de knop wordt ingedrukt.
Voor het gebruiken van het toilet moet even de spoeling worden gebruikt om een beetje water in de wc-pot te laten lopen.
Draai na het gebruik de schuif C onder de toiletpot tegen de klok in om de schuif te openen en spoel dan door. Sluit daarna de schuif.

Het afvalwater van het toilet wordt opgevangen in de faecaliën-tank die 17 liter inhoud heeft.

De faecaliën-tank moet worden geleegd als weergavelamp B oplicht. De tank is dan gevuld met ca. 15 liter. De resterende capaciteit is dan genoeg voor ongeveer 5 toilet bezoeken.

Tips

 • Gebruik origineel Thetford wcpapier of een ander merk papier wat snel oplost, om het mechaniek van de faecaliën-tank niet te beïnvloeden.
 • Reinig de sanitair-inrichting alleen met veel water en een spoelmiddel als toevoeging. Gebruik in geen geval azijn of reinigers op alcohol basis.

7-5

 

Water en afvalstoffen

Faecaliën-tank

De faecaliën-tank is toegankelijk buiten de camper aan de bestuurderszijde.

 • Om de tank te legen moet die uit de camper gehaald worden. Druk daartoe de gele klem C omhoog en trek dan de tank naar buiten. De schuif op de tank sluit automatisch.
 • Houd de tank verticaal als u de tank naar een toilet of een afvalstation draagt.

 • Zet de faecaliën-tank rechtop neer, draai de leegloop-hals F naar boven en draai de sluiting eraf.
 • Om de tank leeg te gieten til hem op aan de handgrepen D en E.
 • Druk bij het leeggieten net zolang op de ontluchtingsknop G totdat de tank geheel leeg is.

Tips

 • Druk de ontluchtingsknop pas dan in als de leegloop-hals naar onderen is gericht.
 • Reinig de faecaliën-tank van binnen en buiten na het leeg maken.
 • Vul de faecaliën-tank met water en een sanitair-vloeistof zoals op de voorgaande bladzijde is aangegeven.
 • Het sluitdeksel er weer opschroeven en de leegloop-hals weer terug draaien
 • Dan de tank in de camper terug schuiven totdat de gele klem C weer omhoog komt en dan buitendeur sluiten en vergrendelen.

De faecaliën-tank mag alleen worden leeg gemaakt in speciaal daarvoor ingerichtte stations.

Tip
Meer informatie vindt u in de meegeleverde handleiding van de fabrikant van uw toilet.

7-6

 

Water en afvalstoffen

Afvalwater-tank

Hoe vol de afvalwater-tank is, is af te lezen op het controlepaneel (blz. 6-1, 2/3). Controleer of het leegloop-ventiel van de afvalwater-tank wel gesloten is alvorens u afvalwater in de tank laat lopen.

Leegloop-ventiel
Het leegloop-ventiel van de afvalwater-tank wordt geopend m.b.v. een kabel. Bij de Colorado H bevindt zich die bediening in de bagageruimte te bereiken buiten de camper aan de bestuurderskant. Bij de Colorado S is die bediening naast de 'Aufbaustufe'.

Maak de afvalwater-tank alleen leeg op daartoe bestemde plaatsen. Is zo'n plaats niet te vinden, verzamel dan het afvalwater in jerrycans en leeg die later in een officieel afvalwater-systeem.

Let op.  Bij vorstgevaar en uitgeschakelde verwarming moet de afvalwater-tank absoluut worden geleegd.

7-7

 

Accessoires

Bagagerek

Fietsdrager

Aan de achterkant van de camper is een fietsdrager aanwezig.

 • Ter montage worden de bevestigingspunten van de drager eenvoudigweg in de ronde uitsparingen van de geleiders ingevoerd en in de gewenste positie geschoven
 • Daarna worden de bevestigings schroeven aangedraaid.

Let op:  Houdt rekening met de draagkracht van het bagagerek: maximaal 60 kg.

Dakladder

Als de dakladder wordt gebruikt dan wordt het onderste deel eenvoudig naar beneden geklapt. Buiten gebruik moet de ladder natuurlijk altijd ingeklapt zijn en vergrendeld. Bijvoorbeeld met een fietsslot kunt u de dakladder extra zekeren.

Let op.  Omdat de krik voor de Volkswagen Transporter bus niet kan worden gebruikt voor de Karmann camper, is die krik vervangen. Deze speciale krik mag niet onder de gebruikelijk steunpunten worden gezet, slechts alleen onder de punten voor een hefbrug en garagekrik (zie handleiding onderstel).

Het boordgereedschap bevindt zich in de buiten-bagageruimte aan de bijrijderskant.

Het boordgereedschap bevindt zich onder de voorste zitbank en is via een klep te bereiken.

8-1

 

Onderhoud

Buitenkant

Buitenkant wassen
De buitenkant kan worden gewassen met een speciale shampo. Om de ruiten schoon te maken mogen geen chemische middelen, alkohol, glasreiniger of middelen met spiritus worden gebruikt. Ook mogen de reinigingsmiddelen geen weekmakers bevatten, dat kan leiden tot bros worden of het ontstaan van scheurtjes. De acrylaat ramen moeten worden schoon gemaakt met veel water en een schone spons of een zachte doek. Ook stickers kunnen leiden tot beschadiging van de ruiten. De rubbers van de ramen mogen niet met agressieve middelen worden schoon gemaakt, wel 1x per jaar met talkpoeder behandelen.

Decorstrepen en belettering
De decorstrepen en belettering aan de buitenkant van de camper mogen niet met een hogedruk reiniger en met teerverwijderaar behandeld worden omdat ze daardoor los kunnen laten of beschadigd kunnen worden. Behandel ze gelijk zoals de buitenkant van de camper.

Conserveren
Voor de conservering van de opbouw gelden dezelfde regels als die voor de basis auto. Tijdig conserveren maakt een volgende schoonmaak veel makkelijker omdat het vuil zich minder snel vastzet. Ook als er regelmatig een conserverende was wordt gebruikt, dan is het toch aan te bevelen de buitenkant minstens 1x per jaar met een harde was te beschermen. Minstens 1x per jaar moeten de GFK wanden van de opbouw behandeld worden met op gel-coat gebaseerde was (uit de boten wereld).

Bescherming onderkant
Een extra bescherming van de bodem van de opbouw is niet nodig omdat daar een bodemplaats van GFK is aangebracht.
Omdat tijdens het rijden beschadigingen aan de onderkant onvermijdelijk zijn, moet jaarlijks worden gecontroleerd of de onderkant goed dicht is.

9-1

 

Onderhoud

Binnenkant

Vloer
De vloer van de camper kan met een gewoon huishoudreinigingsmiddel worden schoon gemaakt.

Kussenomtrek en vloerbedekking
Kussenomtrekken en de vloerbedekking moeten met speciaal daarvoor bestemde schoonmaakmiddelen worden gereinigd.

Gordijnen
De gordijnen moeten liever niet zelf worden gewassen, omdat dan brandwerende middelen uitgewassen kunnen worden. Laat de gordijnen chemisch reinigen.

Meubels
Alle oppervlakten van de meubels zijn van een kunststof laag voorzien. De zijkanten zijn van echt hout. Reiniging is mogelijk met gebruikelijke middelen.

Kookplaat, afwasbak, kraan
De oppervlakten van de afwasbak en kookplaat zijn van staal en moeten worden schoon gemaakt met middelen die daarvoor zijn bestemd. Let op bij het schoonmaken van de kookplaat dat de thermo-elementen niet worden beschadigd of verbogen. De gaspitten moeten regelmatig met een borstel worden schoon gemaakt. Gebruik voor het schoonmaken van de kraan geen schurende middelen om het oppervlak niet te beschadigen.

Koelkast
Om de aanzetting van ijs te voorkomen moet de koelkast volgens aanwijzingen van de fabrikant worden ontdooid. Om schade te voorkomen mag het ontdooien niet worden versneld met externe warmte toevoer, bv. een föhn. Ook mogen ijsresten niet worden verwijderd met scherpe voorwerpen omdat de wand dan beschadigd kan worden.

Voor het schoonmaken is water met een beetje azijn erdoor geschikt.
Als de koelkast langere tijd niet wordt gebruik dan moet de deur op een kier worden gezet om nare lucht en schimmel te voorkomen. In de winter kunnen de ontluchtings-openingen aan de buitenkant van de camper afgedekt worden.

Badkamer en toilet
Alle kunststofdelen van het sanitair mogen nooit met azijn- of alkoholhoudende middelen worden schoon gemaakt. Gebruik ook geen middelen met schurende toevoegingen. Zand kan het oppervlak van kunststofdelen beschadigen. De wastafel grondig afspoelen met water en daarna met een doek, eventueel met spoelmiddel, reinigen.
Meer aanwijzigingen vindt u in de meegeleverde handleiding van de fabrikant van het toilet.

9-2

 

Aanwijzingen voor gebruik

Gebruik 's winters

Uw camper is geschikt voor gebruik in de winter. Om storingen te vermijden is het verstandig een paar punten in de gaten te houden:

 • Schoonwater- en afvalwater-systeem
  zijn ook bij vorst te gebruiken. Voorwaarde is wel dat de camper en de afvalwater-tank permanent worden verwarmd.

 • Butaan-gas
  is onder 0°C niet meer gasvormig, dus koken en verwarming op puur butaan is 's winters niet mogelijk. Gebruik daarom 's winters propaan.

 • De vorstbescherming van de verwarming
  maakt de boiler automatisch leeg bij een temperatuur van ca. 3°C. Als de camper normaal wordt verwarmd dan is de temperatuur bij de boiler duidelijk hoger dan die 3°C. Mocht de temperatuur toch een keer onder deze waarde komen, handel dan volgens de aanwijzingen voor het ventiel op bladzijde 5-4.

 • Let op.  Het automatisch legen van de boiler zorgt voor drukverschil in de schoonwater-tank, daardoor wordt de waterpomp geactiveerd. De gehele schoonwater-tank kan daardoor via de boiler leeglopen. Daardoor gaat de waterpomp drooglopen wat w.s. het einde van de pomp betekent. Zet daarom bij het verlaten van de camper op het controle-paneel de waterpomp uit (blz. 6-1, schakelaar 4), of de hoofdschakelaar uit (blz. 6-1, schakelaar 9).

 • Ontluchting gas-kast
  Controleer 's winters na elke rit of de ontluchting van de gas-kast niet geblokkeerd is door modder of sneeuw.

 • Ontluchting koelkast
  Voor de ontluchtings-openingen (buitenkant camper) van de koelkast tijdens gebruik op gas, zijn winter-afdekkingen meegeleverd. De afdekkingen mogen 's winter blijven zitten tijdens het gebruik van de koelkast.

 • Beluchting, ontluchting
  Voldoende beluchting en ontluchting is tijdens gebruik 's winters erg belangrijk om het vocht (o.a. koken en kleding) te laten ontsnappen. Ook vochtvreters kunnen daarbij helpen.

 • Dakluiken
  Maak de dakluikken regelmatig sneeuwvrij (desnoods een paar maal per dag) om het lekken van dooiwater door de ontluchting heen te voorkomen.

 • Geen handrem
  Gebruik niet de handrem als de camper langere tijd stilstaat (gevaar van bevriezen), zet 'm in de 1e- of de achteruit-versnelling, of gebruik wielblokken.

 • Winter-gordijn
  Als accessoire is een winter-gordijn beschikbaar om het woongedeelte te scheiden van bestuurder/bijrijder gedeelte.

10-1

 

Aanwijzingen voor gebruik

Stalling 's winters

 • Brandstoftank geheel vullen.

 • Huishoudaccu volledig laden en daarna de klemmen er af halen omdat sluipverbruikers (bv. de radio) de accu laten leeglopen.

 • Schoonwater-tank en schoonwater leidingen leeg maken. Zet daartoe de camper nauwkeurig horizontaal.
  • maak de schoonwater-tank leeg zoals beschreven op blz 7-2.
  • open dan alle kranen en zet die in de middenstand (tussen warm en koud) en pomp het achtergebleven water eruit. De waterpomp mag niet langer dan ca. 30 seconden drooglopen. Schakel daarna de waterpomp uit (blz. 6-1, schakelaar 4) en haal de inlaat- en uitlaatslang van de waterpomp los. Inlaat met tweevleugelige draaiverbinding, uitlaat met rvs klemmen, verwijder daarna het filter.
  • let op: leg een doek onder de pomp.
  • de aansluitingen niet weer vastmaken aan de pomp.
  • om schade te voorkomen moeten alle kranen geopend blijven.

 • Afvalwater-tank leeg laten lopen (blz. 7-7).

 • Faecaliën-tank leeg maken en schoonmaken (blz. 7-6)

 • Het verwarmings- en warmwater-systeem leeg laten lopen door de kranen (middenstand tussen warm en koud) in badkamer en keuken te openen. Het veiligheidsventiel van de boiler gaat automatisch openstaan als de huishoudaccu wordt afgekoppeld. Het leegmaken van de boiler is op die manier gewaardborgd.

 • Als de huishoudaccu niet wordt afgekoppeld omdat de camper tijdelijk niet wordt gebruikt, dan is het 's winters absoluut noodzakelijk de boiler leeg te laten lopen d.m.v. het veiligheidsventiel (blz. 5-4).

 • Controleer regelmatig de laadtoestand van start- en huishoudaccu (6-1, 5/6). Die laadtoestand mag niet onder de 10 Volt komen.

 • Sluit de kranen op de glasflessen en ook alle gas-kranen van de afzonderlijke apparaten (blz. 5-2).

 • Zet de deur van de koelkast op een kier.

10-2

 

Fouten zoeken en oplossen

Gas

De volgende tabellen benoemen mogelijke storingen een geven tips voor het oplossen. Voor storingen die optreden bij apparaten die tot de accessoires behoren (bc. airco), raadpleeg dan de desbetreffende handleiding van de fabrikant.

Storing

Oorzaak

Oplossing

Gaslucht, ongewoon hoog gasverbruik

Lek in het gas-systeem

Kranen op de gasflessen dichtdraaien, alle gasventielen dichtdraaien (blz. 5-2), deuren en ramen openen, vonkvorming vermijden (open vuur, roken). Terzake kundige reparateur opzoeken

Geen gas bij een verbruiker (bv. kookplaat)

1. Gaskraan op de gasfles is niet open gedraaid
2. Gasventielen (blz. 5-2) zitten dicht
3. Buitentemperatuur te laag en er zit alleen butaan in de gasflessen
4. Storing in gasverbruiker

1. Kraan op gasfles opendraaien
2. Gasventielen (blz. 5-2) openen
3. 's Winter alleen propaan gebruiken
4. Terzake kundige reparateur opzoeken

Gaspit wil niet blijven branden na loslaten van de knop

Zekering ontsteking gasvlam defect

Terzake kundige reparateur opzoeken

11-1

 

Fouten zoeken en oplossen

Gas:

Storing

Oorzaak

Oplossing

Geen juiste vlam, bv. bij de kachel

Gasdruk-regelaar defect

Terzake kundige reparateur opzoeken

Kookplaat: in de stand "lage vlam" dooft de vlam

Sensor verkeerd afgesteld

Terzake kundige reparateur opzoeken

Koelkast doet het niet op gas

Gaskraan op gasfles dicht, of gasventiel (blz. 5-2) is dicht

Open draaien

Verwarming / warm water:

Storing

Oorzaak

Oplossing

Rode controlelamp "Storing" (blz. 5-3) op Truma bediening brandt continu

1. Geen gas
2. Lucht in de leidingen
3. Zekering defect

1. Controleer kraan op gasfles en gasventiel (blz. 5-2)
2. Apparaat uitzetten en 15 minuten later weer aanzetten
3. Terzake kundige reparateur opzoeken

Rode controlelamp "Storing" (blz. 5-3) op Truma bediening knippert

Huishoudaccu te zwak

Huishoudaccu opladen cq. vervangen

11-2

 

Fouten zoeken en oplossen

Verwarming / warm water

Storing

Oorzaak

Oplossing

Groene controlelamp (blz. 5-3) op Truma bediening brandt niet

1. Zekering van apparaat doorgebrand
2. Huishoudaccu te zwak

1. Terzake kundige reparateur opzoeken
2. Huishoudaccu opladen cq. vervangen

Vorst-ventiel van boiler (blz. 5-4) is geopend en boiler is leeg gelopen

1. Huishoudaccu te zwak of defect
2. Temperatuur in de boilerruimte onder 3°C

1. Huishoudaccu opladen cq. vervangen
2. Woonruimte verwarmen; het ventiel sluit automatisch vanaf 8°C

Vorst-ventiel laat zich niet sluiten

1. Huishoudaccu te zwak of defect
2. Ventiel defect

1. Huishoudaccu opladen cq. vervangen
2. Terzake kundige reparateur opzoeken

Er drupt water uit het veiligheidsventiel

Waterdruk te hoog

Check pompdruk, max. 2.8 bar

Na lange gebruikstijd gaat verwarming op "storing"

1. Warmtewisselaar geblokkeerd
2. Gasdruk-regelaar verijsd
3. Aandeel butaan in de gasfles is te hoog

2. Check uitstroomopeningen
2. Gasdruk-regelaar ontdooien
3. Gebruik propaan

11-3

 

Fouten zoeken en oplossen

Elektriciteit

Storing

Oorzaak

Oplossing

Huisdhoudaccu levert geen elektriciteit

Huishoudaccu diep ontladen

Volledig opladen; met een beetje geluk is de accu nog wel bruikbaar, maar zal niet meer zijn volledige capaciteit hebben; anders vervangen

Huishoudaccu laadt niet bij tijdens het rijden

1. Zekering bij de startaccu defect
2. Bedrading en/of aansluigen defect
3. Zekering en/of relais in EVS-lader defect

1. Vervang zekering
2. Repareer bedrading en aansluitingen
3. Terzake kundige reparateur opzoeken

Huishoudaccu laadt niet bij aansluiting op externe 230 Volt, zie controlelamp 7 op controle-paneel (blz. 6-1)

1. Automatische zekering 230 Volt is eruit
2. Zekering startaccu is defect
3. Zekering en/of relais in EVS-lader defect

1. Herstel automatische 230 Volt zekering
2. Vervang zekering
3. Terzake kundige reparateur opzoeken

11-4

 

Fouten zoeken en oplossen

Elektriciteit

Storing

Oorzaak

Oplossing

Huishoudaccu laadt niet bij aansluiting op extern 230 Volt

1. Huishoudaccu (te) diep ontladen

2. Bedrading en/of aansluitingen defect

1. Huishoudaccu opladen; motor starten en 30 sec. laten draaien; voltage huishoudaccu stijgt boven 12 Volt en het laden begint

2. Repareer bedrading en aansluitingen

Koelkast krijgt geen 12 Volt tijdens het rijden

1. Draaiknop koelkast (blz. 5-8) staat niet op 12 Volt
2. Zekering in controle-paneel (blz. 6-1, ***) defect
3. Koelkast of bedrading defect
4. Zekering bij startaccu defect
5. Zekering bij controle-paneel (blz. 6-1) defect
6. Zekering en/of relais in EVS-lader defect

1. Zet draaiknop (blz. 5-8) op 12 Volt
2. Zekering indrukken
3. Terzake kundige reparateur opzoeken

4. Vervang zekering
5. Vervang zekering
6. Terzake kundige reparateur opzoeken

Koelkast doet het niet op 230 Volt

Automatische 230 Volt zekering (blz. 6-2) ligt er uit

Zekering herstellen

11-5

 

Fouten zoeken en oplossen

Water

Storing

Oorzaak

Oplossing

Geen schoonwater

1. Schoonwater-tank leeg
2. Zekering in controle-paneel waterpomp (blz. 6-1, III) defect
3. Waterpomp defect

1. Vul schoonwater-tank
2. Zekering indrukken
3. Terzake kundige reparateur opzoeken

Water waar het niet hoort

Lek in de leidingen

Lek opzoeken en herstellen

Weergave niveau schoonwater-tank en afvalwater-tank in het controle-paneel (blz. 6-1, 2/3) doet het niet

1. Verbinding tussen controlepaneel en meetsonde onderbroken
2. Meetsonde defect
3. Controle-paneel defect
4. Meetsonde vervuild

2. Repareer verbinding
2. Terzake kundige reparateur opzoeken
3. Terzake kundige reparateur opzoeken
4. Meetsonde reinigen

11-6

 

Technische gegevens

Gewichten

  Technisch toegelaten totaal gewicht 1 Gewicht in rijklare toestand 2 Belading 3 Maximale belasting voor-as Maximale belasting achter-as Maximale daklast
Colorado H  75kW TDI 3300 kg 2670 kg 630 kg 1600 kg 1800 kg 150 kg
Colorado S  75kW TDI 3300 kg 2710 kg 590 kg 1600 kg 1800 kg 150 kg
Colorado Ed.  75kW TDI 3300 kg 2650 kg 650 kg 1600 kg 1800 kg 150 kg
Colorado H  75kW TDI
automatische versnellingsbak
3300 kg 2700 kg 600 kg 1600 kg 1800 kg 150 kg
Colorado S  75kW TDI
automatische versnellingsbak
3300 kg 2740 kg 560 kg 1600 kg 1800 kg 150 kg
Colorado Ed.  75kW TDI
automatische versnellingsbak
3300 kg 2680 kg 620 kg 1600 kg 1800 kg 150 kg

1. de in de autopapieren aangegeven 'technisch toegestaan totaal gewicht in beladen toestand' mag uit veiligheidsoverwegingen nooit worden overschreden.
2. het 'rijklaar gewicht' is het gewicht van het lege rijklare voertuig, inclusief alle af-babriek ingebouwde seriematige apparaten, plus 75 kg voor de bestuurder en de volgende basisuitrusting: 90% brandstof, 90% gas en 90% water, de inhoud van de boiler, kabelhaspel voor 230 volt. Bijzondere uitrustingsstukken zijn in dit gewicht niet meegenomen.
3. de belading bestaat uit passagiers, persoonlijke bezittingen en bijzondere uitrustingsstukken.

Tips
Vanwege bijzondere modellen en meer-uitvoeringen en (bv. airco, trekhaak), en door naderhand ingebouwde accessoires kan het leeggewicht hoger uitvallen dan in bovenstaande tabel is aangegeven. Het gewicht van de toegestane belasting verminderd dan natuurlijk. Bij zware beladingen moet het gewicht zo diep mogelijk tussen de assen worden vervoerd voor goede rijeigenschappen. De toegestane as-belastingen en het technisch toegestane maximale gezamenlijke gewicht mogen nooit worden overschreden. Wees u er van bewust dat de rijeigenschappen door de toegevoegde belasting veranderen. Rijstijl en snelheid moet daaraan worden aangepast. In deze tabellen houden wij een nauwkeurigheid van plus/min 5% aan. Bij uitvoeringen met een automatische versnellingsbak of met 4-wiel aandrijving kunnen de hier weergegeven gewichten anders zijn.

12-1

 

Technische gegevens

Afmetingen 1

  Colorado H   /   Colorado S
Wielbasis 3320 mm
Lengte 2 5795 mm
Breedte opbouw 2100 mm
Hoogte opbouw 3 2790 mm
Hoogte binnen 1950 mm
Breedte binnen 1990 mm
Bedden
       Alkoof
       Zitgroep

ca. 1910 x 1290 mm
1920 x 1400 mm

ca. 1910 x 1290 mm
1980 x 1300 mm

1. de waarden hebben betrekking op het basismodel Colorado; bepaalde modellen en meer-uitvoeringen (bv. grotere wielen) kunnen afwijken van deze waarden
2. zonder fietsdrager
3. zonder extra zaken zoals surfplank(en), kano, kajak, satellietantenne, etc.

Alle andere afmetingen staan in de handleiding van het basis-voertuig.

12-2

 

Technische gegevens

Uitvoeringen

Gas

2 gasflessen à   11 kg

drukregelaar   30 mbar

230 Volt

frequentie   50 Hz

koelkast   135 W

EVS-lader   max. 12 A

Huishoudaccu gel   75 Ah

Water

schoonwater-tank met elektrische drukpomp en sensor voor niveau

leegloop-ventiel voor schoonwater-tank

leegloop-ventiel voor leidingen

schoonwater-tank Col.H   90 lt

schoonwater-tank Col.S   75 lt

Water

afvalwater-tank met sensor niveau

leegloop-ventiel onder bodem

afvalwater-tank   75 lt

Toilet

faecaliën-tank   17 lt

elektrische waterspoeling

Deze tabel geeft een voorbeeld over het dagelijks verbruik van enkele stroomverbruikers.
Denk er a.u.b. bij het berekenen van uw stroomverbruik aan dat er stille verbruikers zijn zoals de radio en het vorstbeschermingsventiel.
Stroomverbruik per dag   Zomer Winter
Verbruiker   In gebruik per dag per dag per dag In gebruik per dag per dag per dag
Halogeen-spot 10 W 0.8 A 2 h 20 W 1.6 Ah 4 h 40 W 3.2 Ah
Licht in badkamer 11 W 0.9 A 1 h 11 W 0.9 Ah 2 h 22 W 1.8 Ah
Licht in alkoof 10 W 0.8 A 1 h 10 W 0.8 Ah 1 h 10 W 0.8 Ah
Verwarming / warm water 11 W 0.9 A 8 h 11 E 7.2 Ah 16 h 176 W 14.4 Ah

12-3

 

Technische gegevens

Gasverbruik

Gasverbruik per dag   Zomer Winter
Verbruiker Verbruik Bedrijfsuren Verbruik per dag Bedrijfsuren Verbruik per dag
Koelkast 1 g/h 24 h 264 gr 24 264 gr
Verwarming warm water 170 g/h bij 2000 W 8 h 1360 gr 16 h 2720 gr
Verwarming warm water 285 g/h bij 3400 W 8 h 2280 gr 16 h 4560 gr
Koker 73-124 gr per uur per pit 1 h 146 - 248 1 h 146 - 248

12-4

 

Index

230 Volt 1-4 H, 1-8 S, 6-2
Accu, huishoud 6-3
Accu, lader 6-2
Afmetingen 12-2
Alkoof 4-2
Afvalwater-tank 7-7
   - bediening leegloopventiel 7-7
Badkamer  
   - douche 7-4
   - toilet 7-4, 7-5, 7-6
   - wastafel 7-4
Bagagedrager, achterkant 8-1
Bagageruimte buiten 3-2
   - luiken 3-2
Bedden  
   - Colorado H 4-2
   - Colorado S 4-4
Belading 2-2, 12-1
Bodem-bescherming 9-1
Boiler, warm water 5-4
Boordgereedschap 8-1
Breedte 12-2
Chemicaliën 7-5
Controle-paneel 6-1
Dak 8-1
Dakladder 8-1
Daklast 2-2
Dakluik 3-5
   - rollo 3-5

Douchekop 7-4
Faecaliën-tank 7-6
Fietsdrager 8-1
Gas-systeem 5-1
   - drukregelaar 5-1
   - gaskast 5-1
   - gasverdeel-blok 5-2
   - triomatic-ventiel 5-1
Gaskoker 5-6
Gereedschap 8-1
Gewichten 12-1
Gordijnen 9-2
Halogeenspots 6-4
HEKI mini dakluik 3-5
HEKI hef- kantel dakluik 3-6
Hoogte 12-2
Hordeur 3-1
Inhoudsmaat van tanks 12-3
Instap-trapje 3-2
Kachel 5-3
Kasten 4-5
    druk-vergrendel slot 4-5
Kindveiligheid, alkoof  
   - Colorado H 4-2
   - Colorado S 4-4
Koelkast 5-8
Koker 5-6
Kookplaat 5-6
Krik 8-1

Ladder, alkoof 4-2
Ladder, dak 8-1
Laden, schuif- 4-5
Lader, Calira EVS 6-2
Lampen 6-4
Leeg gewicht 12-1
Leeg maken  
   - afvalwater-tank 7-7
   - schoonwater-tank 7-2
   - toilet 7-6
Leegloopventiel, afvalwater 7-7
Leegloopventiel, schoonwater 7-2
Luchten 3-5, 5-7, 10-1
Maten 12-2
Meubels, sloten 4-5
Milieu  
   - legen afvalwater 7-7
   - toilet 7-5, 7-6
Niveau-weergave toilet 7-5
Onderhoud  
   - buiten 9-1
   - binnen 9-2
Ontluchten 3-5, 5-7, 10-1
Overzicht, plattegrond  
   - Colorado H 1-1
   - Colorado S 1-5
Plattegrond  
   - Colorado H 1-1
   - Colorado S 1-5

13-1

 

Index

Pomp, schoonwater 7-2
Ramen 3-3
Ramen 3-3
Reinigingsopening  
   - schoonwater-tank 7-1, 13-2
Reisvoorbereidingen 2-2
Rij-aanwijzingen 2-1
Rollo's 3-4
Schoonwater 7-1
   - leeg maken 7-2
   - leegloop-ventiel 7-2
   - reinigen 7-1
   - schoonwater-tank 7-1
   - vullen 7-1
   - warm water 5-3
Schuifladen 4-5
Sleutel 3-1
Spoelbak, keuken 7-3
Stalling 's winters 10-2
Stroomverzorging 6-1
Tafel  
   - Colorado H 4-1
   - Colorado S 4-3
Technische gegevens 12-1, 12-4
Thermostaat, verwarming 5-3

Toegangsdeur 3-1
   - hordeur 3-1
   - slot 3-1
Toegangstrapje 3-2
Toegestaan totaal gewicht 12-1
Toilet 7-4
   - faecaliën-tank 7-6
   - toiletpapier 7-5
   - weergave niveau 7-5
Trap, alkoof 4-2
Trap, ingang 3-2
Truma draaiknop 5-3
Uitrusting overzicht  
   - Colorado H 1-1
   - Colorado S 1-5
Veiligheidsgordels, zitgroep  
   - Colorado H 4-1
   - Colorado S 4-3
Verbruiks-waarden 12-3
Verduisterings rollo's 3-4, 3-5
Verkeersveiligheid 2-3
Verlichting binnen 6-4
Verwarming 5-3
   - leegloop-ventiel 5-4
   - thermostaat 5-3

Veiligheidsgordels, zitgroep  
   - Colorado H 4-1
   - Colorado S 4-3
Vocht 3-5, 5-7, 10-1
Voedingsspanning 230 Volt 1-4, 6-2
Water-systeen, schoonwater 7-1
   - leegloop-ventiel 7-2
   - schoonwater-tank 7-1
   - vullen 7-1
   - warm water 5-3
Wagen-onderhoud 9-1
Warmwater 5-3
Wasbak, badkamoer 7-4
Wasem 3-5, 5-7, 10-1
Waterpomp 7-2
WC 7-6
   - faecaliën-tank 7-6
   - toiletpapier 7-5
   - weergave niveau 7-5
Winter-gebruik 10-1
Zekering automaat 230 V 6-2
Zekering startaccu 6-3
Zekeringen 6-1, 6-2, 6-3
Zitgroep, ombouw naar slapen  
   - Colorado H 4-2
   - Colorado S 4-4

13-2

 

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 11 augustus 2014.