Vocht

Vaak wordt, gedurende de winterperiode, vocht in een camper aangetroffen. Dit zet zich af op de bodem, de zijwanden en in kasten. In vergaande gevallen, kan dit zelfs tot schimmelvorming leiden, die zich snel kan uitbreiden. Een vochtprobleem leidt er niet alleen toe dat het leefklimaat verslechtert, het kan ook uw camper schade toebrengen.

De vochtigheid komt, op enkele uitzonderingen na, bijna altijd uit de lucht. Lucht heeft de eigenschap zich met water te verbinden. Het wateraandeel van lucht is meestal onzichtbaar. We kunnen het echter wel zien, bijvoorbeeld in wolken, mist en regen. Het zichtbaar worden van de luchtvochtigheid hangt niet alleen af van het aantal grammen per kubieke meter lucht, maar nog meer van de luchtdruk en de temperatuur van de lucht. Hoe warmer de lucht is, hoe meer vocht zich hierin bevindt (relatieve luchtvochtigheid). Koelt deze lucht sterk af, dan geeft ze een deel van haar vochtigheid af in de vorm van condens. Dit gebeurt op de oppervlakken met de laagste oppervlaktetemperatuur, omdat daar de luchttemperatuur het snelst daalt en daardoor condens optreedt. Deze plekken zijn van tevoren aan te wijzen: de plaats waar dak en wand in elkaar overgaan, waar wand en vloer in elkaar overgaan en bijvoorbeeld waar de ramen gemonteerd zijn. Hier spreekt men van zogenaamde ‘koudebruggen’. Ook kan het voorkomen op plaatsen met weinig luchtbeweging, zoals bijvoorbeeld grote meubelstukken (kasten).

Ter vergelijking: een kubieke meter lucht bevat bij 10°C en 35% relatieve luchtvochtigheid slechts 3,3 gram water, terwijl het bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid reeds 12,6 gram water bevat. Deze getallen maken duidelijk, waarom het belangrijk is, erop te letten dat de oppervlakten van matig geluchte campers, niet onder de 15 tot 17 °C komt. Het beste zijn stallingtemperaturen van rond de 18° C. De mens neemt temperatuursveranderingen waar, veranderingen van de luchtvochtigheid echter niet. Wij zijn ons er meestal niet van bewust aan welke hoeveelheid vocht onze camper wordt blootgesteld bij normaal gebruik, laat staan bij de stalling ervan. Wanneer een mens een nacht slaapt, geeft zijn huid en adem circa 1 liter water af. Bovendien wordt tijdens het koken, afwassen, douchen en wassen zeer veel condens afgegeven. De door deze bezigheden afgegeven vochtigheid moet regelmatig uit de camper verwijderd worden om vochtschade te voorkomen. Bovendien is het ook goed voor de hygiëne, de camper regelmatig te luchten.

De onderstaande aanbevelingen helpen u energiezuinig te stoken en te luchten, ook tijdens de stalling van uw camper:

  • Verwarm de camper voldoende en continu (indien mogelijk). Wanneer de camper langere tijd niet gebruikt wordt, zet dan de kussens omhoog, open de toilet- en kastdeuren. Verbreek de luchtcirculatie niet! Het is bijzonder belangrijk dat de luchtcirculatie in stand blijft.
  • Zorg er voor dat de kachelopeningen (en indien aanwezig) de kleppen van de ringverwarming open staan. Hang geen doeken op dekens over ontluchtingsplekken.
  • Let extra goed op de beluchting van uw camper. Laat het dakluik op een kiertje. Dit zorgt er niet alleen voor dat de gebruikte lucht ververst wordt. Het is van wezenlijk belang dat de condens de mogelijkheid krijgt de camper te verlaten. Hierdoor voorkomt u dat de kritische condensgrens van 50 tot 60% wordt gepasseerd. De hoeveelheid condens bedraagt, na gebruik en afhankelijk van grote, zo’n 5 tot 14 liter!
  • Verwarm en lucht uw camper regelmatig! Hierbij gaat weliswaar warmte verloren, het zorgt echter voor een prettig leefklimaat en voor een juiste afvoer van de vochtige lucht. Het komt er natuurlijk op neer het verlies aan warme lucht zo min mogelijk te laten zijn. Dit lukt het best door kort en intensief te luchten. Het beste is om tijdelijk alle ramen, deuren en dakluiken tegen elkaar open te zetten. Na ongeveer 10 minuten is de ‘natte’ lucht door verse ‘droge’ lucht vervangen. Deze nieuwe lucht krijgt dan weer de kans de overgebleven vochtdeeltjes op te nemen. Het voordeel van deze manier van beluchten is dat de verbruikte warme lucht alleen de warmte uit de ruimte verwijderd. De oppervlakten van bijvoorbeeld de wanden en keuken behouden grotendeels hun warmte en helpen mee de camper weer op temperatuur te brengen wanneer u de ramen, deuren en dakluiken sluit. Op deze manier beluchten kan meerdere malen per dag gebeuren wanneer u in de camper aanwezig bent. Wanneer u de camper stalt kan dit 1 of 2 maal gebeuren per twee maanden.
  • Geopende ramen veroorzaken meer warmte- en energieverlies dan de bovenstaande methode.
  • Zet tijdens het luchten de kachel lager. Maar wees voorzichtig bij strenge vorst! Wanneer het vriest mag de kachel alleen tijdens de ‘luchtperiode’ lager gezet worden, anders bestaat de mogelijkheid dat de verswatervoorraad bevriest.
  • Grotere hoeveelheden condens, die bijvoorbeeld ontstaan door koken of douchen, moeten zo snel mogelijk via geopende ramen, deuren en dakluiken verwijderd worden.
  • Kan het dakluik niet open blijven, plaats dan een vochtvreter en plaats die in de spoelbak (als ie overloopt kan er geen waterschade ontstaan).

NKC advies

Vochtmeter
Bij professionele caravan / camperbedrijven zie je vaak vochtmeters van het merk Caisson in gebruik.
Caisson Vi-D1/D3 Caisson Vi-D30
De Vi-D30 is de consumenten uitvoering van de professionele Vi-D3.

Laatste wijziging: 25 september 2012. Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina