Paspoort afgeven bij camping of hotel?           du:  Paß, Reisepaß     en:  passport     fr:  passeport

Hotels, campings en vakantieparken zijn wettelijk verplicht hun gasten bij het inchecken te identificeren en te registreren.
Dit geldt zowel in Nederland als in het buitenland. De accommodatieverschaffer moet een aantal persoonsgegevens uit het identiteitsbewijs registreren in het nachtregister. Welke gegevens dat zijn verschilt per land. Maar meestal zijn dit naam, woonplaats, type en nummer van het identiteitsbewijs en aankomst- en vertrekdag. De accomodatiehouder is niet verplicht het Burgerservicenummer (BSN) over te nemen. Dit nummer in combinatie met je pasfoto is fraudegevoelig.

Wat moet je nu doen als de accommodatieverschaffer je paspoort of ID-kaart wil innemen of een kopie/scan wil maken?
In Nederland mogen de accommodatieverschaffers uw paspoort of ID-kaart niet innemen, noch een kopie of scan ervan maken. Dit geldt ook in het buitenland. Dit blijkt uit navraag bij buitenlandse zusterclubs van de ANWB. Die bepaling staat ook letterlijk (in drie talen) op de binnenzijde van het achterkaft van uw en mijn paspoort:  ("Het mag slechts ter beschikking van een derde worden gesteld indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.")
De receptie kan verschillende redenen hebben om het paspoort in te nemen. Dit kan bij wijze van service zijn om het inchecken te bespoedigen. Maar soms gebeurt dit ook wel als borgstelling. Als de accommodatieverschaffer je paspoort of ID-kaart toch wil innemen of kopiëren / scannen, dan zijn er onderstaande adviezen om het risico op fraude te voorkomen. Werkt de accommodatieverschaffer niet mee aan deze oplossingen (het is lastig een buitenlandse accomodatiehouder te dwingen zich te houden aan de Nederlandse wet), dan heb je helaas geen andere keus dan te vertrekken of toch maar het paspoort / de ID-kaart alsnog af te geven.

In Nederland zijn een (klein) aantal organisaties wettelijk verplicht (ingevolge de wet Wwft) om een kopie van uw paspoort te vragen / te maken / te bewaren: overheidsinstanties, banken (dus ook ee creditcard maatschappij), notarissen, casino’s, levensverzekeraars en je werkgever.]. En als die om een kopie vragen behoren ze u te zeggen dat zij daartoe wettelijke toestemming / verplichting hebben. Deze instanties moeten de data veilig opslaan en deze verwijderen als ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld of na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.
Geen toestemming daarvoor hebben verhuurbedrijven (met uitzondering van bepaalde autoverhuurbedrijven), hotels, telecomaanbieders, zorgverleners zoals apothekers en huisartsen, camping, hotel, telefoonprovider, sportschool, thuiszorg, KPN winkel, kraslot, accountant, veilingsite, Airbnb. Zij mogen wel inzage vragen om na te gaan wie je bent en enkele gegevens noteren (bv. paspoortnummer). Ze mogen geen kopie maken, tenzij je daarvoor toestemming geeft.
Identificatieplicht algemeen   Identificatieplicht zorg   BSN nummer afgeven?

Ik weiger altijd mijn paspoort af te geven.
Ik geef mijn paspoort nooit af bij een camping of hotel. Ook het maken van een fotokopie van mijn paspoort weiger ik, omdat er gevaar van identiteits diefstal en -fraude (wiki  rijksoverheid) bestaat (het zou niet de eerste keer zijn als iemand met de volledige paspoort gegevens van iemand anders een koop afsluit). Hoe moet je je trouwens identificeren als je een rondrit maakt en je paspoort ligt op de camping / in het hotel. Je kunt de politie een fotocopie overhandigen, maak ik denk dat je dan wordt uitgelachen.
Lees hier de N.B. in het buitenland is een rijbewijs lang niet altijd een geldig identificatiemiddel.

Wat dan wel?

Om bovenstaand probleem op te lossen heb ik een paar kopieën van mijn paspoort bij me.
Op die kopie is:

  • het woord 'kopie', voor wie deze kopie bedoeld is, de datum van overhandiging van de kopie,
  • het BSN (Burgerservicenummer), het paspoortnummer en mijn handtekening zijn eruit 'ge-photoshopt'.

Een camping / hotel mag zijn eigen regels maken.
Elke camping of hotel staat het natuurlijk vrij, binnen de wet van het desbetreffende land, zijn eigen regels te maken en te hanteren. Als je het met die regels niet eens bent kun je proberen een middenweg te vinden. Maar als dat niet lukt dan mag de campinghouder je domweg weigeren.

Italië,  Kroatië,  Portugal,  Spanje,  cruise,  visum

Italië

In Italië wordt je paspoort soms ingenomen (of een kopie). Dat is daar een verplichting van de politie en die politie komt af en toe de camping controleren.

Kroatië

In Kroatië kun je 'hoog of laag springen' je moet domweg je paspoort inleveren. En als je dat weigert kom je de camping / hotel niet in en kun je op zoek naar een volgende overnachtingsplaats (waar de hele ceremonie opnieuw begint).
Mijn ervaring in september 2014 was positief, bovengenoemde zelfgemaakte kopie afgeven (en meestal meteen terugkrijgen) was voldoende op alle campings, ook de grotere. Wel moest van alle meereizende personen zo'n kopie worden afgegeven.

Portugal

2014 t/m 2020: altijd neemt men genoegen met OF de ACSI kaart, OF bovengenoemde zelf gemaakte fotokopie van mijn paspoort. Die kopie wordt meestal deels overgeschreven.

Spanje

Over Spanje hoor ik wisselende berichten. Soms wordt je paspoort gescand ("moet van de politie") en neemt men geen genoegen met een eigen gescande versie met afgeplakte nummers. Soms vinden ze alles prima. Onze ervaring (2015 t/m 2020) is dat de scan (met doorgestreepte bsn-nummers) altijd wordt geaccepteerd op campings.

Cruises

Bij deelname aan cruises of rondreizen wordt het identiteitsbewijs vaak ingenomen. Hier zit meestal een service-element achter. In verband met veelvuldige (nachtelijke) passages van landsgrenzen en douanecontroles worden de reisdocumenten op één centraal punt verzameld, zodat je niet steeds bij aanwezig hoeft te zijn bij een controle.

Visum aanvraag m.b.v. visumdienst

Het gaat hier om vrijwillig een organisatie opdragen om het visum voor jou te regelen bij de ambassade. Je hebt de keuze om dit zelf te doen of dit aan iemand anders op te dragen.

Truc.
En als je er echt niet onderuit komt om je paspoort af te geven dan werkt de volgende truc wel eens:

  • de dag na het aanmelden teruggaan naar de receptie en je paspoort opvragen omdat je die dag een grote rondrit door de omgeving gaat maken en dus je paspoort bij je wilt hebben.

Onze ervaring.  Sinds 2013 zijn we met een camper op pad in Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Schotland, Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Kroatië. Slechts 1x (Spanje) was het maken van een scan verplicht ('moet van de politie'). Nog nooit hebben we ons paspoort moeten inleveren. Altijd volstond het kopie-paspoort (nummer van paspoort en bsn eruit 'gephotoshopt') Dat kopie-paspoort kregen we ook altijd meteen terug.

Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina