Parkeren    bij huis  /  op de openbare weg

APV
In Nederland heeft elke gemeente een voorschrift in zijn APV (Algemene Plaatselijke Verordening) opgenomen (art. 5.6.) waarin het parkeren van caravans en campers aan voorschriften gebonden is. Er zijn ook gemeenten die vinden dat het aanzicht van hun gemeente geschaad wordt (art. 5.6.) als een caravan of camper op een zichtbare plaats vanaf de weg geparkeerd wordt. In die gemeenten mag je dus je caravan of camper niet eens op je eigen grond parkeren als de gemeente vindt dat zoiets lelijk is. De politie kan met zo'n APV in de hand een verbaal uitschrijven, maar doet dat meestal pas als omwonenden zich beklaagd hebben bij de gemeente of politie. Deze bepaling in de APV dient natuurlijk ook om te voorkomen dat je een openbare parkeerplaats als winterstalling gebruikt.

Drie achtereenvolgende dagen
In de 'model-APV' van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) staat dat je de caravan of camper niet langer dan drie achtereenvolgende dagen aan de openbare weg mag neerzetten. Maar een gemeente kan daar haar eigen invulling aan geven. Je kunt dus maar beter op de hoogte zijn van wat er in de APV in jouw gemeente precies is aangegeven.

Wel wegenbelasting betaald
Het feit dat je netjes wegenbelasting betaalt en op de openbare weg mag rijden is voor de gemeente geen argument om campers buiten het bovenstaande APV te houden. Omdat een camper alleen voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt heeft de fiscus toegestaan dat je het kwarttarief houderschapsbelasting betaalt. Op basis daarvan, vindt de gemeente, maakt de camper slechts een beperkt deel van het jaar gebruik van de openbare weg en is qua parkeren dus niet te vergelijken met een gewone auto.

Campers langer dan 6 meter, A
In de APV van veel gemeenten is ook Artikel 5.8. opgenomen. Daarin staat aangegeven dat het voertuigen langer dan 6 meter, of hoger dan 2.4 meter, of breder dan 2.05 meter niet is toegestaan te parkeren binnen de bebouwde kom, behalve op parkeerplaatsen die speciaal voor vrachtauto's zijn aangewezen. Die bepaling is er om het parkeren van vrachtauto's in woonwijken tegen te gaan. Grotere campers vallen hier dus ook onder. Op verzoek van de NKC in 2009 heeft de VNG het model-APV hierop aangepast zoals weergegeven in hun besluitvorming op 20 december 2011. In dat besluit wordt artikel 5.8. uitgebreid met sub.4.: Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op campers, kampeerauto's, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden. Een aantal gemeenten moet dat concept nog wel implementeren, maar dat is volgens een woordvoerder van de VNG wel gebruikelijk.

Campers langer dan 6 meter, B
Omdat er in de APV een speciale (lex specialis) bepaling voor campers is (art. 5.6.) zijn andere artikelen in de APV niet van toepassing vinden sommigen. Artikel 5.8. (nog zonder toevoeging punt 4.) zou dan niet van toepassing zijn. De basis daarvoor staat in Wetboek van Strafrecht "Titel VI. Samenloop van strafbare feiten. Artikel 55 Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één van die bepalingen toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld. Indien voor een feit dat in een algemene strafbepaling valt een bijzondere strafbepaling bestaat, komt deze alleen in aanmerking." De rechtbank in Breda deelde bovenstaande mening niet, gezien zijn uitspraak op 10 november 2010.

Laatste wijziging: 09 oktober 2012. Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

  Einde van de pagina