Aansluitsnoer delen met een mede-camper

Er zijn camperplekken die 'walstroom' hebben.
Af en toe staan er op zo'n camperplek meer campers dan er aansluitpunten voor de 230 Volt zijn.
Vrijwel nooit staat er op dat aansluitpunt hoeveel Ampère er beschikbaar is.
En dan vraagt een mede-camperaar of hij zijn kabel op mijn verdeeldoos mag aansluiten.
Hoe ga je daar mee om?

Zelfs als hij/zij/x vriendelijk zegt dat ie maar weinig stroom nodig heeft, ben ik er geen voorstander van.
Alleen de koelkast is geen probleem (ca. 1A bij 230V).
Maar als hij/zij/x, heel even maar..., zijn Senseo aanzet (ca. 6.5A bij 230V) dan is de kans aanwezig dat de zekering van de walstroom er uit gaat.
En dan heb ik (en hij/zij/x) niks meer.

Tot nu toe heb ik dergelijke verzoeken altijd afgewezen.
Een verdeeldoos die de hoeveelheid Ampères kan regelen per aansluitpunt zou een mooie oplossing zijn.

Als uw stroomkabel wordt aangesloten op mijn aansluiting:
 • Dan wordt de hoeveelheid Ampères niet gelijk verdeeld: wie het meest vraagt krijgt het meest en laat de ander achter met een beperkt ampèrage.
 • Als u per ongeluk (bv. koffiezetten of verwarming) heel even meer gebruikt dan 6 Ampère dan breekt de zekering van de walstroom en hebben we beiden niks meer.
Dus, helaas voor u, mijn antwoord is: nee.

Si votre câble conduvteur est connecté à ma prise:
 • Dans ce cas, la quantité d'ampères n'est pas partagée équitablement : celui qui demande le plus obtient le plus et laisse l'autre avec un ampère limité.
 • Si vous utilisez accidentellement (par exemple en faisant du café ou en vous chauffant) et très brièvement plus de 6 ampères, le fusible du courant de quai se rompra et nous nous retrouverons tous les deux sans rien.
Donc, malheureusement pour vous, ma réponse est : non.

Si tu cable de alimentación está conectado a mi enchufe:
 • Entonces, la cantidad de amperios no se reparte de forma equitativa: quien más demanda se lleva la mayor parte y deja al otro con un amperaje limitado.
 • Si accidentalmente (por ejemplo, preparando café o calentando) utilizas muy brevemente más de 6 amperios, el fusible de la toma de corriente se romperá y ambos nos quedaremos sin nada.
Así que, por desgracia para ti, mi respuesta es: no.

Se o seu cabo de alimentação estiver ligado à minha tomada:
 • Então a quantidade de amperes não é partilhada equitativamente: quem mais exige, obtém o máximo e deixa o outro com um ampere limitado.
 • Se acidentalmente (p. ex., a preparar café ou aquecimento) usar muito brevemente mais de 6 amperes, o fusível de energia da costa irá partir-se e ambos ficaremos sem nada.
Portanto, infelizmente para si, a minha resposta é: não.

If your power cable is connected to my connection:
 • Then the amount of Amps is not distributed equally: whoever demands the most gets the most and leaves the other with a limited ampère.
 • If you accidentally (e.g. coffee brewing or heating) use very briefly more than 6 Ampere then the shore power fuse breaks and we both have nothing.
 • So, unfortunately for you, my answer is: no.

  Wenn Ihr Netzkabel an meine Steckdose angeschlossen ist:
  • Dann wird die Anzahl der Ampere nicht gleichmäßig aufgeteilt: Wer am meisten verlangt, bekommt am meisten und lässt den anderen mit begrenzter Amperezahl zurück.
  • Wenn Sie versehentlich (z.B. beim Kaffeekochen oder Heizen) ganz kurz mehr als 6 Ampere verbrauchen, geht die Landstromsicherung kaputt und wir stehen beide mit leeren Händen da.
  Meine Antwort lautet also leider: nein.

  Colofon  Disclaimer  Privacy  Zoeken  Copyright © 2002- G. Speek

    Einde van de pagina